Willem Cornelissen (Wagensveld)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

Het onderzoek naar Willem Cornelissen is een samenvatting die tot stand is gekomen op basis van eigen onderzoek in de archieven van Renswoude e.o. en de input van dhr. H.M. (Henk) van Woudenberg uit Scherpenzeel en van dhr. A. (Ad) van de Kaa uit Odoornerveen. Specifieke bronnen zijn de diverse doop-/ trouw-/ en begraafboeken, het mailverkeer met Ad van de Kaa betreffende de families Wagensveld, Spickhorst, Ebbenhorst (Kaa, dhr. A (Ad) van de, 2005) en het boek “Boerderijen en Boerengeslachten” van S. Laansma (Laansma, S., 1972).

Hierna volgt eerst een uiteenzetting betreffende de verschillende personen die de naam Willem Cornelissen droegen. Ik vervolg daarna met de vermeldingen uit de doopregisters betreffende kinderen van een Willem Cornelissen. Daarna sluit ik dit stuk af met de gezinsstaat van De gezinsstaat Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) (1655-).


De genealogie van Willem Cornelissen (Fragment)


In het doopregister van Renswoude werden vanaf 1650 tot 1670 zeventien kinderen ingeschreven van een Willem Cornelissen (en ook nog één in Scherpenzeel). Bij negen van hen wordt aangetekend dat zij geboren werden op Wagensveld. Wie nu een kind van wie is, is lastig vast te stellen. Dit wordt daardoor veroorzaakt dat er geen moeder bij de inschrijving in het doopregister wordt vermeld. Wel is duidelijk dat het om meerdere personen gaat die de naam Willem Cornelissen dragen.

In de genoemde periode woonden in Renswoude drie personen die de naam Willem Cornelissen droegen. Van hen woonden er twee op Wagensveld. Hun geslacht droeg, voor zolang ze op de boerderij woonden, de naam Wagensveld. Hun nakomelingen dragen deze naam niet. Deze personen hebben geen band met de in de eerdere delen beschreven Gelders/ Utrechtse families Wagensveld. Vijf van de achttien kinderen worden genoemd als kinderen van Willem Cornelissen Soene. Zij werden niet op Wagensveld geboren.

1. (Willem I) Willem Corneliss op (Groot) Wagensfelt: Deze Willem woonde op Groot Wagensveld en was getrouwd met Grietje Jans. Hij overleed, uitgaande van het lidmatenregister van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Renswoude, in 1670. Zijn vrouw Grietje Jans werd op 28 mei 1664 ook als lidmaat in het register ingeschreven: “Grietie Jans, huijsvrouw van Willem Corneliss op Wagensfelt (Laansma, S., ca 1965) en ((Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude, 1652-1812). Uit het register van het familiegeld Eemland blijkt dat in 1675 nog zes van zijn kinderen op de boerderij Groot Wagensveld woonden (Putman, J.H.M. & Burgman-Feenstra, H.A., 1998). Mogelijk was Willem een broer van Cornelis Cornelisse die op 16 oktober 1642 in Renswoude trouwde met Merritge Faessen. Daarbij wordt vermeld dat Cornelis van “groot wagensfelt” kwam.

2. (Willem II) Willem Corneliss op (’t Verste) Wagensfelt: De hiervoor genoemde Willem wordt vaak verward met zijn naamgenoot Willem die met zijn vrouw Otje Jans op Klein Wagensveld (“’t verste Wagensfelt”) woonde. “Willem Cornelissen op ’t Verste Wagensfelt” werd met kerst 1667 lidmaat van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Renswoude. Hij en zijn vrouw Otje kwamen in met attestatie van Scherpenzeel (Laansma, S., ca 1965) en ((Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude, 1652-1812). Uit het register van het familiegeld Eemland blijkt dat drie van zijn kinderen in 1675 nog op de boerderij Klein Wagensveld woonden (Putman, J.H.M. & Burgman-Feenstra, H.A., 1998). Het klopt inderdaad dat Willem er zelf niet meer woonde. Uit het genoemde lidmatenregister blijkt dat hij op 28 juli 1673 overleed en zijn vrouw Otje al eerder op 8 februari 1671.

3. (Willem (III) Willem Cornelisse van Spickhorst (Soehne) (van Ravenhorst): Deze Willem staat helemaal los van de hiervoor genoemde personen, maar wordt er wel vaak mee verward. Voor zover is na te gaan heeft hij geen banden met de boerderijen Wagensveld. Toch wordt hij vaak genoemd als één van de stamvaders en worden de kinderen die in het doopregister worden genoemd aan hem toegeschreven. “Willem Cornelisse Spichorst” ging in 1648 in Renswoude in ondertrouw met “Grietge Aris Thonisse dochter van Emmichuijse”. Hij was een zoon van Cornelis Willemz en Ariaengen Albertsen. Deze Willem is ook degene die samen met zijn broers en zussen de boerderij Ravenhorst verkocht aan Jan Gijsbertsen die op Lambalgen woonde (Gerecht Renswoude, 1634-1679)[1]. In 1657 worden Willem en Grietje genoemd in het lidmatenregister van Renswoude. Willem overleed op 7 augustus 1686 in Renswoude. Mogelijk is hij Willem, van beroep daghuurder, die in 1675 met zijn vrouw en zeven kleine kinderen in Renswoude woonde (Putman, J.H.M. & Burgman-Feenstra, H.A., 1998).

4. (Willem IV) Willem Cornelissen van Ebbenhorst. Deze Willem staat los van zijn drie naamgenoten en is ook heel wat jonger dan zij. Toch wordt hij nogal eens verward met Willem Cornelisse van Spickhorst (Soehne) (van Ravenhorst). Deze Willem is de zoon van Cornelis Janssen van Ebbenhorst en Trijntje Goossens van Spickhorst. Hij trouwde op 8 oktober 1676 in Scherpenzeel met Jacobje Arissen. Zij woonde, toen zij trouwde, op ’t Voort.


De kinderen van Willem Cornelissen


Dan de inschrijvingen in de doopregisters. Cornelis (6) en Hendrick (10) waren met zekerheid zoons van Willem Corneliss en Otje Jans (Willem II). Van hen beiden is namelijk bekend dat zij banden hadden met Klein Wagensveld waar Willem en Otje ook woonden. Arris (8), Lijsbetje (11), Cornelis (14), Willemijntie (17) en Willem (18) zijn kinderen van Willem Cornelissen van Spickhorst (Soehne) (van Ravenhorst) (Willem III).

Kinderen van Willem Cornelissen:

 1. Claertje Willems, geboren in 1650 in Renswoude Volgt 1.
 2. Willem Willemsen[2], geboren in 1650 in Renswoude, zoon van Willem Cornelisse.
 3. Cornelissie Willems, geboren in 1651 in Renswoude, dochter van Willem Corneliss.
 4. Jannitgen Willems, geboren in Renswoude (“op Wagensveld”), gedoopt op 15 februari 1652 in Scherpenzeel, dochter van Willem Cornelissen op Wagensveld.
 5. Lijsien Willems, geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt op 6 juli 1653 aldaar, dochter van Willem Cornelissen op Wagensvelt.
 6. Cornelis Willemsen van Wagensveld, geboren in Renswoude (“op Waghsvelt”), gedoopt op 18 februari 1655 aldaar, zoon van Willem Cnelisse op Waghsvelt Volgt Hoofdstuk 3.
 7. Tijs Willemsen, gedoopt op 30 november 1656 in Renswoude, zoon van Willem Corneliss.
 8. Arris Willemsen, gedoopt op 29 mei 1658 in Renswoude, zoon van Willem Cornelissen soohn.
 9. Trijntje (Ryntie) Willems van Wagensfelt, geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt op 26 september 1658 aldaar Volgt 2.
 10. Hendrick Willemsen, geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt in februari 1660 aldaar Volgt 3.
 11. Lijsbetje Willems, gedoopt op 11 mei 1662 in Renswoude, dochter van Willem Cornelissen Sone.
 12. Nennetje Willems[3], geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt op 31 augustus 1662 aldaar, dochter van Willem Cornelissen op Wagensvelt.
 13. Theunis (Anthony) Willemsen van Wagensveld, geboren in Renswoude (“op Wagensfelt”), gedoopt op 19 maart 1665 aldaar Volgt 4.
 14. Cornelis Willemsen, gedoopt op 7 januari 1666 in Renswoude, zoon van Willem Cornelissen Soene.
 15. Gerrit Willemsen, geboren in Renswoude (“op Wagensfelt”), gedoopt op 15 september 1667 aldaar, zoon van Willem Cornelissen op Wagensfelt.
 16. Neeltje Willems van Wagen(s)velt, geboren in Renswoude (“op Wagensfelt”), gedoopt op 15 september 1667 aldaar Volgt 5.
 17. [Mogelijk] Rijck Willemsz van Wagensveld Volgt 6.
 18. Willemijntie Willems, gedoopt op 22 december 1667 in Renswoude, dochter van Willem Cornelissen Soene.
 19. Willem Willemsen, gedoopt op 7 februari 1669 in Renswoude, zoon van Willem Cornelissen Soene.

1 Claertje Willems[4], geboren in 1650 in Renswoude, dochter van Willem Corneliss. Claertje (Claartje) trouwde op 19 april 1691 in Renswoude met Willem Dirx Timmer[5], van beroep smid, schepen te Renswoude, gedoopt op 8 februari 1657 in Scherpenzeel, zoon van Derck Dercksen de timmerman (Dirck Dircksen Timmer).

2 Trijntje (Ryntie/ Reyntie) Willems van Wagensfelt, geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt op 26 september 1658 aldaar, dochter van Willem Cornelissen op Wagensvelt. Trijntje trouwde op 25 maart 1688 in Woudenberg met Jan Elisse[6], afkomstig uit “Woudenbergh”. 

3 Hendrick Willemsen[7], geboren in Renswoude (“op Wagensvelt”), gedoopt in februari 1660 aldaar[8]·[9], zoon van Willem Cornelissen op Wagensvelt. Hendrick trouwde op 13 november 1681 in Renswoude[10] met Merritje Ernsten.

4 Theunis (Anthony) Willemsen van Wagensveld[11]·[12], geboren in Renswoude (“op Wagensfelt”), gedoopt op 19 maart 1665 aldaar, zoon van Willem Cornelissen op Wagensfelt. Theunis werd op 7 augustus 1741 in Utrecht begraven[13].
Theunis trouwde op 20 mei 1704 in Utrecht (Anthonis Gasthuis (“anth. gasths”))[14] met Clementia (Meijnsje) van Dam[15], dochter van Dirck van Dam (grutter te Utrecht) en Maijchen van Eng(h)elen.

5 Neeltje Willems van Wagen(s)velt, geboren in Renswoude (“op Wagensfelt”), gedoopt op 15 september 1667 aldaar, dochter van Willem Cornelissen Wagensfelt.
Neeltje trouwde op 29 mei 1698 in Barneveld[16] met Lambert Lucassen, gedoopt op 13 oktober 1666 in Barneveld, zoon van Lucas Lambertse en Henrickie Henricks.

6 [Mogelijk] Rijck Willemsz van Wagensveld[17]·[18]·[19]. Rijck was getrouwd met Teuntgen Gerrits, dochter van Gerrit Hendricksz en Neeltgen Teunis[20]·[21].


Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) (1655-)


1 Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch)[22]·[23], geboren in Renswoude (“op Waghsvelt” (Klein Wagensveld)), gedoopt op 18 februari 1655 aldaar, zoon van Willem Cnelisse op Waghsvelt (en Otje Jans). Cornelis trouwde op 11 juli 1697 in Renswoude met Geertje Hendricx (van de Glint).

Kinderen van Cornelis en Geertje[24]:

 1. Otje Cornelis van Huijgenbos, gedoopt op 3 oktober 1697 in Renswoude Volgt 1.1.
 2. Nennetje Cornelissen van Hugenbos, geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 9 mei 1700 aldaar Volgt 1.2.
 3. Willem Cornelissen van Huijgenbosch, geboren in Scherpenzeel (“op Huijgenbosch”), gedoopt op 15 maart 1702 aldaar Volgt 1.3.
 4. Hendrickje Cornelisse (van Huigenbos), geboren in Scherpenzeel (“op Huijgenbosch”), gedoopt op 1 mei 1704 aldaar Volgt 1.4.
 5. Gerritje Cornelisse van Huijgenbosch, geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 13 juni 1706 aldaar.
 6. Hendrick Kornelissen (van Huijgenbosch), geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 14 augustus 1707 aldaar Volgt 1.5.
 7. Gerrit Cornelissen van Huijgenbosch, geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 23 maart 1710 aldaar Volgt 1.6.
 8. Jantje (Jannetje) Cornelissen van Huijgenbosch, geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 7 augustus 1712 aldaar Volgt 1.7.
 9. Aaltje(n) Cornelis (van Huijgenbosch), geboren in 1715 of 1716 op Huijgenbosch in Scherpenzeel, gedoopt in Renswoude Volgt 1.8.
 10. Jan Kornelisz van Huigenbos, geboren in Scherpenzeel (“Op Huigenbosch”), gedoopt op 15 augustus 1717 aldaar Volgt 1.9.
 11. Cornelisjen (Kornelia) Kornelisze van Huigenbos, geboren in Scherpenzeel (op Huigenbos), gedoopt op 10 augustus 1721 aldaar Volgt 1.10.

1.1 Otje Cornelis van Huijgenbos, gedoopt op 3 oktober 1697 in Renswoude, dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Otje trouwde op 7 november 1727 in Leersum[25] met Jacob Ponsen Boschman, geboren in Amerongen (“Dwerswegh”), gedoopt op 1 maart 1671 aldaar, zoon van Pons Jacobsen Boschman en Jannigje Jacobs.

1.2 Nennetje Cornelissen van Hugenbos[26], geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 9 mei 1700 aldaar, dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint). Nennetje trouwde op 23 oktober 1733 in Renswoude met Arie (Dirkse) van Gendt[27]·[28].

1.3 Willem Cornelissen van Huijgenbosch[29], geboren in Scherpenzeel (“op Huijgenbosch”), gedoopt op 15 maart 1702 aldaar, zoon van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint). Willem werd op 8 januari 1793 in Scherpenzeel begraven.
Willem trouwde (I) op 7 december 1738 in Otterlo[30] met Mertijen (Martje) Janssen (Mulder), geboren in Otterlo (Harskamp), gedoopt op 6 juli 1721 aldaar, dochter van Jan Evertsen (Mulder)[31] en Jannetje (Jantijen/ Jantje) Tijssen.
Willem trouwde (II) op 1 augustus 1756 in Scherpenzeel met Jacobje (Kobusje) Gijsberts, woonachtig op Huijgenbosch. Jacobje werd op 14 oktober 1786 in Scherpenzeel begraven.

1.4 Hendrickje Cornelisse (van Huigenbos), geboren in Scherpenzeel (“op Huijgenbosch”), gedoopt op 1 mei 1704 aldaar, dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Hendrikje ging op 18 november 1736 in Renswoude in ondertrouw met Gijsbert Hendrikze (van (Groot) Schaijk)[32], geboren in Scherpenzeel (“op groot Schaick”), gedoopt op 18 november 1694 aldaar, zoon van Hendrick Willemsen Kolfschoten en Jantje Aelbertsen van Schaïck.

1.5 Hendrick Kornelissen (van Huijgenbosch)[33], geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 14 augustus 1707 aldaar, zoon van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Hendrik trouwde op 3 november 1737 in Scherpenzeel met Geurtje Claassen (van Schaik), geboren in Scherpenzeel (“op den Heuvel”), gedoopt op 24 februari 1717 aldaar, dochter van Claas Evertsen en Jacobje Wouters. Geurtje werd op 23 mei 1795 in Scherpenzeel begraven.

1.6 Gerrit Cornelissen van Huijgenbosch[34], geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 23 maart 1710 aldaar, zoon van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint). Gerrit is overleden in september 1754 in de Bilt. Gerrit trouwde met Jannigje Gerrits (van Dijk)[35].

1.7 Jantje (Jannetje) Cornelissen van Huijgenbosch[36], geboren in Scherpenzeel (“op huijgenbosch”), gedoopt op 7 augustus 1712 aldaar, dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Jantje trouwde op 7 juni 1739 in Scherpenzeel[37] met Gijsbert Willemsen Pater, geboren in Amerongen (“aan de Dwarswegh”), gedoopt op 14 maart 1713 aldaar, zoon van Willem Gijsbertsz (Pater) en Jantje Korssen.

1.8 Aaltje(n) Cornelis (van Huijgenbosch), geboren in 1715 of 1716 op Huijgenbosch in Scherpenzeel, gedoopt in Renswoude[38], dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Aaltje trouwde op 5 december 1745 in Scherpenzeel met T(h)ijmen Willemsz van Kolfschoten (Colf-Schoten)[39], geboren in Scherpenzeel (“op Groot kolfschooten”), gedoopt op 29 september 1715 aldaar, zoon van Willem Thijmensen (van Kolfschoten) en Neeltje Gijsberts (van Ravenhorst)[40].

1.9 Jan Kornelisz van Huijgenbosch, geboren in Scherpenzeel (“Op Huigenbosch”), gedoopt op 15 augustus 1717 aldaar, zoon van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Jan trouwde op 14 november (“Slagt=maand”) 1745 in Renswoude met Jacomijntje Aarts van Breschoten[41], geboren in Scherpenzeel (“op Breschoten”), gedoopt op 8 oktober 1719 aldaar, dochter van Aart Woutersen en Rijkjen Peters. Jacomijntje werd op 14 december 1787 in Renswoude begraven.

1.10 Cornelisjen (Kornelia) Kornelisze van Huigenbos, geboren in Scherpenzeel (op Huigenbos), gedoopt op 10 augustus 1721 aldaar, dochter van Cornelis Willemsen van Wagensveld (van Huijgenbosch) en Geertje Hendricx (van de Glint).
Cornelisjen trouwde op 28 oktober (“Wijnmaand”) 1742 in Renswoude met Derk Jansze Homoet[42], geboren in Scherpenzeel (“binnen Scherpenzeel”), gedoopt op 14 december 1721 aldaar, zoon van Jan Derksen (Homoet) en Jakobjen Hendriksen (Pul)[43]. Derk is overleden op 19 juli 1773 in Scherpenzeel.


Aantekeningen


[1] (Wagensveld, H., 2015)

[2] Mogelijk is hij dezelfde persoon als Willem Willemsen van Ubbeschoten (ook genaamd de Koning). Hard bewijs is daarvoor niet. Hij trouwde dan op 25 juli 1675 in Renswoude met Stijntje Willems, gedoopt op 10 november 1650 in Barneveld, dochter van Willem Rijks en Geertje Jans.

[3] Mogelijk is Nennetje dezelfde persoon als Nennetje Willems die op 22 februari 1685 in Veenendaal trouwde met Gerrit Paulesen (van de Poel). Verwantschap valt verder niet vast te stellen. Het feit dat zij haar zoon Willem Jansen noemt doet vermoeden dat het hier om een andere Nennetje gaat.

[4] Dit is een aanname: In het lidmatenregister van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Renswoude wordt aangetekend dat Claartje Willems, de huijsvrouw van Willem Dircks Timmer, inkwam met attest van Utrecht.

[5] Willem is de grootvader van Clara van den Toorn, de echtgenote van Dirck van Wagensveld (Wagensveld, H., 2015).

[6] Elis Jansen, zoon Jan Elisse en Ryntie van Wagensfelt, vraagt in 1741 aan notaris van Spall in Utrecht om de boedel te scheiden van wijlen zijn oom Anthony Willemse van Wagensfelt. Elis was, zo blijkt uit de akte, eerst woonachtig te “Emmenes” en later, in 1741, in Utrecht (Notaris G.J. van Spall, 1741).

[7] Op 5 september 1740 werd de volgende verkoop van onroerend goed ingeschreven in het gerechtsboek van Renswoude:

Willem Cornelissen, Hendrik Cornelissen, Gerrit Cornelissen, Jan Cornelissen, Arij van Gent (gehuwd met Nennetje Cornelissen), Gijsbert Hendriksen (gehuwd met Hendrikje Cornelissen), Gijsbert Willemsen (gehuwd met Jannitje Cornelissen), Aaltje Cornelissen (meerderjarige dochter), Cornelia Cornelissen (meerderjarige dochter), Hermen van Essen, Jochum Hendriksen (gehuwd met Truijtje Hendriksen), Wouter Klomp (gehuwd met Gerritje Hendriksen), Jan Maassen (gehuwd met Jannetje Hendriksen), Jan Woutersen, Ernst Woutersen, Truijtje Woutersen (meerderjarige dochter), Wijntje Woutersen (meerderjarige dochter), Jan Jansen, Erris Fransen, Gerrit Hendriksen (gehuwd met Geusje Wijnen), Brand Gijsbertsen (gehuwd met Aaltje Jansen) en Teunis Bieshaar (handelende namens Reijertje Jansen), erfgenamen van Ernst Hendriksen, verkopen, aan de genoemde mede-erfgenaam Jan Maassen, een huis, hof en hofstede met twee bergen, twee schuren, twee schaapshokken, een bakhuis en verder getimmerte, genaamd “Klein Wagensveld(Woudenberg, H.M. van, 2009).

[8] Hendrick werd naamloos ingeschreven in het register. Hij is de enige zoon van wie de doopinschrijving niet terug is te vinden in het register. Dit zal dus zijn doopinschrijving betreffen.

[9] Hendrick woonde later ook nog op Wagensveld. Dat blijkt uit de doopinschrijving van drie van zijn kinderen (Willem (1683), Jan (1686) en Otje (1690)). In het doopregister van Renswoude worden in dezelfde periode nog een aantal kinderen van Hendrick Willemss ingeschreven. Hiervan waren Ernst (1684) en Ernst (1689) ook kinderen van deze Hendrick (ze zijn vernoemd naar hun grootvader van moederszijde). Verder werden nog ingeschreven: Jantje (1682), Nennetje (1684), Teunisjen (1687), Truijtje (1691) en Jantje (1692).

[10] Inschrijving in het trouwregister (Veenendaal): “henrick Willems. j.m. wonende op Wagensvelt met Marretien Eersten. j.d. wonende aen het boveneindt (Afkondigingen:) 30. octoe: 1. proclamatie. 6. nov 2. proclamatie. 13. nov. 3. proclamatie. den 13 nov attestatie verleent om tot rhenswoude te trouwen”. Inschrijving in het trouwregister (Renswoude): “den 13 9br (september) hendrick Willemß j.m. van Wagensfeldt met merritje Ernsten j.dgr aent boven eijndt onder Venendaal”.

[11] Teunis was, voor zijn tijd dan, wel aardig reislustig. In juli 1702 werd hij, hij wordt in het register Theunis Willemsz van Wagensveld genoemd, op attest van de kerk van Utrecht, ingeschreven als lidmaat van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Delft.

[12] Teunis wordt pas na zijn overlijden weer voluit Antony Willemse van Wagensfelt genoemd. Bij zijn huwelijksinschrijving wordt geen patroniem vermeld. Op 16 oktober 1741 komt Elis Jansen, zoon van Jan Elisse en Ryntie van Wagensfelt, voor notaris G.J. van Spall in Utrecht. Het doel van zijn optreden is te bewerkstelligen dat de boedel van zijn overleden oom Anthony Willemse van Wagensfelt te gelde wordt gemaakt. Met de opbrengst kan een schuld bij de weduwe van Hesel worden voldaan (Notaris G.J. van Spall, 1741). Omdat deze Jan en Ryntie inderdaad aan Teunis te koppelen zijn, Teunis inderdaad Anthony wordt genoemd en hij de enige Wagensveld was die op dat moment in Utrecht woonde, kunnen we concluderen dat hij dezelfde persoon is als Theunis Willemsen van Wagensveld.

[13] Inschrijving in het begraafregister: “Anthonij Van Wagensveldt, op de Ganse markt, laet nog vrouw nog kinderen na, maer mondige Vrienden beg: gratis”.

[14] Hij woonde “Aan ’t Jans-kerk-hof”, zij “Aan de Nieuwe gragt bij de Catharine-kerk”. Getuigen waren Cornelis van Dijk (“sijn goede kennis”) en Maijke van Engelen (“haar moeder”).

[15] Clementia wordt ook kortweg Meijnsje genoemd. Onder die naam komt zij op 17 juli 1741, een paar weken voor het overlijden van Antony, in beeld. Antony Wagensveld, weduwnaar van Meijnsje van Stockum, liet vastleggen dat zijn uitvaart moest worden verzorgd door Kasper Quint (Notaris W. van Vloten, 1741).

Toen Anthony en Clementia trouwden, was haar moeder, Maijke van Engelen, haar getuige. Als we Maijke volgen, dan komen we uit bij Marijken (Maijken) van Eng(h)elen en Dirck Jansen van Dam (grutter aan de Catharijnepoort in Utrecht (Notaris A. Houtman, 1673)). Zij hadden een dochter die de naam Meijnsje (Meynsie) droeg, hetgeen blijkt uit het testament van Maijken (Notaris N. Vonck, 1700).

Een doopinschrijving van Meijnsje heb ik niet gevonden. Mogelijk is zij in Zaltbommel gedoopt, de plaats waar haar ouders in 1663 trouwden. Zij gingen daar op 6 september 1663 in ondertrouw. Een huwelijksdatum ontbreekt in het register. Dirck en Maijken waren beiden destijds ook woonachtig in Zaltbommel (Bommel). Dirck kreeg schriftelijk huwelijksconsent van zijn moeder (Notaris C. van Doorn, 1663)).

De reden dat Meijnsje ook van Stockum wordt genoemd, is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat haar moeder op 11 februari 1674 in Utrecht hertrouwde met Jan (Johannes) Lowyss van Stockum, weduwnaar van Pieternella (Nellighgen) (Janss) van Oosterom. Van Stockum was dus niet haar eigen achternaam, maar die van haar stiefvader. Aangezien Meijnsje nog jong was toen haar eigen vader stierf, zal Jan voor haar opvoeding hebben zorg gedragen. Hierdoor kon zij gemakkelijk worden gezien als zijn dochter.

[16] Inschrijving in het trouwregister: “Ingeschreven den 7 Maij. J:M. Lamert Lucaß Soon van Lucas Lamerß met J.D. Neeltje Willems naegelaten dochter van Willem Cneliß van Wagensveld beyde wonende tot Barnevelt. getrouwt den 29 Majus”.

[17] Het is niet duidelijk wie deze Rijck was. Gelet op zijn patroniem en de tijd waarin het leefde, is het niet onmogelijk dat hij een zoon geweest is van Willem Cornelissen van Wagensveld. Van welke Willem hij dan een zoon was, dat is niet te achterhalen (Wagensveld, H., 2015).

Waar Rijk en Teuntje zijn getrouwd is niet bekend, wel lieten zij vier kinderen dopen in Doorn: Cornelis (23 februari 1676), Willem (25 augustus 1678), Neeltje (27 november 1681) en Hendrik (15 maart 1685 (getuige was Annetgen van de Woert, huisvrouw van Jan Aerts)).

Rijk Willemss werd op 5 mei 1687 verkozen tot diaken van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Doorn (Postema, H.J., z.j.). Op 18 maart 1688 werd in Doorn de vrouw van Rijck Willemsz begraven (“Den Diacons vrouw”) (Pardoel, M.A. en Linden, J.C. van der., 2003-2015).

Rijck zelf overleed in 1702, zo valt op te maken uit de registers van het familiegeld van de gemeente Doorn. In 1702 werd hij namelijk voor het laatst aangeslagen (Postema, H.J., 2010). Uit het register van “de Buerlasten over den Dorpe Doorn” blijkt dat hij in 1702 nog wel werd aangeslagen, maar zijn naam doorgehaald (Postema, H.J., 2010). Rijck werd op 17 september 1702 in Doorn begraven (Pardoel, M.A. en Linden, J.C. van der., 2003-2015).

[18] Rijck kocht op 27 februari 1694 van Gerrit Tijmensz een morgen land in de Catwinckel onder het gerecht van Doorn (Postema, H.J., z.j.). Deze betreffende morgen land kwam in 1762 weer in beeld toen de erven van Hendrik Rijksz van Wagensveldt, dit zal de zoon van Rijck zijn geweest die in 1685 in Doorn werd gedoopt, het op 29 juli dat jaar lieten waarderen voor het gerecht van Doorn: “Ten versoeke van de Colaterale Erfgenamen van Hendrik Rijksz van Wagensveldt, hebben wij J: van der Maas, schout, Wulfert Klaasz en Pieter van Rezant, schepenen tot Doorn Als ten overstaan van den Heer Cornelis Jan van Roijen, Ontfanger van de 20 & 40 penn: over de Provincie van Utrecht, een mergen bouwlant, genaamt de katwinkel, gebruijkt bij Jan de Jongh, in desen Gerechte gelegen en bij den voorn: Hendrik Rijksz van Wagensvelt nagelaten, na onse beste kennisse en wetenschap, GeEstimeert en Gewaardeert in gereden gelden waardig te zijn een somme van een hondert en twintig gulden Actum Doorn 29 Julij 1762 mij present J:V:Dugteren secretaris (Postema, H.J., z.j.).

[19] In de mannelijke lijn is er, naast zijn zoon Hendrick, geen verder nageslacht van Rijck bekend. Hendrick wordt op 7 juni 1736 in het notarieel archief van Amerongen genoemd als gemachtigde van Margaretha van Waardenburg, geïnstitueerde erfgename van Nicolaas van Velpen en op 23 oktober 1752 als handelend namens van Hasia en Sjana van den Honert, enige geïnstitueerde erfgenamen van Josina van den Honert. Hendrick was kennelijk niet getrouwd, want op 28 februari 1742 stelt hij Matheus Jansz van der Burgt en Teuntje Jans van der Burgt, nagelaten kinderen van zijn overleden zuster Willemijntje Rijks van Wagensvelt, in huwelijk verwekt bij Jan Matheusz van der Burgt, aan tot zijn enige en universele erfgenamen. Deze drie akten passeerden voor notaris Adriaan Pieter van Keppel te Amerongen (Postema, H.J., 2016).

[20] Rijck Willemsz, handelend namens zijn vrouw Teuntgen Gerrits, bedankt en ontslaat in mei 1682, samen met zijn schoonzusters Jantgen en Grietgen en zwager Cornelis, hun voogden Gerrit Tijmensz, Jacob Jansz en Wulphert Claesz. Zij traden na het overlijden van hun ouders Gerrit Hendricksz en Neeltgen Teunis op als hun voogden (Postema, H.J., z.j.).

[21] Op 27 februari 1694 komen de erven van Neeltgen Teunis, weduwe van Gerrit Hendricksz, opnieuw voor het gerecht. Steven Jansz (echtgenoot van Jangen Gerrits), Jan Cornelisz (echtgenoot van Grietgen Gerrits) en Rijck Willemsz van Wagensvelt (weduwnaar van Teuntgen Gerrits) dragen hun portie “van seeckere huijsinge ende erve mitsgaders ontrent een ende een halve mergen Landts, als de selve qualitate qua is competerende, staende ende gelegen int Tuijl onder den Gerechte van Doorn daer ten Oosten het Wilde landt, ten zuijden de Wel Ed Heere van Sandenborch ende Gerrit Tijmensz met hare Bunten, ten Westen Wulphert Claesz, ende ten Noorden den benedensten heeren wegh naest gelegen zijn” over aan hun zwager Cornelis Gerritsz van Langelaer (Postema, H.J., z.j.)

[22] Uit de boedelbeschrijving van hun zoon Gerrit blijkt dat Cornelis zijn kinderen de hofstede Huijgenbosch onder Scherpenzeel en een kamp hooiland onder het gerecht van Rijswijk heeft nagelaten. Zoon Gerrit was voor 1/9e part eigenaar in de nalatenschap. Het goed Huijgenbosch was toen nog onverdeeld en werd gebruikt en bewoond door Willem Cornelissen, de zoon van Cornelis en de broer van Gerrit (Notaris N. de Graaff, 1756).

[23] Cornelis droeg eerst wel de naam Wagensveld als achternaam, maar nadat hij zich op Huijgenbosch vestigde nam hij die naam aan als achternaam. Daarmee komt dan, in naam, een einde aan dit geslacht Wagensveld. Op 7 februari 1699 werd het leen van de boerderij Huijgenbosch door Faes Everts van Engelaer aan Cornelis overgedragen. Het leen kwam Faes toe na het overlijden van de vader van zijn vrouw Itje Gijsberts van Huigenbosch, Gijsbert Brants van Huigenbosch. Cornelis wordt in het register “Cornelis Willems van Wagensvelt” genoemd. Het leen ging op 2 mei 1730, na het overlijden van Cornelis, over op zijn zoon Willem Corneelissen van Wagensvelt (Woudenberg, H.M. van, 1995).

[24] Na het overlijden van hun vader Cornelis werd hun broer Willem op 2 mei 1730 beleend met Huijgenbosch (Woudenberg, H.M. van, 1995). Toch behielden ook de andere kinderen hun recht op een deel van de boerderij. Op 30 juni 1763 verkochten zij gezamenlijk hun rechten. Dit gebeurde in een publieke verkoop. De koper was Gerrit Maesen van Seumeren, secretaris en ontvanger van de heerlijkheid Scherpenzeel. De verkopers waren Willem Cornelissen van Wagensvelt (nu Heugenbosch) (met zijn echtgenote Jacoba Geijsbersen) (mede namens de meerderjarige kinderen van hun overleden zwager en zuster Geijsbert Paetersz en Jannetje Cornelissen), Willem Cornelissen met zijn broer Hendrick namens de minderjarige kinderen van Geijsbert en Jannetje, Hendrick Cornelissen (met zijn echtgenote Geurtije Classen), Arien van Gent (weduwnaar van Nennetje Cornelissen), Willem Tiemensen (als grootvader), Hendrick Cornelissen en Arien van Gent namens het onmondige kind van Tiemen Willemse en Aaltije Cornelissen, Jannetije Bosman (met haar echtgenoot Geijsbert Willemsen) als enig nagelaten kind van Jacob Bosman en Otijen Cornelissen, Jacomijna Aarts (de weduwe van Jan Cornelissen) (met haar echtgenoot Hendrick Wijnen), Hendrick Cornelissen en Arien van Gent als voogden over de nagelaten kinderen van Jan Cornelissen en Jacomina Aartsen, Brand Jansen als curator van Gijsbert Hendricksen van Schaik (weduwnaar van Hendrickije Cornelissen) en Hendrick Cornelissen en Arien van Gent als voogden over de nagelaten kinderen van Gerret Cornelissen en Jantje Hendricks (Oud Rechterlijk Archief (ORA) Scherpenzeel, 1623-1811).

[25] Beiden waren zij destijds woonachtig “Aen de Haar onder ginkel”.

[26] Nennetje en Arie lieten, bij hen aan huis, een akte opmaken waarin zij lieten vastleggen dat de langstlevende de voogdij krijgt over hun kind (of kinderen) en dat de langstlevende bij versterf zelf een vervangend voogd mag aanstellen (Notaris G.J. van Spall, 1742).

[27] In het huwelijksregister werd aangetekend dat Arie “geboortig van Gent, in over-Betuwe” was.

[28] Arie van Gendt werd, samen met zijn zwager Hendrick Kornelissen van Huijgenbosch, aangesteld als voogd over de nagelaten kinderen van hun zwager en broer Gerrit Cornelis Huygenbosch. In die hoedanigheid waren zij op 10 juni 1756 in Utrecht aanwezig bij het opmaken van de akte van boedelscheiding tussen Jannetje Gerrits, de weduwe van Gerrit, en haar kinderen (Notaris N. de Graaff, 1756).

[29] Willem Corneelissen van Wagensvelt werd, na het overlijden van zijn vader Corneelis Willemse van Wagensvelt, op 2 mei 1730 beleend met Huijgenbosch (Woudenberg, H.M. van, 1995).

Wanneer ik de kwartierstaat van mijn grootmoeder Geurtje Otten met een zevende generatie uit zou breiden, dan zou deze Willem No. 76 worden in deze kwartierstaat. Hij is de vader van No. 38: Jan Willemsen (van Huijgenbosch) (Mulder).

[30] Hoewel het leeftijdsverschil groot was en Martje minderjarig was, weten we wel zeker dat we het hier over de juiste personen hebben. Toen hun zoon Jan op 24 maart 1772 in Otterlo trouwde met Geertje Hendriks, was zijn oom Evert Janssen Mulder zijn getuige.

[31] Een persoonlijke noot: Jan Evertsen (Mulder) is in drie geslachtslijnen een voorvader van mij. De hier genoemde Willem Cornelissen van Huijgenbosch is een voorvader in het 4e kwartier (Kwartierstaat No460). Daarnaast lopen er twee lijnen via een kleinzoon van Jan naar mij. In de eerste plaats loopt er een lijn via kleinzoon Karel Mulder, een zoon van Evert Jansen Mulder, naar Gijsbertje (Gijsje) Mulder (1877-1959), gehuwd met Jan van Voorst, mijn overgrootmoeder in het 3e kwartier (Kwartierstaat No13). In de tweede plaats loopt er een lijn via kleinzoon Jan Evertsen Mulder, eveneens een zoon van Evert Jansen Mulder, naar Gijsberta Mulder (1872-1932), gehuwd met Cornelis Teunissen, mijn betovergrootmoeder in het 2e kwartier (Kwartierstaat No23).

[32] Gijsbert was een broer van Willem Hendricksen van Schaijk, de echtgenoot van Reintje Hendriks van Wagensvelt (Wagensveld, H., 2015).

[33] Hendrick Kornelissen van Huijgenbosch werd, samen met zijn zwager Arie van Gendt, aangesteld als voogd over de nagelaten kinderen van hun broer en zwager Gerrit Cornelis Huygenbosch. In die hoedanigheid waren zij op 10 juni 1756 in Utrecht aanwezig bij het opmaken van de akte van boedelscheiding tussen Jannetje Gerrits, de weduwe van Gerrit, en haar kinderen (Notaris N. de Graaff, 1756).

[34] Gerrit werd gedoopt als zoon van Cornelis Willemsen op Huijgenbosch en Gijsbertje Gerritsen. Het betreft het hier een foutieve inschrijving. Allereerst ligt er in de vernoeming van zijn kinderen een duidelijke aanwijzing dat Gerrit een zoon was van Cornelis en Geertje. Daarnaast blijkt bij de scheiding van zijn boedel dat hij een broer was van Hendrick Cornelis van Huygenbosch en een zwager van Arie van Gendt. Hendrick en Arie traden namelijk op als voogden over zijn nagelaten kinderen. Uit de akte van boedelscheiding blijkt dat Gerrit nog voor 1/9e part eigenaar was van de hofstede Huijgenbosch. Hij huurde zelf een hofstede onder de Bilt. Hij bezat onder andere 65 schapen en had ook een herder in dienst zoals blijkt uit de akte (Notaris N. de Graaff, 1756).

[35] Jannigje ging later op 11 juni 1756 (en trouwde daar na drie afkondigingen) in de Bilt in ondertrouw met Cornelis in ’t Veld, gedoopt op 26 januari 1727 in de Bilt, zoon van Gijsbert Teunisse in ’t Velt en Margje Lambertz van Meerdijk.

[36] Jantje werd gedoopt als dochter van Cornelis Willemsen op Huijgenbosch en Gijsbertje Gerritsen. Waarschijnlijk betreft het hier, net als bij haar jongere broer Gerrit, een foutieve inschrijving. De vernoeming van haar kinderen duidt er in ieder geval wel op dat Jantje een dochter was van Cornelis en Geertje.

[37] Met attestatie van Maartensdijk.

[38] De geboorte van Aaltje werd als vervolg op een buitengewone bijeenkomst van de kerkenraad van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Renswoude in het doopregister ingeschreven. De kerkenraad heeft alle gemeenteleden, hun bekenden, familie en vrienden opgeroepen om op dinsdag (dingsdag) 21 januari (Louwmaand) 1744 alle namen op te komen geven van de kinderen die in de periode van zeven jaar na 1713 in Renswoude zijn geboren. In de genoemde periode is namelijk geen doopregister bijgehouden. Dit mogelijk vanwege de hoge leeftijd van ds. Cuilenborg of anderszins, dat laat men uiteindelijk verder in het midden. Hoe dan ook, op deze manier wil de kerkenraad er toch zorg voor dragen dat alle doopleden van de gemeente correct in het register worden ingeschreven. Ook Aaltje werd ingeschreven: “ook in dit Jaar (1715) of in ’t Jaar 1716. Aaltje Dogter van Kornelis Willemz van Wagensveld en Geertje Hendriks((Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude, 1639-1812).

[39] Thijmen trouwde later op 24 oktober 1751 in Scherpenzeel met Maria Teuniz van Ginkel, woonachtig op Gooswilligen, gedoopt op 27 april 1732 in Woudenberg (doopgetuige was Willemtje Janz van Ginkel), dochter van Theunis Janz van Ginkel en Willemijntje Jacobs van Lambalgen. Maria is overleden op 27 maart 1790 in Scherpenzeel.

Maria trouwde later op 17 mei 1761 in Scherpenzeel met Gerrit de Jongh, van beroep herbergier/ lid van het gemeentebestuur van Scherpenzeel, geboren in Scherpenzeel (“in het Dorp”), gedoopt op 6 mei 1736 in Scherpenzeel, zoon van Derk (Cornelissen) de Jong(h)(e) en Jakobje (Jans) Knoot. Gerrit is overleden op 23 september 1805 in Scherpenzeel.

Gerrit trouwde later op 1 januari 1792 in Scherpenzeel met Jannetje (Jantje) Wouters Hopman (op Wagensveld), van beroep boerenmeid/ dienstbode/ moeder in het armengesticht van Barneveld, gedoopt op 10 april 1746 in Voorthuizen, dochter van Wouter Casperzen en Steventje Jans. Jannetje is overleden op 24 juni 1821 in Renswoude (Wagensveld, H., 2015).

Jannetje trouwde eerder op 20 oktober 1765 in Voorthuizen met Willem Dirksen Loos, gedoopt op 27 augustus 1741 in Beekbergen, zoon van Derk Jansen Loijs (Looijs/ Loois) en Naaltje Jacobs Peelen. Willem is overleden op 3 mei 1774 in Voorthuizen.

[40] Huwelijksgetuige bij het huwelijk van Willem en Neeltje was haar oom en voogd Hendrick Jansen van Ravenhorst op Wagensveld (Wagensveld, H., 2015).

[41] Jacomijntje trouwde later op 25 april 1756 in Renswoude met Hendrik Wijnen van Ravenhorst, gedoopt op 23 januari 1729 in Renswoude, zoon van Wijn Aelbertsen van Ravenhorst en Rijckje Gijsberts van de Vlierd. Hendrik is overleden op 5 oktober 1811 in Scherpenzeel.

Hendrik trouwde later op 7 september 1788 in Scherpenzeel met Willempje Dirks Wilbrink, geboren in Garderen (“’t Garderbroek”), gedoopt op 17 juli 1735 aldaar, dochter van Dirk Jansen Wilbrink en Evertje Hendriks Haanschoten. Willempje is overleden op 25 januari 1818 in Woudenberg (“in het huis Nummero Hondert Zevenenvijftig op Klein Lambalgen”).

Willempje trouwde eerder op 4 december 1757 in Garderen met Jan Cornelissen de Zwart, “geboren in ‘t Kaldenbroek (Kallenbroek) onder Barneveld, en Laatst gewoont hebbende in ’t Garderbroeck”.

[42] Derk trouwde later op 28 juni 1744 in Renswoude met Maertje (Marrijtje) Cornelisse Daatzelaer, gedoopt op 29 oktober 1714 in Renswoude, dochter van Cornelis Jansze Daatzelaer en Berendje Reijers.

[43] Jacobje was een tante van Ariaantje Pul, de echtgenote van Hendrick van Wagensveld (Wagensveld, H., 2015).


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude. (1652-1812). Lidmatenregister (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude. FamilySearch.org via Zoekakten.nl.
 • Gerecht Renswoude. (1634-1679). Geïndexeerd door M. Veldhuizen, Maartensdijk (2010). Register van Transporten, vestenissen, en andere actens, súlcx voor den Gerechte der hooge ende Vrije Heerlijckheijt van Renswoúde ende Emmickhúijsen sijn gepasseert. Van Papier naar Digitaal (VPND) (www.vpnd.nl).
 • (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude. (1639-1812). Doopregister (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Renswoude. Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl) en FamilySearch.org via Zoekakten.nl.
 • Laansma, S. (1972). Boerderijen en boerengeslachten te Renswoude. Bibliotheek Archief Eemland.
 • Laansma, S. (ca 1965). Lidmatenregister van de Hervormde Kerk te Renswoude. Publicatie 286 (Bewerkt door D. Timmers (2008)). Vereniging Veluwse Geslachten.
 • Kaa, dhr. A (Ad) van de. (2005, september 21). Ravenhorst/ Ebbenhorst onderzoek‏. (Diverse documenten).
 • Notaris A. Houtman. (1673, maart 16). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Voogdbenoeming. Voogdijbenoeming over de kinderen van Dirck van Dam en Maychgen van Engelen. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris C. van Doorn. (1663, september 2). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Huwelijksconsent. Huwelijkstoestemming voor Dirck van Dam door zijn moeder Geertruyt Fredericx, weduwe van Johan Peterss van Dam. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris G.J. van Spall. (1741, oktober 16). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Boedelscheiding. Verzoek tot scheiding van de boedel van Anthony Willemse van Wagensfelt. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris G.J. van Spall. (1742, augustus 28). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Voogdbenoeming. Benoeming van voogden over hun kinderen door Arien van Gent en Nennetie Cornelis van Huygenbos. Renswoude: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris N. de Graaff. (1756, juni 10). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Boedelscheiding. Scheiding van de boedel van Gerrit Cornelis Huygenbosch. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris N. Vonck. (1700, september 9). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Testament. Registratie van het testament van Maygien van Engelen. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris W. van Vloten. (1741, juli 17). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Testament. Wilsbeschikking Antony Wagensveld. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Notaris W. van Vloten. (1741, oktober 16). Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Testament. Wilsbeschikking Antony Wagensveld. Utrecht: Het Utrechts Archief (www.hetutrechtsarchief.nl).
 • Oud Rechterlijk Archief (ORA) Scherpenzeel. (1623-1811). Vermelding in het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Scherpenzeel, (1549) 1623-1811 (1840). Scherpenzeel: Archief gemeente Scherpenzeel (Gemeentearchief Ede (www.archieval.nl)).
 • Postema, H.J. (z.j.). Nadere Toegang op inventarisnummer 1 uit het archief van de Hervormde gemeente Doorn (1674-2005). Dit document bevat een transcriptie van het oudste boek met kerkenraadsnotulen van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Doorn. Het boek kent diverse hiaten en heeft een slordige opbouw. Er zijn in later jaren tal van akten tussen gevoegd en ingebonden. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (z.j.). Archief van de Dorpsgerechten (1515-1813). Nadere Toegang op inventarisnummer 527. Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten Doorn. Dat is een rol van civiele en enkele boetstraffelijke zaken. Het bevat tevens een register van bestuurlijke zaken en enkele akten van vrijwillige zaken, voornamelijk van verhuur en procuratie (1643-1684). Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (z.j.). Archief van de Dorpsgerechten (1515-1813). Nadere Toegang op inventarisnummer 530. Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten Doorn: Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur (1670-1715). Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (z.j.). Archief van de Dorpsgerechten (1515-1813). Nadere Toegang op inventarisnummer 532. Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten Doorn: Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en verhuur (1726-1763). Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (2010, november). Nadere Toegang op inventarisnummer 36 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn (1649-1810). Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het familiegeld over Doorn de periode 1675-1722. De eerste zetting is volledig getranscribeerd. Van de volgende zettingen zijn alleen de contribuerende namen opgenomen. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (2010, november). Nadere Toegang op inventarisnummer 31 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn (1649-1810). Dit document bevat een complete transcriptie van de zettingen van de buurlasten van Doorn over de periode 1677-1810. Niet alle posten zijn getranscribeerd. Alleen die betrekking hebben op de ‘buurlastplichtigen’. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Postema, H.J. (2016, september). Nadere toegang op inventarisnummer 173 uit de Notariële archieven tot 1896 (1620-1895 (1930) (63)). De notariële archieven van Amerongen zijn bewaard gebleven vanaf 1669. In dit document zijn regesten gemaakt inventarisnummer 173: Minuten van notaris Adriaan Pieter Keppel van 1732-1753. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht (www.rhczuidoostutrecht.nl).
 • Pardoel, M.A. en Linden, J.C. van der. (2003-2015) Begraafregister (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk Doorn. Inschrijving van de weduwe van Rijck Willemsz (1688, maart 18). Het Utrechts Archief (www.genealogiezuidoostutrecht.nl).
 • Putman, J.H.M. & Burgman-Feenstra, H.A. (1998). Eemlandse Klapper (29). Familiegeld Eemland (Renswoude 1675). Hollandsche Rading: Genealogische Documentatie Service (Hollandsche Rading, 1998).
 • Wagensveld, H. (2015, december). Wagensveld | De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld. Kampen: Uitgave in eigen beheer.
 • Woudenberg, H.M. van (1995, oktober). Repertorium van de beleningen van het Huis Scherpenzeel (1439-1810).
 • Woudenberg, H.M. van. (2009, maart). Aantekening uit de genealogie Huigenbos(ch) (recente toevoeging (2015/ 2016)). Dorpsgerecht Renswoude 1801; 05-09-1740: Verkoop onroerend goed aan Jan Maassen en Jannetje Hendriksen. Vereniging Oud Scherpenzeel (http://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/genealogie-pdf/Huigenbos.pdf).