Bronnenlijst

Primaire bronnen


De primaire bronnen die voor de onderzoeken die ik op deze website presenteer zijn gebruikt, zijn niet verder gespecificeerd. De data van voor invoering van de Burgerlijke Stand (1811) zijn ontleend aan de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten-registers (DTBL) van de kerkelijke gemeente waar de persoon werd geboren (en/ of gedoopt), trouwde (en/ of in ondertrouw ging) of overleed (en/ of begraven werd). De data na 1811 (geboorten tot plm. 1915, huwelijken tot plm. 1940 en overlijden tot plm. 1960) zijn ontleend aan de plaatselijke registers van de Burgerlijke Stand (BS). Recentere data zijn ontleend aan de plaatselijke bevolkingsregisters, registers van begraafplaatsen en familieadvertenties.

Tot 1811 werden de bevolkingsadministraties niet door de gemeente bijgehouden, maar door de kerken. Er zijn wel uitzonderingen te noemen, er zijn ook steden bekend waar wel stadsregisters werden bijgehouden. In dat geval dienden de kerken periodiek afschriften uit de doop-, trouw- en begraafregisters aan te leveren aan het gemeente- of stadsbestuur. Uiteraard waren er ook mensen die niet aangesloten waren bij een kerk, zij konden dan vaak trouwen voor het stadsbestuur.

Voor wat betreft de bronvermelding als het gaat om deze data het volgende: Wanneer iemand bijvoorbeeld in Ede is geboren of werd gedoopt, dan is de inschrijving in het kerkregister of de Burgerlijke Stand van Ede terug te vinden. Dit is dan ook de feitelijke bronvermelding. Er is verder op de website geen specifieke bronvermelding opgenomen voor deze data. De data op de site zijn zoveel als mogelijk gecontroleerd in de originele bronnen. In de meeste gevallen heb ik de data gecheckt in de plaatselijke archieven, de regionale- en streekarchieven, de provinciale archieven en de landelijke archieven.

Het betreft de volgende bronnen:

 • Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters (DTBL). (ca. 1550-1811). De bevolkingsadministratie voor de invoering van de Burgerlijke Stand (1811). Genealogische data van voor de invoering van de burgerlijke stand zijn voornamelijk ontleend aan de plaatselijke Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters. De kerkelijke bevolkingsadministratie had, voor de invoering van de Burgerlijke Stand (1811), dus ook de publieke functie van bevolkingsadministratie. De data is afkomstig uit de registers van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk, tenzij anders vermeld. Diverse archiefinstellingen.
 • Burgerlijke Stand (BS). (1811- ca. 1960). De bevolkingsadministratie na de invoering van de Burgerlijke Stand (1811). Genealogische data van na de invoering van de Burgerlijke Stand zijn ontleend aan de plaatselijke. Geboorte-, Huwelijks- en Overlijdensregistraties. Na de invoering van de Burgerlijke Stand is de kerk haar publieke taak kwijt geraakt. Diverse archiefinstellingen.
 • Bevolkingsregisters (BR) en hun voorgangers. (ca. 1749-1940). Genealogische data uit, onder andere, volkstellingsregisters, bevolkingsregisters, archiefkaarten en persoonskaarten. Diverse archiefinstellingen.
 • Overige bronnen. (1920-2016). Genealogische data. Gegevens van de Burgerlijke Stand worden resp. na 50 (overlijdensakten), 75 (huwelijksakten) en 100 (geboorteakten) jaar openbaar. Latere data zijn o.a. ontleend aan plaatselijke bevolkingsregisters, familieadvertenties, persoonskaarten (CBG) en registers van begraafplaatsen. Deze data zijn afkomstig van diverse particuliere websites en van verschillende archiefinstellingen. Diverse (archief)instellingen.

Daarnaast groeit ook de beschikbare data op internet. In de afgelopen jaren hebben veel archiefdiensten indexen op de doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters (DTBL) en Burgerlijke Stand (BS) registers online gepubliceerd. Via deze indexen is het heel eenvoudig om verder te zoeken naar de originele akten. Daarnaast hebben inmiddels ook veel lokale en regionale archiefdiensten akten gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld, wat maakt dat je als onderzoeker in veel gevallen de deur niet meer uit hoeft.

De grootste online database met originele DTBL, BS en BR registers is door The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints online beschikbaar gesteld op de website familysearch.org. Deze digitale bronnen zijn goed toegankelijk gemaakt op de website zoekakten.nl (voorheen Genver).

Bij alle aanvullende informatie, zijnde geen informatie uit de Burgerlijke Stand (BS) of de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaten-registers (DTBL), is zoveel als mogelijk de titel van het brondocument vermeld. Deze documenten zijn vervolgens weer terug te vinden in de plaatselijke archieven, de regionale- en streekarchieven, de provinciale archieven en de landelijke archieven.


Veel gebruikte websites


Tijdens mijn onderzoek heb ik gebruik kunnen en mogen maken van de informatie die wordt aangeboden door de verschillende archiefinstellingen. Hieronder noem ik er een aantal van welke ik zelf regelmatig gebruik heb gemaakt.

 • Alle Friezen. (2016, april 30). URL: www.allefriezen.nl. AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Heiloo, NH, NL.
 • Ancestry.com. (2016, april 30). URL: home.ancestry.com. Verzameling van genealogische data (Internationaal). Provo, UT, USA: Ancestry.com (Corporate Headquarters).
 • Archief Eemland. (2016, april 30). URL: www.archiefeemland.nl. Archief Eemland is hét historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Amersfoort, UT, NL: Archief Eemland.
 • ArchieVal. (2016, april 30). URL: www.archieval.nl. Archieven in de Vallei en Veluwe. Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel. Barneveld/ Ede/ Scherpenzeel, GE, NL: Gemeente Barneveld, Gemeente Ede en Gemeente Scherpenzeel.
 • Archieven.nl. (2016, april 30). URL: www.archieven.nl. Samenvoeging van (genealogische) data van 86 archiefinstellingen. Groningen, GR, NL: DE REE archiefsystemen B.V.
 • Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen WatWasWaar). (2016, april 30). URL: beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Database kadastrale gegevens. De data van watwaswaar.nl zal daar worden toegevoegd. Amersfoort, UT, NL: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). (2016, april 30). URL: www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant. Het BHIC is hét centrum voor de geschiedenis van Noord-Brabant, hét centrum voor genealogie in Noord-Brabant en hét centrum voor lokale geschiedenis in noordoostelijk Noord-Brabant. ’s-Hertogenbosch, NB, NL: Brabants Historisch Informatie Centrum.
 • Centraal Bureau voor Genealogie. (2016, april 30). URL: www.cbg.nl. Online genealogische database van het Centraal Bureau voor Genealogie. ’s-Gravenhage, ZH, NL: Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Coda. (2016, april 30). URL: www.coda-apeldoorn.nl/archief/. CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal. Apeldoorn, GE, NL: Gemeente Apeldoorn.
 • Collectie Delft. (2016, april 30). URL: delft.digitalestamboom.nl. Archief Delft is sinds 1859 de archiefinstelling van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Delft, ZH, NL: Gemeente Delft.
 • De Krant van Toen. (2016, april 30). Url: www.dekrantvantoen.nl. Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, de weekbladen van NDC mediagroep en meer. Leeuwarden, FR, NL: De stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) en regionaal historisch centrum De Groninger Archieven.
 • Delpher. (2016, april 30). Url: www.delpher.nl. In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken. ‘s-Gravenhage, ZH, NL: Koninklijke Bibliotheek.
 • Digibron. (2016, april 30). URL: www.digibron.nl. Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte. Apeldoorn, GE, NL: Erdee Media Groep.
 • Digitale Arena Delft. (2016, april 30). URL: www.digitalearenadelft.nl. De Digitale Arena, het digitale archief van de Charters en het Oud Notarieel Archief van Delft, Nootdorp, Rijswijk en de Crimineelboeken van Delft. Delft, ZH, NL: Gemeente Delft.
 • Digitale Bronbewerkingen (2016, april 30). URL: geneaknowhow.net/ digi/bronnen.html. Verzameling koppelingen naar genealogische bronnen. De website is onderdeel van Geneaknowhow.net. Moergestel, NB, NL: Stichting Geneaknowhow.
 • Digitale Stamboom Den Haag. (2016, april 30). URL: denhaag.digitalestamboom.nl. Database met het Haagse bevolkingsregister (1913-1939), de registers van de Burgerlijke Stand (BS) (1811-1959) en repertoires van diverse Haagse notarissen (1843-1925). ’s-Gravenhage, ZH, NL: Gemeente Den Haag.
 • Digitale Stamboom Kennemerland (Offline sinds 2013, maart 1). URL: haarlem.digitalestamboom.nl. Historische data uit Haarlem en omstreken. De data is toegankelijk gemaakt op wiewaswie.nl. Haarlem, NH, NL: Noord-Hollands Archief.
 • Digitale Stamboom Rotterdam. (2016, april 30). rotterdam.digitalestamboom.nl. Database met de registers van de DTB registers, de registers Burgerlijke Stand (BS) en delen van het bevolkingsregister van Rotterdam. Rotterdam, ZH, NL: Gemeente Rotterdam.
 • Digitale Stamboom. (2016, april 30). URL: www.digitalestamboom.nl. Zoekmachine voor genealogische data uit de aangesloten archiefinstellingen.
 • Drents Archief. (2016, april 30). URL: www.drentsarchief.nl/ alledrenten.nl. Het Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden. Assen, DR, NL: Drents Archief.
 • Erfgoed Leiden e.o. (2016, april 30) URL: www.erfgoedleiden.nl. Online database met historische data uit Leiden e.o. Leiden, ZH, NL: Erfgoed Leiden e.o.
 • Familysearch. (2016, april 30). URL: familysearch.org. Database van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen). Salt Lake City, UT, USA: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS).
 • Find a Grave. (2016, april 30). URL: www.findagrave.com. Database met Amerikaanse grafmonumenten. Provo, UT, USA: Find A Grave, Inc.
 • Ga Het Na. (2016, april 30). URL: www.gahetna.nl. Online database van het Nationaal Archief. ’s-Gravenhage, ZH, NL: Nationaal Archief.
 • Geheugen van Zeist. (2016, april 30). Url: www.geheugenvanzeist.nl. Dé website over de geschiedenis van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide. Op deze site is van alles te vinden over de geschiedenis van Zeist en de activiteiten van de erfgoedpartners. Zeist, UT, NL: Gezamenlijke erfgoedpartners binnen de Gemeente Zeist.
 • Gelders Archief. (2016, april 30). URL: www.geldersarchief.nl. (Digitale) Toegang op historische data uit de provincie Gelderland. Arnhem, GE., NL: Gelders Archief.
 • Gemeentearchief Barneveld. (2016, april 30). URL: www.barneveld.nl/gemeentearchief. Historische data uit de gemeente Barneveld. Barneveld, GE, NL: Gemeente Barneveld.
 • Gemeentearchief Ede. (2016, april 30). URL: www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief. Historische data uit de gemeente Ede. Ede, GE, NL: Gemeente Ede.
 • Gemeentearchief Veenendaal. (2016, april 30). URL: collecties.veenendaal.nl. Online database met historische en genealogische data uit de gemeente Veenendaal. Veenendaal, UT, NL: Gemeente Veenendaal.
 • Gemeentearchief Vlissingen. (2016, april 30). URL: www.gemeentearchiefvlissingen.nl. Online database met historische en genealogische data uit de gemeente Vlissingen. Vlissingen, ZE, NL: Gemeente Vlissingen.
 • Genealogie Online. (2016, april 30). URL: www.genealogieonline.nl. Publiceer gratis uw stamboom, zoek naar uw voorouders. ’s-Hertogenbosch, NB, NL: Coret Genealogie.
 • Genealogie startpagina. (2016, april 30). URL: genealogie.pagina.nl. Verzamelpagina van links naar diverse bronnen en instanties. NL: Startpagina B.V. (Sanoma Media Netherlands groep).
 • Genealogiedomein. (2016, april 30). URL: www.genealogiedomein.nl. Een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten. J.B. Baneman.
 • Geneanet. (2016, april 30). URL: nl.geneanet.org. Geneanet staat voor een gemeenschap van bijna twee miljoen leden die genealogische informatie delen en uitwisselen. NL: Geneanet.
 • Graftombe. (2016, april 30). URL: www.graftombe.nl. Database met Nederlandse grafmonumenten. NL: Graftombe.nl.
 • Groenegraf. (2016, april 30). URL: www.groenegraf.nl. Particulier initiatief met historische dat uit Baarn e.o. Baarn, UT, NL: Stichting Groene Graf (Eric van der Ent).
 • Haags Gemeentearchief. (2016, april 30). URL: www.gemeentearchief.denhaag.nl. Bij het Haags Gemeentearchief vindt u niet alleen informatie over Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, maar ook informatie over Leidschendam en Voorburg. ’s-Gravenhage, ZH, NL: Gemeente Den Haag.
 • Het Utrechts Archief. (2016, april 30). URL: www.hetutrechtsarchief.nl. Het Utrechts Archief bewaart de geschiedenis van de provincie en de stad Utrecht. In onze collectie vindt u meer dan 29 kilometer archief en ruim een half miljoen foto’s, films, tekeningen, prenten en kaarten. Utrecht, UT, NL: Het Utrechts Archief.
 • Hisgis. (2016, april 30). URL: www.hisgis.nl. Database historische kadastrale data. Hisgis is een project en is de afkorting van Historisch Geografisch Informatiesysteem. Leeuwarden, FR, NL: Fryske Akademy.
 • Historische Kranten Leiden e.o. (2016, april 30). Url: leiden.courant.nu. De krantenviewer van Erfgoed Leiden en Omstreken. Hier vind u Leidse kranten vanaf 1720 tot 2006. Leiden, ZH, NL: Erfgoed Leiden en Omstreken in samenwerking met HDC Media.
 • Historische kranten. (2016, april 30). URL: kranten-historisch.pagina.nl. Verzamelpagina van links naar diverse bronnen en instanties. NL: Startpagina B.V. (Sanoma Media Netherlands groep).
 • Hollandse Genealogische Databank. (2016, april 30). URL: www.hogenda.nl. Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief. Ondertussen zijn er 4714 artikelen geplaatst. Daarnaast zijn er 6.314 familiewapens geplaatst en zijn in de ‘Hollandse Biografieën’ 1133 biografieën opgenomen. Delft, ZH, NL: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Krantenarchief Alkmaar. (2016, april 30). Url: kranten.archiefalkmaar.nl. Zoekmachine krantenarchief Regionaal Archief Alkmaar. Alkmaar, NH, NL: Regionaal Archief Alkmaar.
 • Krantenarchief Ede. (2016, april 30). Url: ede.courant.nu. Zoekmachine krantenarchief Gemeentearchief Ede. Ede, GE, NL: Gemeente Ede.
 • Krantenarchief Eemland. (2016, april 30). Url: eemland.courant.nu. Zoekmachine krantenarchief Archief Eemland. Amersfoort, UT, NL: Archief Eemland.
 • Krantenarchief Gorinchem. (2016, april 30). Url: gorinchem.courant.nu. Zoekmachine krantenarchief Regionaal Archief Gorinchem. Gorinchem, ZH, NL: Gemeente Gorinchem.
 • Krantenarchief Noord West Veluwe. (2016, april 30). Url: snv.courant.nu. Zoekmachine krantenarchief Noord West Veluwe. Elburg (centrum-gemeente), GE, NL: Streekarchivariaat Noordwest Veluwe.
 • Krantenarchief Rivierenland. (2016, april 30). Url: woerden.courant.nu. Zoekmachine krantenarchief Rijnstreek en Lopikerwaard. Woerden, UT, NL: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.
 • Krantenarchief Veenendaal. (2016, april 30). Url: kranten.veenendaal.nl. Zoekmachine krantenarchief Gemeentearchief Veenendaal. Veenendaal, UT, NL: Gemeente Veenendaal.
 • Krantenarchief Zuid-Oost Utrecht. (2016, april 30). Url: www.rhczuidoostutrecht.nl/aw_kranten.php. Zoekmachine krantenarchief Regionaal Archief Zuid-Oost Utrecht. Wijk bij Duurstede, UT, NL: RHC Zuid Oost Utrecht.
 • Limburgs Genealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum. (2016, april 30). URL: www.lggi.nl/ www.allelimburgers.nl. De Genealogische Databank Limburg bevat gegevens uit tal van genealogische bronnen uit Nederlands Limburg en aangrenzende gebieden. Stein, L, NL: Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum.
 • Mensenlinq. (2016, april 30). URL: www.mensenlinq.nl. Database met Nederlandse familieberichten. Amsterdam, NH, NL: Mensenlinq B.V.
 • Militieregisters. (2016, april 30). URL: militieregisters.nl. Landelijke database met inschrijvingen voor de Nationale Militie (dienstplicht). De website is onderdeel van het project “Vele Handen maken licht werk: open archieven door crowdsourcing” en bevat data van meerdere archiefinstellingen. Amsterdam, NH, NL: Bitpub B.V.
 • My Heritage. (2016, april 30). URL: www.myheritage.nl. Onze visie was om het voor mensen over de gehele wereld gemakkelijker te maken om de kracht van internet te gebruiken teneinde hun erfgoed te ontdekken en hun banden met familie en vrienden te versterken. Or Yehuda, Israel: My Heritage.
 • Newspapers.com. (2016, april 30). Url: www.newspapers.com. Zoekmachine voor kranten uit: USA, Australia, Canada, England, Ireland, Northern Ireland and Panama. Provo, UT, USA: Ancestry.com (Corporate Headquarters).
 • Noord-Hollands Archief. (2016, april 30). URL: www.noord-hollandsarchief.nl. Hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Haarlem, NH, NL: Noord-Hollands Archief.
 • Online begraafplaatsen (Voorheen Zerken.nl). (2016, april 30). URL: www.online-begraafplaatsen.nl. Database met Nederlandse grafmonumenten. Brandwijk, ZH, NL: Kineo.
 • Online familieberichten (Voorheen hollants.net). (2016, april 30). URL: www.online-familieberichten.nl. Database met Nederlandse familieberichten. Brandwijk, ZH, NL: Kineo.
 • Open archieven. (2016, april 30). URL: www.openarch.nl. Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven. ’s-Hertogenbosch, NB, NL: Coret Genealogie.
 • Regionaal Archief Nijmegen. (2016, april 30). URL: studiezaal.nijmegen.nl. In de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto’s, films, boeken, archieven en collecties, krantenartikelen en indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Nijmegen, GE, NL: Regionaal Archief Nijmegen.
 • Regionaal Archief Dordrecht. (2016, april 30). URL: www.regionaalarchiefdordrecht.nl. Regionaal Archief Dordrecht is onderdeel van het Dordrechts Museum. Twaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kun je bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht. Dordrecht, ZH, NL: Dordrechts Archief.
 • Regionaal Archief Rivierenland. (2016, april 30). URL: www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) is de archiefdienst voor de Gelderse gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Tiel, GL, NL: Regionaal Archief Rivierenland.
 • Regionaal Archief West Brabant. (2016, april 30). URL: www.regionaalarchiefwestbrabant.nl. Archiefdienst gericht op Etten-Leur, Fijnaart en Heijningen, Hoeven, Klundert, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Rijsbergen, Rucphen, Standdaarbuiten, Willemstad, Zevenbergen en Zundert. Bergen op Zoom, NB, NL: West-Brabants Archief.
 • Regionaal Archief Zutphen. (2016, april 30). URL: www.regionaalarchiefzutphen.nl. Het Regionaal Archief Zutphen bewaart voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen historische informatie en stelt deze beschikbaar. Zutphen, GE, NL: Samenwerkingsverband van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Zutphen, GE, NL: Regionaal Archief Zutphen.
 • RHC Eindhoven. (2016, april 30). URL: www.rhc-eindhoven.nl. Zoek en ontdek! Maak kennis met de geschiedenis van de Brabantse Kempen en Peel in archieven, beeldmateriaal, boeken, documentatie en verhalen. Eindhoven, NB, NL: RHC Eindhoven.
 • RHC Groninger Archieven (2016, april 30). URL: www.groningerarchieven.nl/ www.allegroningers.nl. Het RHC Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Groningen, GR, NL: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.
 • RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. (2016, april 30). URL: www.rhcrijnstreek.nl. Het RHC (Regionaal Historisch Centrum) Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan informatie over het verleden. Het RHC werkt voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein. Woerden, UT, NL: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.
 • RHC Vecht en Venen. (2016, april 30). URL: www.rhcvechtenvenen.nl. Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten de Bilt, De Ronde Venen, Weesp en Stichtse Vecht deelnemen. Het RHC Vecht en Venen biedt het publiek historische informatie en beleving van het verleden. Breukelen, UT, NL: RHC Vecht en Venen.
 • RHC Zuid Oost Utrecht. (2016, april 30). URL: www.rhczuidoostutrecht.nl. Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van het zuidoosten van de provincie Utrecht. De deelnemende gemeenten zijn: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede. Wijk bij Duurstede, UT, NL: RHC Zuid Oost Utrecht.
 • Roosje Roos. (2016, april 30). URL: www.roosjeroos.nl. Roosje Roos biedt u aan: online zoeken in – een deel van – de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië. Ferwert, FR, NL: Maarten en Willy Etmans.
 • Rouwbode. (2016, april 30). URL: www.rouwbode.nl. Rouwbode is Nederlands meest complete online register met Overlijdensberichten. Leermens, FR, NL: Rouwbode.
 • Stadsarchief Amsterdam. (2016, april 30). URL: archief.amsterdam. Historische data uit de gemeente Amsterdam. Amsterdam, NH, NL: Gemeente Amsterdam.
 • Stadsarchief Breda. (2016, april 30). URL: stadsarchief.breda.nl. Historische data uit de gemeente Breda. Breda, NB, NL: Gemeente Breda.
 • Stadsarchief Rotterdam. (2016, april 30). URL: www.stadsarchief.rotterdam.nl. Het Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. De bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto’s, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Rotterdam, ZH, NL: Gemeente Rotterdam.
 • Stamboom surfpagina. (2016, april 30). URL: www.stamboomsurfpagina.nl. Verzamelpagina van links naar diverse bronnen en instanties. NL: John Ooms.
 • Stamboomforum. (2016, april 30). URL: www.stamboomforum.nl. Het sociale netwerk voor genealogen en archieven. ’s-Hertogenbosch, NB, NL: Coret Genealogie.
 • Streekarchief Gooi en Vechtstreek. (2016, april 30), URL: www.gooienvechthistorisch.nl. De website van de archiefdiensten van Hilversum en Naarden. U vindt hier informatie over de verre en de minder verre geschiedenis van het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek. Hilversum/ Naarden, NH, NL: Streekarchief Gooi en Vechtstreek en Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
 • Streekarchief Langstraat Heusden Altena. (2016, april 30). URL: salha.nl. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Heusden, NB, NL: Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
 • Streekarchief Midden Holland. (2016, april 30). URL: www.samh.nl. Streekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten: Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Gouda, ZH, NL: Streekarchief Midden Holland.
 • Streekarchief Rijnlands Midden. (2016, april 30). URL: www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl. Het Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Alphen aan den Rijn, ZH, NL: Streekarchief Rijnlands Midden.
 • Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg. (2016, april 30). URL: www.streekarchiefvpr.nl. De website vormt de digitale toegang tot het verleden van Voorne-Putten en Rozenburg, de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne en de waterschap archieven van deze streek. Brielle, ZH, NL: Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg.
 • Streekarchivariaat Noordwest Veluwe. (2016, april 30). URL: www.streekarchivariaat.nl. Samenwerkingsverband tussen de gemeentearchieven Oldebroek, Elburg, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet. Elburg (centrum-gemeente), GE, NL: Streekarchivariaat Noordwest Veluwe.
 • Tresoar. (2016, april 30). URL: www.tresoar.nl. Tresoar is het informatiecentrum over Friesland. We hebben een grote collectie informatiebronnen over Friese onderwerpen. Leeuwarden, FR, NL: Tresoar.
 • Van Papier Naar Digitaal (VPND). (2016, april 30) URL: geneaknowhow.net/vpnd/. Database met gedigitaliseerde bestanden, voornamelijk DTBL. De website is onderdeel van Geneaknowhow.net. Moergestel, NB, NL: Stichting Geneaknowhow.
 • Vereniging Oud Scherpenzeel. (2016, april 30). URL: oudscherpenzeel.nl. De vereniging houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel. Scherpenzeel, GE, NL: Vereniging Oud Scherpenzeel.
 • Vereniging Veluwse Geslachten. (2016, april 30). URL: www.veluwsegeslachten.nl. Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) richt zich op stamboomonderzoek van families die al sinds mensenheugenis op de Veluwe wonen of die er later hun intrek hebben genomen en door de Veluwe gevormd zijn. Barneveld, GE, NL: Vereniging Veluwse Geslachten.
 • Zeeuwen Gezocht. (2016, april 30). URL: www.zeeuwengezocht.nl. Met Zeeuwen Gezocht kunt u zoeken naar vermeldingen van bijna 8 miljoen personen in de talrijke bronnen van het Zeeuws Archief. Middelburg, ZLD, NL: Zeeuws Archief.
 • Zoekakten.nl (voorheen GenVer). (2016, april 30). URL: zoekakten.nl. Verzameling koppelingen naar genealogische bronnen (Familysearch).
 • Zoek je stamboom. (2016, april 30). URL: www.zoekjestamboom.nl. Op deze site kunt u zoeken in de belangrijkste bronnen voor stamboomonderzoek bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Eindhoven, NB, NL: RHC Eindhoven.