De genealogie van Pieter Vrancken Wagensvelt

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

Deze oude familie Wagensvelt uit Rotterdam is veel ouder dan de Gelders-Utrechtse families. Hoe zij er toe kwamen deze familienaam aan te nemen is niet bekend. Een verband met één van de boerderijen in Renswoude is (vooralsnog) niet te leggen. Na de beschreven geslachtslijn zijn geen nazaten meer gevonden in de mannelijke lijn.


De genealogie Pieter Vrancken Wagensvelt


1 Pieter Vrancken Wagensvelt, gasthuismeester van Rotterdam/ regent van het Pesthuis, geboren omstreeks 1535, zoon van Franck Wagensvelt[1]. Pieter is overleden voor 23 juni 1589[2]. Pieter trouwde met Catharina (Trijntje) Pieter Pessersdr., dochter van Pieter Simonsz Pesser en Anna Pieters Karre.

Kinderen van Pieter en Catharina:

 1. Vranck Pyetersz Wagensvelt Volgt 1.1.
 2. Pieter Pietersz Wagensvelt (den Ouden) Volgt 1.2.
 3. Aagje Pieters Wagensvelt Volgt 1.3.
 4. Elijsabeth (Lijsbeth) Pietersdr (Wagensvelt) Volgt 1.4.
 5. [Mogelijk] Trijntgen NN, begraven op 1 januari 1577 in Rotterdam, dochter van Pyter Franckens.

1.1 Vranck Pyetersz Wagensvelt[3]·[4], van beroep lakenkoopman/ pachter van de impost op de wollen lakenen[5], geboren omstreeks 1560[6], zoon van Pieter Vrancken Wagensvelt en Catharina (Trijntje) Pieter Pessersdr. Vranck werd op 31 augustus 1603 in Rotterdam begraven.
Vranck trouwde op 19 april 1587 in Rotterdam met Haesgen Dircx (Haesgen Dirck Aertsdr.), dochter van Dirck Aertsz van Alphen, procureur. Haesgen werd op 6 juli 1636 in Rotterdam begraven.

Kind van Vranck en Haesgen:

 1. Pieter Franquen Wagensvelt, kapitein in dienst van de VOC[7]·[8]·[9].
 2. Arnout Wagensvelt, geboren in januari of februari 1599 in Rotterdam Volgt 1.1.1.

1.1.1 Arnout Wagensvelt[10]·[11]·[12]·[13]·[14]·[15], van beroep notaris[16]/ procureur/ secretaris van het Hof en de Hoge Vierschaar van Schieland[17]/ wijnkoper/ pachter van de impost op de turf (1632), idem op het bier (1645) te Rotterdam, geboren in januari of februari 1599 in Rotterdam[18], zoon van Vranck Pyetersz Wagensvelt en Haesgen Dircx (Haesgen Dirck Aertsdr.). Arnout overleed op 8 mei 1663 in Rotterdam en werd op 13 mei 1663 aldaar begraven[19].
Arnout trouwde (I) omstreeks 1623[20] met Anthonia van Galen, dochter van Gerrit Jansz van Galen[21] en Claesgen Willemsdr. Anthonia werd op 20 juli 1631 in Rotterdam begraven.
Arnout trouwde (II) op 13 september 1633 in Rotterdam met Sara van Twenhuysen[22]·[23]·[24], geboren in Zwolle, dochter van Helmich van Twenhuysen Lambertsz[25] en Maria van Ceulen. Sara werd op 1 september 1652 in Rotterdam begraven.

Kinderen van Arnout[26] en Anthonia:

 1. Hester Wagenfelt, gedoopt op 26 juni 1623 in Rotterdam[27].
 2. Gerard Wagensvelt, gedoopt op 30 april 1625 in Rotterdam.
 3. Pieternelletie Wagensvelt, gedoopt op 24 maart 1627 in Rotterdam Volgt 1.1.1.1.
 4. Hester Wagenfelt, gedoopt op 22 mei 1629 in Rotterdam.

Kinderen van Arnout en Sara:

 1. Maria Wagensvelt Volgt 1.1.1.2.
 2. Abraham Wagensvelt[28].
 3. Helmech Wagenfelt, gedoopt op 1 juli 1634 in Rotterdam.
 4. Dirck Wagensvelt, gedoopt op 4 mei 1636 in Rotterdam.

1.1.1.1 Pieternelletie Wagensvelt[29], gedoopt op 24 maart 1627 in Rotterdam, dochter van Arnout Wagensvelt en Anthonia van Galen. Pieternelletie werd op 5 maart 1708 in Oudewater begraven.
Pieternelletie trouwde in januari 1649 in Rotterdam[30] met Cors(tiaen) Eeuwoutszn (van) Hoyncoop[31], gedoopt op 15 januari 1623 in Oudewater[32], zoon van Eewout Corssen Hoyncoop en Elisabeth Gerritsdr. van Galen. Cors(tiaen) werd op 30 december 1672 in Oudewater begraven.

1.1.1.2 Maria Wagensvelt, dochter van Arnout Wagensvelt en Sara van Twenhuysen. Maria werd op 11 december 1677 in Rotterdam begraven[33].
Maria trouwde op 20 februari 1659 in Rotterdam[34] met Eglon Hendrik van der Neer[35], van beroep kunstschilder[36], zoon van Aernout van der Neer en Lijsbeth Goverts. Eglon is overleden op 3 mei 1703 in Düsseldorf (Duitsland).

1.2 Pieter Pietersz Wagensvelt (den Ouden) (“den ouden Wagensvelt (Coolhaas, dr. W. Ph., 1952))[37]·[38]·[39], van beroep koopman/ brouwer[40]·[41]/ pachter van de impost op het graan (1604), op de turf (1609) en op de wijnen (1611) te Rotterdam, zoon van Pieter Vrancken Wagensvelt en Catharina (Trijntje) Pieter Pessersdr. Pieter is overleden in 1622 in Loehoe (Luhu) (Molukken (Oost Indië))[42].
Pieter trouwde (I) op 9 februari 1597 in Rotterdam[43] met Janneken (Jannetgen) Jansdr van Schagen, geboren in Delft. Janneken werd op 30 november 1603 in Rotterdam begraven.
Pieter trouwde (II) op 20 maart 1605 in Rotterdam met Maertgen Ariens[44], jongedochter van Catwijck, dochter van Adriaen Anthonisz (Teunisz) Hambrouck en Annitgen Meeusdr. Maertgen werd op 9 november 1653 in Rotterdam begraven.

Kind van Pieter en Janneke:

 1. Pieter Pietersz Wagensvelt, geboren in 1597/ 1598 in Rotterdam Volgt 1.2.1.

Kinderen van Pieter en Maertgen[45]:

 1. Pieter Pietersz Wagensvelt, van beroep timmerman. Pieter is overleden omstreeks 1622 op de Indische Oceaan[46].
 2. Isaack Pietersz Wagensvelt, van beroep chirurgijn. Isaack is overleden op 3 juni 1636 in Rotterdam[47].
 3. Catharina (Trijntje) Pietersz Wagensvelt Volgt 1.2.2.
 4. Dirck Pietersz Wagensvelt Volgt 1.2.3.
 5. Adriaen Pieters Wagensvelt, geboren in 1608 in Rotterdam Volgt 1.2.4.
 6. NN Wagensvelt, begraven op 22 maart 1608 in Rotterdam.
 7. NN Wagensvelt, begraven op 29 januari 1622 in Rotterdam[48].
 8. Claes Pieters Wagensvelt. Claes is overleden in Arakan[49]·[50]·[51].
 9. Teunis (Anthony) Pietersz Wagensvelt[52].
 10. Abraham Pietersz Wagensvelt[53].

1.2.1 Pieter Pietersz Wagensvelt (“den jongen Wagensvelt(Coolhaas, dr. W. Ph., 1952))[54]·[55]·[56]·[57]·[58]·[59]·[60]·[61] [62]·[63]·[64], onderkoopman (VOC) (1620), fiscaal op Ternaete (1622), opperkoopman op Makéan (VOC) (1627), waarnemend president van de Molukken (1628-1629)[65], commandeur bij vlootondernemingen voor de kust van Java en de straat van Malakka (1629-1632)[66]·[67], geboren in 1597/ 1598 in Rotterdam, zoon van Pieter Pietersz Wagensvelt den Ouden en Janneken Jans Schagen. Pieter is overleden in 1648. Pieter trouwde op 12 februari 1634 in Amsterdam[68] met Bartha Gerrits de Beer[69]·[70].

Kind van Pieter en Bartha:

 1. Jannetgen Pieters Wagensvelt, gedoopt op 28 december 1634 in Amsterdam (Oude Kerk).

1.2.2 Catharina (Trijntje) Pieters Wagensvelt[71]·[72], van beroep koopvrouw (winkelierster in boter, kaas etc.)[73], geboren in Rotterdam, dochter van Pieter Pietersz Wagensvelt den Ouden en Maertgen Ariens. Catharina is overleden op 20 december 1672 in Rotterdam[74].
Catharina trouwde (I) op 10 september 1628 in Rotterdam[75]·[76]·[77] met Splinter Pieterssoon van Oudewater[78]·[79]·[80]·[81], van beroep wijnkoper, varentman (schipper), geboren in 1606/ 1607 in Rotterdam, zoon van (mr.) Pieter Jansz van Oudewater.
Catharina trouwde (II) op 31 oktober 1644 in Rotterdam[82] met Huijgh Matijssen[83], van beroep huistimmerman, “jongeman van Sarloijs (Charlois)”.
Catharina trouwde (III) op 7 april 1658 in Rotterdam[84]·[85]·[86] met Pieter Maertensz van Aecken (Walbyr/ Walbeecq), weduwnaar, afkomstig uit Aken (Dld.).

1.2.3 (mr.) Dirck Pietersz Wagensvelt[87], van beroep chirurgijn/ bakker/ barbier, zoon van Pieter Pietersz Wagensvelt den Ouden en Maertgen Ariens. Dirck werd op 30 mei 1649 in Rotterdam begraven.
Dirck trouwde op 18 oktober 1633 in Rotterdam met Grietien Jans[88], jongedochter van Rotterdam, bij huwelijk “woonende omtrent de Roo bruggen”, van beroep backster.

Kinderen van Dirck en Grietien:

 1. Aedriaen Dircksz Waegensvelt, gedoopt op 8 augustus 1634 in Rotterdam.
 2. Johannes Dircksz Wagensvelt, gedoopt op 1 september 1635 in Rotterdam Volgt 1.2.3.1.
 3. Annitgen Dircks Wagensvelts, gedoopt op 18 augustus 1637 in Rotterdam.
 4. Pieter Dircksz Wagensvelt, gedoopt op 8 mei 1642 in Rotterdam.
 5. Jasparijntje Dircks Wagensvelt, gedoopt op 19 mei 1643 in Rotterdam Volgt 1.2.3.2.
 6. Arij Dircksz Wagensvelt, gedoopt 30 november 1644 in Rotterdam.
 7. Arij Dirkcsz Wagensvelt, gedoopt op 2 juni 1647 in Rotterdam.

1.2.3.1 Johannes (Johan) Dircksz Wagensvelt[89]·[90]·[91]·[92]·[93]·[94]·[95], onderkoopman in dienst van de V.O.C., gedoopt op 1 september 1635 in Rotterdam, zoon van Dirck Pietersz Wagensvelt en Grietien Jans. Johannes (“D’Heer Johan Wagensvelt”) is overleden in Delft[96] (“in de Ploeg op de koore marckt”) en werd op 20 april 1707 aldaar begraven (in de Oude Kerk (“kerckegraft opt Choor”)). Johannes trouwde met Johanna van der Meijde, dochter van Adriaen van der Meijde.

Kind van Johannes en Johanna[97]:

 1. Margaretha van Wagensvelt Volgt 1.2.3.1.1.

1.2.3.1.1 Margaretha (Maria) van Wagensvelt, dochter van Johannes (Johan) Dircksz Wagensvelt en Johanna van der Meijden. Margaretha (“Juffr. Maria Wagensvelt huijsvr. Van Hr. Thomas van Son Jans Soon”) is overleden in Delft (“op de Voorstraet”) en werd op 31 december 1706 aldaar begraven (in de Oude Kerk (“kerckegraft opt Choor”)).
Margaretha trouwde met Thomas Jansz van Son[98]·[99], opperkoopman in dienst van de V.O.C., gedoopt op 12 november 1658 in Rotterdam, zoon van Johannes van Son (Zon) en Helena Pelt. Thomas is overleden in Delft (“aen de oude delft”) en werd op 22 april 1713 aldaar begraven (in de Nieuwe Kerk).

1.2.3.2 Jasparijntje Dircks Wagensvelt[100], gedoopt op 19 mei 1643 in Rotterdam, dochter van Dirck Pietersz Wagensvelt en Grietien Jans. Jasparijntje werd op 6 november 1723 in Rotterdam begraven[101].
Jasparijntje trouwde (I) op 11 april 1666 in Overschie met Dirck Jansen, jongeman van Rotterdam.
Jasparijntje trouwde (II) op 29 januari 1668 in Rotterdam met Mathijs Jansen de Ruijter, jongeman van Rotterdam, zoon van Johannis de Ruijter en Applonia Commers[102].

1.2.4 Adriaen (Aryen) Pietersz Wagensvelt, van beroep koopman[103] (houtkoper/ tabakskoper)/ bakker/ brouwer/ herbergier[104], geboren in 1608 in Rotterdam[105], zoon van Pieter Pietersz Wagensvelt den Ouden en Maertgen Ariens. Adriaen trouwde op 9 maart 1642 in Overschie met Cornelia Cornelis Sonnevelt[106].

1.3 Aagje Pieters Wagensvelt[107], geboren in Rotterdam, dochter van Pieter Vrancken Wagensvelt en Catharina (Trijntje) Pieter Pessersdr. Aagje werd op 22 januari 1645 in Rotterdam begraven[108]. Aagje trouwde met Arent (Aernt/ Adriaen) Arents (Adriaensz) (van Son), van beroep blockmaker[109].

1.4 Elijsabeth (Lijsbeth) Pietersdr (Wagensvelt)[110]·[111], geboren in Rotterdam, dochter van Pieter Vrancken Wagensvelt en Catharina (Trijntje) Pieter Pessersdr. Elijsabeth werd op 1 januari 1611 in Rotterdam begraven. Elijsabeth trouwde op 28 november 1593 in Rotterdam met (mr.) Bartholomeeus Jansz Valck[112]·[113], van beroep jacht-/ vecht- (scherm) meester, geboren omstreeks 1555[114].


Aantekeningen


[1] Rond 1550 wordt vermelding gemaakt van een Franck Wagensvelt in Rotterdam. Zijn dochter, haar naam wordt niet genoemd, was getrouwd met Jan Jacobsz Tromper. Zij zal mogelijk een zuster van Pieter zijn geweest (DeBoer LL.B., M.A., Louis P., 1914). In de notariële archieven van Rotterdam worden in de tweede helft van de 16e eeuw meerdere personen genoemd die de naam Vranck(en) dragen. Wellicht is daarin met nader onderzoek nog meer verwantschap aan te tonen.

[2] Op 23 juni 1589 wordt de weduwe van Pieter Vrancken Wagensvelt genoemd in een notariële akte (Notaris Jacob Symonsz, 1589).

[3] Vranck was in 1597, samen met zijn moeder, getuige bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden voor zijn broer Pieter Pieters Wagensvelt ten behoeve van diens huwelijk met Janneken (Jannetgen) Jansdr van Schagen (Notaris Gerrit Jansz van Woerden, 1597).

[4] Veel over Franck is duidelijk geworden uit de diverse dossiers Wagensveld van het Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag. Daarin wordt onder andere de vader/ zoon verhouding tussen Vrank en Arnout bevestigd (Dossier Wagensveld,2008).

[5] Vermelding van “De Pagter V. P. van Wagensvelt; Pagter van de Wolle Laakenen over Rotterdam, te volstaan met een agtste binnen Maart en gelyk agste telker maand; gelyk Appointement op verzoek van andere Pagters van dat Middel” (Staten van Holland en Westvriesland, 1599).

[6] In 1590 was Franck 30 jaar oud (Notaris Jacob Symonsz, 1590), in 1599 was hij 39 jaar oud (Notaris Isaac Dz. Troost, 1599) en in 1502 was hij 42 jaar oud (Notaris Jacob Duyfhuyzen, 1602).

[7] Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

[8] Vermelding van een “Originele missive” (ambtsbrief) van “Pieter Francquen Wagensvelt uijt de Tafelbaij aen den camer Amsterdam in dato 26 april 1615” (Database of VOC Documents, 1615).

[9] Vermelding van een brief van Pieter Franquens Wagensveld (26 april 1615), kapitein van de “Zwarten Beer”, die drie manschappen verloor “die van de Guinesche worm gequelt waren(Pop, dr. G.F., 1922).

[10] Arnout wordt in 1641 genoemd als pachter van “de Craen” en eigenaar van een pakhuis in de Nieuwe Haven (Notaris Jan van Aller Az., 1641). In 1649 woonde hij in Zwolle (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1649) en in 1645 en 1654 in ’s-Gravenhage (Notaris Willem van Aller, 1645) en (Notaris Jacobus Delphius, 1654). In 1645 maakte Arnout alleen in de eerste maanden akten op in Rotterdam. In 1646, maakte hij geen enkele akte op, in 1647 waren het er twee, in 1648 drie en in 1649 wederom geen.

[11] Arnout Wagensvelt (notaris) was, samen met Philips Pelt, op 1 september 1641 getuige bij de doop (Evangelisch-Luthers) van Johannes, zoon van (dominee) Theodorus Tijt.

[12] Arnout woonde (1652) de Nieuwehaven (Noordzijde) op de hoek van de kaptein Ymansteeg (Notaris Johan van Weel de Oude, 1652).

[13] Uit zijn testament van 2 september 1660 blijkt dat Aernout begraven wil worden in de St. Laurenskerck in Rotterdam. “De sarck genummerd 8I” is voor hem en zijn kinderen en kleinkinderen bestemd (Notaris Jacobus Delphius, 1660).

[14] In 1640 verkocht Arnout van Wagensvelt zijn huis en erf aan de noordzijde van de Hoochstraet in het Oostvierendeel (Notaris Jacobus Delphius, 1640).

[15] Isaacq Barentsz Vroombroeck, Geertruyt Struys en Aert van der Beeck, allen wonende op de Nieuwehaven, verklaren op 10 maart 1660, op verzoek van Aernoudt Wagensvelt, notaris, dat hij al geruime tijd “gicht” en “flerecyn” had. Door zwakheid in zijn knieën en zwaarlijvigheid kan hij zich moeilijk voortbewegen. Hij verplaatst zich in een wagentje, dat door een man moet worden voortgetrokken. Hij is niet in staat de stad te verlaten (Notaris Jacobus Delphius, 1660).

[16] Arnout was van 1623 tot 1663 notaris in Rotterdam (Archief Notaris Arnout Wagensvelt, 1623-1663).

[17] Over de schoonzoon van Arnout, Eglon van der Neer, werd geschreven: “(…) trouwde hy met Maria Wagenveld wiens vader Geheymschrijver was van de Rechtbank van Schielant(Jacob Campo Weyerman & Jacobus Houbraken, 1729).

[18] Arnout was 26 jaar oud op 16 februari 1625 (Notaris Jan van Aller Az., 1625).

[19] Egelon van der Neer, kunstschilder, echtgenoot van Maria Wagensvelt, mede als gemachtigde van Cristijaen Honchop, man van Pieternelle Wagensvelt, te Oudewater, verklaren dat zij de erfenis van Aernout Wagensvelt, hun vader en schoonvader, overleden op 8 mei 1663, onder voorbehoud, aanvaarden (Notaris Gijsbrecht van Rossum, 1664).

[20] In 1624 lieten Arnout Wagensvelt (notaris) en Antonia van Galen hun testament opmaken (Notaris Jan van Aller Az., 1624).

[21] Gerrit Jansz van Galen was burgemeester van Oudewater (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1627).

[22] Sara was afkomstig uit “Swol” (Zwolle) en woonachtig in Amsterdam.

[23] Sara van Twenhuysen, vrouw van notaris Aernout Wagensvelt, benoemt in haar testament (1650) haar kind of kinderen tot haar universele erfgenamen (Notaris Arent van der Graeff, 1650).

[24] Arnoudt, als vader en voogd van zijn dochter Maria, dochter en enige erfgename van zijn laatst overleden vrouw Sara van Twenhuysen, machtigt (in 1653) Dirck van Luijck, notaris te Swol in Overisel, om van de lantrentemeester-generael van Zallandt een hulder te verzoeken over het hofhorige goed, en over het hof van Ommen, genaamd Luytgens goed ten Nuyenhuys, met een halve waer lants in Dalmaesholte in de Carspel van Dalffzum, buurschap Emme, en nog een ander horig goed in het buurschap Hessem, afkomstig van Helmich van Twenhuysen, wijlen de vader van Sara (Notaris Jacobus Delphius, 1653).

[25] Helmich was in 1599, 1607 en 1611 burgemeester van Zwolle. In 1606 en van 1608 tot 1610 wordt hij genoemd als provisor van het Heilige Kruisgasthuis. In 1623 wordt hij genoemd als burger en koopman in Danzig. Hij trouwde eerst met Maria van Keulen en later op 27 mei 1621 in Amsterdam met Catharina Karsbooms (Alma, R., Gietman, C. & Mensema, A., 2012).

[26] In een schrijven over Vranck worden twee kinderen van hem genoemd: Anna en Cornelia (De Nederlandsche Leeuw, 1937).

[27] Wellicht is zij dezelfde persoon als het naamloze kind van Arnout dat op 11 januari 1625 in Rotterdam werd begraven.

[28] Over Abraham is niets bekend, behalve dan dat hij in het testament van zijn vader een legaat van 600 gulden kreeg toegewezen. Toen het testament werd opgesteld verbleef Abraham, zoals blijkt uit het testament, in Oost Indië. Mogelijk is hij geboren in de tijd dat zijn vader in Zwolle verbleef (Notaris Jacobus Delphius, 1660).

[29] Petronella, toen nog ongehuwd, liet op 3 november 1648 in haar testament vastleggen dat zij haar vader, of indien hij eerst overlijdt, haar zuster Marritge Wagensvelt, tot haar universeel erfgenaam benoemt (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1648).

[30] Een huwelijksinschrijving is in Rotterdam niet gevonden. De datum is ontleend aan de inschrijving in het register van Oudewater. Cors(tiaen) en Pieternelletie waren neef en nicht. Hun moeders waren zusters, beide dochters van Gerrit Janz van Galen.

[31] Uit een akte blijkt dat de vader van Corstiaen en de vader van Pieternelletie op de woensdag na Pinksteren 1630 in de Herberg van het Vlies in Oudewater met elkaar op de vuist zijn gegaan. Eewout en Arnout waren zwagers van elkaar. Hun vrouwen waren dochters van de burgemeester van Oudewater: Gerrit Jansz van Galen (Notaris Gerrit van der Hout, 1630).

[32] Inschrijving in het doopregister: “Cors, zoon van Eeuwit Corssen”.

[33]Marij Wagentsvelt” is, zo blijkt uit het begraafregister, overleden “aan de Houijttuijn”.

[34] Op 17 januari 1659 machtigden Arnoudt Wagensveldt en zijn dochter Maria, Johannes de la Mel, koopman te Amsterdam, om daar de huwelijksproclamatie tussen Maria en Eglon aan te tekenen (Notaris Isaac Dz. Troost, 1659).

[35] Eglon trouwde later (I) met Marie Du Chatel, dochter van de schilder François Du Chatel. Eglon trouwde later (II) met Adriana Spilberg, weduwe van Willem Breekvelt, dochter van de schilder Johannes Spilberg (Wagenaar, Jan, 1767).

[36] Aardig is wel om te vermelden dat zijn schilderij met de titel “De dame met de luit” (ca. 1675) op 6 april 2006 bij Veilinghuis Christie’s in New York werd verkocht voor een bedrag van $912,000 (Veilinghuis Christie’s, 2006).

[37] Pieter kocht in 1601 een huis “op den Hoek der Koestraat bij de (oude) Beurs” in Rotterdam (Dossier Wagensveld, 2008).

[38] Na zijn overlijden worden zijn kinderen genoemd als (mede) reders van het schip “de Swaen(Notaris Jan van Aller Az., 1623).

[39] In 1633 werd, op verzoek van de erven van Pieter Pietersz Wagensveld den Ouden, een verklaring opgemaakt. Charel Pieters (van beroep bakker, die lange tijd bij Maertgen Aryensdr, weduwe van Pieter Pieters Wagensvelt, die in 1620 eveneens naar “Oost-Indien” is vertrokken in huis heeft gewoond) en Jacob Delphius (die heeft gewoond bij een volle neef van de nagenoemde broers en zusters (hij was bij notaris Arnout Wagensvelt in dienst als notarisklerk)), verklaren te weten dat de erfgenamen van Pieter Pieters Wagensvelt, die in 1621 als timmerman naar “Oost-Indien” is vertrokken met het schip “Orange” en gebleven met het schip “Gouda”, zijn: de commandeur Pieter Wagensvelt (onlangs uit Oost-Indien teruggekomen), Trijntgen, Aryen, Dirck, Claes, Teunis, Abraham en Isaacq Wagensvelt. Ook geven zij aan dat er geen nakomelingen zijn van de overleden broers of zusters (Notaris Arnout Wagensvelt, 1633).

In de attestatie, die de volgende dag passeerde, machtigde Maertgen Aryensdr. (weduwe van Pieter Pietersz van Wagensvelt den Ouden, moeder en voogdesse over Arijen, Claes, Teunis, Abraham en Isaacq Wagensvelt haar minderjarige kinderen), haar zoon Dirck Wagensvelt en haar schoonzoon Splinter Pietersz Oudewater (de man van Trijntgen Pietersdr Wagensvelt) Pieter Pietersz Wagensvelt (haar aangetrouwde zoon (stiefzoon), die commandeur in Oost-Indien is geweest) om 7/8 deel van de maandgelden te innen van de Oost-Indische Compagnie te Amsterdam. Het betrof hier de verdiensten van wijlen Pieter Pietersz Wagensvelt (Notaris Arnout Wagensvelt, 1633).

[40] Pieter Pietersz Wagensvelt richtte in 1614 in Rotterdam de brouwerij De Vergulde Star op: “(…) de tweede op het Oosteijnde aen de Zuijtsijde van de Hoogstraet, genaemt de Starre, wert gemaekt van Pieter van Wagensvelt(Lois, Jacob, 1746).

[41] Registratie van een gift van Pieter Pietersz Wagensvelt in de Witte Star in Rotterdam (Dossier Wagensveld, 2008).

[42] 1621: [29 augustus] Vermelding van Cornelis Cornelisz Wagensvelt: “Cornelis Cornelisz Wagensvelt was in 1621 als opperkoopman aanwezig bij de conqueste van Banda. Van daar werd hij met de Delft naar Amboina gezonden. Hij was koopman te Loehoe tot zijn dood in 1622 (Coolhaas, dr. W. Ph., 1952).” Het gaat hier om Pieter Pietersz Wagensvelt (den Ouden) en het betreft hier een verschrijving. In hetzelfde boek wordt hij later wel Pieter Pietersz. Wagensvelt genoemd.

Dat Pieter in 1621 in Amboina was blijkt uit het feit dat hij daar op 7 juni 1621 een akte ondertekende (Keijzer, dr. S., 1856). Het jaar van overlijden wordt bevestigd in een schrijven van Jan Pietersz Coen van 15 juni 1622: “Den ouden Wagensvelt is oock op Loehoe overleden(Coolhaas, dr. W. Ph., 1952).

Hij wordt genoemd in een reeks van overledenen dat jaar. Waarschijnlijk werd er een jaar terug gekeken, want op 20 oktober 1621 werd Egbert Jacobsz van der Heul reeds aangesteld tot curator over de goederen van de kinderen van Maritgen en Pieter (Notaris Adriaan Kieboom, 1632).

[43] In 1597 lieten Pieter en Jannetgen hun huwelijkse voorwaarden registreren. Getuigen voor Pieter waren zijn moeder Trijntgen Pietersdr Pesser en zijn broer Vranck Pietersz van Wagensvelt. Voor Jannetgen waren het haar broers: Cornelis en Aeryaen Jansz van Schagen (Notaris Gerrit Jansz van Woerden, 1597).

[44] Adriaen Wagensvelt, Anthony Wagensvelt (zijn broer) en Trijntge Pietersdr (vrouw van Huijch Tijsz, gemachtigde van haar man die in Oost Indië is), stemmen toe dat Maritgen Adriaensdr, weduwe van Pieter Pietersz Wagensvelt, hun moeder, vrij mag beschikken over het bedrag van drieduizend gulden, te ontvangen van Pouwels Verschuijr, Raedt en Vroedtschap, als ontvanger van de gemeende landsmiddelen. Dit bedrag is afkomstig van hun grootmoeder (Notaris Leonard van Zijl, 1648).

[45] Adriaen Pietersz Wagensvelt bekent, met toestemming van zijn zuster, Trijntge Pieters Wagensvelt, f2.700 overgenomen te hebben van de ontvanger Paulus Verschuer, die f3.000 belegd had t.b.v. de kinderen van Maertgen Aryens, hun moeder. Hiervan is door Trijntgen reeds f300 ontvangen. Erfgenamen van deze f3.000 zijn, elk voor ¼e part, Adriaen en Trijntgen, de kinderen van wijlen hun broer Dirck Wagensvelt en hun broer Teunis Pietersz Wagensvelt (Notaris Arnout Wagensvelt, 1650).

Op 5 december 1653 werd er een inventaris van de goederen in het sterfhuis van Maertgen Adriaens zaliger, weduwe van Pieter Pieters Wagensvelt, gekomen van Annetgen Meesdr, weduwe van Adriaen Teunisz Hambrouck, opgemaakt voor de kinderen en kleinkinderen van Maertge Ariens, te weten: Trijntge, Adriaen, Anthonij en de twee kinderen van Dirck Pieters Wagensvelt (Notaris Hartman de Custer, 1653).

[46] Joris Gillisz van der Leuven, Jan Jans van Rotterdam en Gerrit Aryens van Rotterdam verklaren op 27 december 1633, op verzoek van de broers en zusters van zaliger Pieter Pieters Wagensveld, die als timmerman met het schip “Orangin” naar “Oost-Indien” was vertrokken (1621), dat zij ongeveer negen jaar geleden op de terugreis met de schepen “Hollandia”, “Middelburch” en “Gouda” op één vloot voeren met Pieter Pieters Wagensvelt. Zij verklaren verder dat Pieter ter hoogte van Mauritius, aan boord van het schip “Gouda”, is overleden (Notaris Arnout Wagensvelt, 1633).

[47] Isaack werd op 13 juni 1636 in Rotterdam begraven. In het register wordt aangetekend dat hij “achter de Roscam” woonde.

Aeltgen Ariensdr Bent (weduwe van Jacob Cornelisz van Dijck) liet door Steven Jansz, Emmetgen Fransdr (weduwe van Jan Jansz Bontwercker) en Grietje Philipsdr een verklaring afleggen betreffende het overlijden van Isaack. Isaack is, ongehuwd, ten huize van Aeltgen overleden aan de gevolgen van pestilentie. In de akte wordt vastgelegd dat Aeltgen uit de erfenis van Isaack o.a zijn chirurgijngereedschappen zal krijgen (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1636).

[48] Een dochter van Pieter Pietersz Wagensvelt.

[49] Claes zou aanvankelijk in 1634 met het schip “het Wapen van Rotterdam” naar de Oost vertrekken (Notaris Arnout Wagensvelt, 1634). Hij vertrok echter vertrok pas in 1637 met het schip “Maestricht” (wellicht was dit een tweede tour) (Notaris Arnout Wagensvelt, 1642). Claes is overleden aan boord van “het jacht Gaelen” in Arakan (Notaris Jacobus Delphius, 1642).

[50] Trijntge, Dirck en Teunis Pietersz Wagensvelt machtigen hun broer Adrijaen Pietersz Wagensvelt om, mede namens Abraham Pietersz Wagensvelt, allen erfgenamen van hun broer Claes Pieters Wagensvelt, overleden in Arakan op het jacht Gaelen, in 1637 uitgevaren van Rotterdam op het schip Maestricht, om van de Oostindische compagnie de gages en maandgelden te innen die er nog van hun broer zijn (Notaris Jacobus Delphius, 1642).

Sarel Pieters van der Walle en Pieter Reyniers, beiden bakker van beroep, verklaren dat Aryen Pieters Wagensvelt, Trijntge Pieters Wagensvelt, Dirck Pieters Wagensvelt, Teunis Pieters Wagensvelt, allen alhier, en Abraham Pieters Wagensvelt, onderweg naar Oostindien, de zuster en broeders zijn van Claes Pieters Wagensvelt, uitgevaren op het schip Maestricht en overleden in Arakan op het jacht Gaelen. Er zijn geen andere broers of zusters in leven (Notaris Jacobus Delphius, 1642).

[51] Dirck Pietersz Wagensvelt, chyrurgijn, machtigt zijn broer Adriaen Pietersz Wagensvelt om, als mede-erfgenaam van zijn broer Claes Pietersz Wagensvelt, die in 1637 met het schip “Maestricht” is uitgevaren naar Oost-Indien en aldaar overleden, de gelden te innen die zijn broer aldaar verdiend heeft. Pieter Bartolomeusz Valck (42 jaar) en Cornelis Aryensz van Heyningen (32 jaar), verklaren op verzoek van Dirck en Adriaen Wagensvelt dat zij broers zijn van genoemde Claes Pietersz Wagensvelt en dat er nog meer erfgenamen zijn, te weten: Trijntgen Pieters, Teunis Pietersz en Abraham Pietersz Wagensvelt, zijn zuster en broers, alsmede Pieter Pietersz Wagensvelt, zijn halfbroer (Notaris Jacobus Delphius, 1642).

[52] Antony vertrok in 1647 als “bosschieter” met het schip “Seelandia” naar de Oost. Voor vertrek machtigde hij zijn broer Aerijen Wagensvelt om gedurende zijn afwezigheid zijn zaken waar te nemen (Notaris Gerrit van der Hout, 1647).

[53] Abraham was op 10 november 1642 onderweg naar de Oost. Dit blijkt uit een notariële akte van die datum betreffende de nalatenschap van wijlen zijn broer Claes Pietersz Wagensvelt (Notaris Jacobus Delphius, 1642).

[54] 1628: Registratie van een “Copie missive van Pieter Wagensvelt provisioneel president op Malleije aen gouverneur generael Jan Pietersz Coen in dato 23 augustus 1628(Database of VOC Documents, 1628).

[55] 1629: Vermelding: President Pieter Wagensveld verliet Batavia aan boord van het schip “Le Saumon” (de Salm (Keijzer, dr. S., 1858)) (Prévost d’Exiles, Antoine François, 1751).

[56] 1629: Aantekening: “Ondertusschen was in Ternate de heer president en landvoogd Gillis Zeist, op den 10den Augustus 1628 overleden, in wiens plaats de raad tot gezaghebber voor een tijd, Pieter Wagensveld aanstelde, die de zaken der E. maatschappij aldaar waarnam tot de heer Gijsbert van Lodestein, volgens besluit van hun Edelheden op den 2den Januarij, den 4den April 1629 daar aanlandde en tot die hoedanigheid plegtig verheven werd(Keijzer, dr. S., 1856).

[57] 1629: Aantekening: “Den 20n July vertrock den president Wagensvelt, om den commandeur Blocq te vervangen. Omtrent Cheribon is hy mede gelandt, ende heeft seecker dorp, Gobang genaempt, affgeloopen, verbrandt, ende soo groote quantiteit pady geruineert als den commandeur Blocq in Tegal.” “Jacques Specx aan de Bewindhebbers, 15 December 1629 (…) De eenige maal dat wij, in 1628 en 1629, aanleiding vinden te gelooven aan het bestaan van een spreekwoordelijk vruchtbaar eiland, is wanneer wij de kruisers van den kommandeur Blocq en den president Wagensvelt naar Tagal en Cheribon volgen, de kust langs.(Cd. Busken Huet, 1882-1884).

[58] 1632: Aantekening: “Daghregister van Cornelis van Maseijck ende Pieter Wagensvelt, gehouden op de besendinge naer Japara, 5 April tot 7 Meij 1632(Database of VOC Documents, 1632).

[59] 1632: Aantekening: “Int jaer ons Heeren 1632 den 2 April sijn wij van Batavia tseyl gegaen met ons twe jachten genaemt Wessanen ende ’t ander Diemen, hadden tot opperhoofden als commandeur de heer ontfanger Cornelis Maseyk ende Wagensvelt als vice-commandeur, dewelcke last hadden om met den coninck van den Mattaram pais (vrede) te maken(Historisch Genootschap (Utrecht, Netherlands), 1855).

[60] 1641: Vermelding in de resoluties van de Staten Generaal van 16 en 18 februari 1641: (…) “De namen der anderen waren Pieter Wagensvelt, die in oost-Indiën eervolle bedieningen had bekleed, in Portugal gewoond had, en ook Spaansch sprak (…)” (Arend, J.P. (Johannes Pieter) en Rees, van O. (Otto), 1868).

[61] 1642: Pieter Wagensvelt, “althans woonende buyten Haerlem”, verkocht voor de schepenen van Amsterdam aan Laurens van Otteren, koopman binnen Amsterdam, een huis en erf, over de brouwerij “’t haentje” aan de Boomsloot in Amsterdam (Schepenen van Amsterdam, 1642).

[62] Pieter van Wagensvelt en Barta de Beer, als behuwd vader, en moeder van Gerrit Rijser, die tegenwoordig in Oost-Indiën verblijft, zij stellen zich borg voor het afhandelen van de verkoop van een huis met erf genaamd “De drie Bellen”, staande in de Esch te Amsterdam. Dit gebeurt in opdracht van de Weesmeesters te Amsterdam (Notaris Pieter van Leeuwen, 1647).

[63] Voordat Pieter in 1647, voor de laatste keer, als koopman afreisde naar Oost-Indië (hij reisde met het schip “Nieuw Rotterdam” van de Oost-Indische Compagnie) machtigde hij zijn stiefzoon Johannes Rijser, apotekaris, om al zijn zaken waar te nemen tijdens zijn afwezigheid (Notaris Pieter van Leeuwen, 1647).

[64] Pieter van Wagensvelt, koopman, gereed om naar Oost-Indie af te reizen met het schip “Nieuw-Rotterdam”, herroept al zijn voorgaande testamenten en laat een nieuw testament opmaken. Hij benoemt zijn vrouw en dochter tot zijn erfgenamen. Mochten zij eerst komen te overlijden, dan zal zijn stiefzoon Johannes Eijser (Rijser), apothekaris, zijn enige erfgenaam zijn (Notaris Pieter van Leeuwen, 1647).

[65] 1633: Pieter, voormalig president in “de Molucas”, legde in 1633 een verklaring af ten behoeve van Trijneken Serris (Notaris Gerrit van der Hout, 1633).

[66] Aantekening: “Pieter Pietersz. Wagensvelt vaart op de ‘Orangie’ in 1620 uit als onderkoopman, wordt daarna op de ‘Delft’ in het Ambonsche tewerkgesteld, vanwaar hij naar de Molukken wordt overgeplaatst. In 1624 is hij fiscaal te Ternate, 15 Februari 1627 wordt hij opperkoopman op Makéan, waarna hij van Augustus 1628 tot April 1629 tijdelijk het bestuur over Ternate waarneemt met den titel president. Hij doet daarna ter vervanging van Block dienst als commandeur van verschillende vlootondernemingen voor de kust van Java en in de Straat van Malakka. 27 April 1648 wordt wegens zijn sterven een nieuw lid in den Raad van Justitie te Batavia benoemd(Coolhaas, dr. W.Ph., 1947).

[67] Aantekening: “Pieter Pietersz. Wagensvelt kwam 1620 als onderkoopman uit voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie en nam deel aan de verovering van Banda, was korte tijd te Amboina werkzaam en sinds midden 1622 in de Molukken, met welker bestuur hij onder de titel president van augustus 1628 tot april 1629 tijdelijk was belast. Hij werd daarna als commandeur voor de kust van Java en in de straat van Malakka gebruikt. Eind 1632 werd hij vrijburger. April 1648 moest wegens zijn sterven een nieuw lid in de Raad van Justitie worden benoemd(Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2015).

[68] Inschrijving ondertrouw op 29 januari 1634 in Rotterdam. Hij woonde “op de Zeedijck tot Amsterdam”.

[69] Bartha ging eerder op 27 juni 1617 in Amsterdam in ondertrouw met Adriaen Janss Rijser, van beroep koopman, zoon van Aefje Franssen. Adriaen werd op 23 november 1628 in Amsterdam begraven (Zuiderkerk) (Notaris Pieter van Leeuwen, 1646).

[70] Bartha (Baertgen) Wagensvelt was op 8 mei 1642 (samen met Wouter Henderickxxen en Maertge Arens) op 8 mei 1642 in Rotterdam, getuige bij de doop van Pieter, zoon van Dirck Pietersse Wagensvelt en Marragrietta Ians.

[71] Catharina (Catrina) Wagensvelt was, samen met Huibert Machtgielse en Emmetge Dircks, op 20 september 1633 in Rotterdam getuige bij de doop van Pijeter, zoon van Machtgiel Pieterse Oudewater en Aeltge Punt. Catharina (Trindtge Pieters) Wagensvelt was, samen met Pieter Huiberecht Punt, op 15 april 1635 in Rotterdam getuige bij de doop van Pieter, zoon van Machtgiel Pieterse en Aeltge Punte.

[72] Splintter Pietersz Oudewater en zijn vrouw Trijntgen Pietersdr Wagensvelt legden, op verzoek van Aeffgen Mattelieffs, weduwe van Cornelis Andriesz de Coninck, in 1634 een verklaring af. Zij verklaren dat zij, samen met hun moeder Marritgen Aryensdr, tijdens de Schiedamse kermis, met hun halfbroer Pieter Pietersz Wagensvelt te hebben gesproken over de boedelverdeling van hun overleden vader. Pieter verlangde van de curator Pieter Pelt administratieve verantwoording over deze boedelverdeling (Notaris Jan van Aller Az., 1634).

[73] (Notaris Christiaan van Vliet, 1648)

[74] Catharina (“Catalijnttije”) is overleden op “den hock van de Schottsse Stech bij de Ossepoerdt”.

[75] Maertgen Ariensdr, weduwe van Pieter Pieters Wagensvelt, verklaart op verzoek van haar dochter Trijntgen Pieters Wagensvelt, dat Splinter Pietersen Oudewater, de echtgenoot van Trijntgen, zich sinds zijn trouwdag slecht heeft gedragen (o.a. drankmisbruik). Daardoor moesten zij geld lenen bij Maertgen. Tijdens de reis van Splinter naar Westindien (Braysel (Notaris Jan van Aller Az., 1643)) heeft Maerten haar dochter met haar kinderen onderhouden (Notaris Willem van Aller, 1643).

[76] Het huwelijk werd omstreeks 1643 door scheiding ontbonden. Op 18 juli 1643 akkordeerde Splinter alle procedures die procureur Jan van Aller namens hem heeft opgesteld voor het Hof van Schiedam en Rotterdam inzake de zaak van Splinter tegen zijn gewezen vrouw Trijn Wagenvelt (Notaris Balthasar Bazius, 1643).

[77] De huwelijksvoorwaarden werden op 23 juli 1628 vastgelegd door notaris Jan van Aller Az. Getuigen voor Pieter waren zijn oom Jacob Jansz Vosch (mede namens de vader van Splinter, Pieter Jansz Oudewater) en de voogden over Splinter: Jan Jansz van Cleeff en Joost Pietersz Commer. Getuigen voor Catharina waren haar moeder Maritgen Adriaensdr., haar oudoom Cornelis Anthonisz van Hambroeck en haar oom Meeuws Maertensz de Haes (Notaris Jan van Aller Az., 1628).

[78] De vader van Splinter benoemt in 1630 de kinderen van Splinter tot zijn erfgenamen. Splinter zelf werd ontorven. Pieter Jansz van Oudewater wordt genoemd als chirurgijn en “out schepen (Notaris Jan van Aller Az., 1630).

[79] Splinter Pietersz van Oudewater benoemde op 10 juli 1631 zijn vrouw Trijntje Pieterdr van Wagensvelt tot zijn erfgename (Notaris Arnout Wagensvelt, 1631).

[80] Op 22 februari 1632 machtigde Splinter Pietersz Oudewater zijn vrouw Trijntje Pietersdr Wagensvelt om, tijdens zijn uitlandigheid, zijn goederen te beheren (Notaris Jan van Aller Az., 1632).

[81] Splinter ging op 21 maart 1643 in Amsterdam in ondertrouw met Ytgie (Ida) Corneliss, weduwe van Philips Corneliss Jaeger.

[82] Huych Tijsen, huistimmerman, woonachtig aan de “Delfsenvaert”, die op het punt staat naar Oost-Indië te vertrekken, machtigt zijn vrouw Trijntge Pietersdr Wagensvelt om, tijdens zijn afwezigheid, alle zaken waar te nemen. Ook als haar moeder of een ander familielid overlijdt mag zij haar erfdeel in ontvangst nemen (Notaris Arnout Wagensvelt, 1652).

[83] Toen zij in 1652 hun testament lieten opmaken, woonden zij “aan de Delffsevaert (Notaris Arnout Wagensvelt, 1652).

[84] Beiden woonden bij huwelijk “op de Delfsche Vaert”.

[85] De huwelijksvoorwaarden passeerden op 31 maart 1658: Pieter werd geassisteerd door Willem Willemsz Julyus, en Trijntgen door Adriaen Wagensvelt (Notaris Arnout Wagensvelt, 1658).

[86] Op 13 mei 1659 liet Pieter Maertens, die van zijn vrouw Trijntgen Pieters Wagensvelt is weggelopen met medeneming van enkele goederen, en die terecht is gekomen in de herberg ‘Den Prins’ te ‘s-Hertogenbosch, geeft de Hartman de Custer opdracht om zijn vrouw te vragen of zij bereid is de 1000 gulden die hij bij het huwelijk heeft ingebracht, als ook andere goederen die hem toebehoren, binnen acht dagen aan hem te voldoen (Notaris Hartman de Custer, 1659). Op 2 juni 1660 werd scheiding van tafel en bed overeengekomen (Notaris Gerrit van der Hout, 1660).

[87] Op 16 januari 1648 machtigt Dirck Pietersz Wagensvelt, hij vertrekt als barbier met het schip Zeelandia naar Oost Indië, zijn vrouw Grietge Jans om gedurende zijn verblijf in het buitenland zijn zaken waar te nemen (Notaris Gerrit van der Hout, 1648).

[88] Grietje Jans, de weduwe van Dirck Wagenvelt droeg in 1654 het familiegraf in de St. Laurenskerk over aan haar zwager Adriaen Wagenvelt. Op dat moment lagen in dit graf reeds begraven hun grootmoeder Annetge Meesdr, hun moeder Maertge Adriaensdr, de weduwe van Pieter Wagenvelt, en de man van Grietje, Dirck Wagenvelt (Notaris Christiaan van Vliet, 1654). Adriaen was ook voogd over Jasperijntje, de dochter van Dirk en Grietje. Op 8 april 1654 treed hij in die hoedanigheid op betreffende de erfenis van Annetge Maes, de weduwe van Adriaen Antonisz (de overgrootmoeder van Jasperijntje) (Notaris Christiaan van Vliet, 1654).

[89] Johannes was op 17 juli 1670 in Rotterdam getuige bij de doop van Johannis, zoon van zijn zuster Jasperijntje en Mathijs de Ruiter en op 18 juli 1698 was hij, eveneens in Rotterdam, samen met Jasperijntje getuige bij de doop van Margrieta, dochter van Jan Matijse en Catrijna Arijens.

[90] 1676: Mr Johan van der Meijde, vroedschap en secretaris, en Johan Wagensvelt, schepen van Schiedam, staan borg voor hun vader en schoonvader Adriaen van der Meijde. Dit vanwege een schuld van drieduizend gulden bij de heer des Maestres, woonachtig in Utrecht (Oud Rechterlijk Archief Schiedam, 1675-1680).

[91] 1678: In een verkoopakte van onroerend goed worden genoemd: Johan van der Meijde, raad en vroedschap van Schiedam, secretaris, en Johan Wagensvelt, oud schepen, gehuwd met Johanna van der Meijde, ook in Schiedam woonachtig, voor zichzelf en zich sterk makende voor het minderjarige kind van Adriaen van der Meijde (Oud Rechterlijk Archief Schiedam, 1675-1680).

[92] 1680: Maerten Christiaen Sievers, heer van Oirschot, hoofd schout van het kwartier van Kempeland, executeerde alle goederen in de meierij van den Bosch achtergelaten door wijlen Adriaen van der Meijden. Dit tot zijn behoef en alle andere pandcrediteure. Alzo kinderen van genoemde van der Meijden, hierna genoemd, alle procedures zagen opgehouden, zo zijn mede verschenen mr. Johan van der Meijden, secretaris, en Johan Wagensvelt, oud schepen, kinderen van genoemde van der Meijden. Zij hebben zich verbonden binnen 1 à 2 jaar de schulden te betalen en hebben gemachtigd Willem Schuijvel en Maerten Kemels, procureurs voor het Hof van Holland, zoals voorschreven is (Oud Rechterlijk Archief Schiedam, 1680).

[93] 1680: Johan van Wagensvelt wordt genoemd als oud schepen van Schiedam en als tweede man in Siam (Indië). Hij was gehuwd met Johanna van der Meijden, dochter van Adriaen van der Meijden. Hij wordt als echtgenoot van Johanna genoemd in een schepenbrief van 31 oktober 1680, bij een verkoping op 20 december 1699 en bij de boedelscheiding van de broer van Johanna, mr. Johan van der Meijden, op 12 december 1686 (Stichting Adriaen Snoerman Fonds).

[94] 1701: Johan Wagensvelt, die de akte zelf ondertekende met “Jan Wagensvelt”, verzoekt een akte van voogdij op te stellen (Notaris Cornelis ’s Gravenzande, 1701).

[95] 1707: Notaris Cornelis ’s-Gravenzande maakt de inventaris op voor de overleden Johan Wagensvelt: “Inventaris van d’ heer Johan Wagensvelt in sijn leven gewoond hebbende ende overleden aan de oostsijde van de koorn marckt binnen dese Stad”.

Vermeld wordt zijn laatste wilsbeschikking van 29 juli 1705 (“Johan Wagensvelt, wonende aan de Koornmart”) en zijn testament van 19 april 1669 samen met zijn vrouw Joanna vander Meijden. Het testament wordt ook beschreven. De aanhef ervan: “Sr Joannes Wagensvelt van Rotterdam Coopman in dienst der E. Compe ende d’Eerbaere Juffuw Joanna van der Meijden van Karrekalle op de Cust Choromandell, echte man en de vrouw woonagtigh aan de Oostsijde van de Tijgersgragt alhier (Batavia)”. Zijn dochter Margaretha (die in haar leven getrouwd was met Thomas Jans van Son) is zijn erfgename. Hij laat een eenmalig legaat van f 200,- na aan zijn zuster Jasperina Wagensveld alsmede een doorlopend legaat van f 100,- per jaar (Notaris Cornelis ‘s- Gravesande, 1707).

[96] Johan kwam in juli 1704 in Delft wonen. Hij werd in het lidmatenregister van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk aldaar als lidmaat ingeschreven op attest van de kerk van Brielle.

[97] Er zijn nog twee kinderen van Johan bekend. Beiden werden naamloos in Schiedam begraven. De eerste op 5 juni 1677 en de tweede op 2 januari 1679.

[98] Thomas volgde in 1693 zijn schoonvader op als opperhoofd in Siam (Opperhoofden in Siam, 2015).

[99] Thomas trouwde later op 7 oktober 1708 in Delft met Cornelia van der Block, gedoopt op 7 november 1684 in Delft, dochter van Dirk van der Block en Catharina Jans. Cornelia overleed in Delft (“proveniershuijs”) en werd op 7 september 1762 aldaar begraven (Oude Kerk).

[100] Jasperijntje wordt regelmatig genoemd als doopgetuige. Zij was:

 • op 25 september 1663 in Rotterdam getuige bij de doop van Abram, zoon van Jan Pietersse en Neeltge Heijndrickx;
 • op 6 oktober 1675 in Rotterdam getuige bij de doop van Cornelia, dochter van Sander Tonisen en Neeltie Jans;
 • op 1 november 1695 in Rotterdam getuige bij de doop van Johanna, dochter van Frederick Lors en Maria Matijse;
 • op 18 juli 1698 in Rotterdam getuige bij de doop van Margrieta, dochter van Jan Matijse en Catrijna Arijens;
 • op 21 december 1704 in Rotterdam getuige bij de doop van Johannes, zoon van Frederick Lors en Marija Tijse;
 • op 17 maart 1705 in Rotterdam getuige bij de doop van Arij, zoon van Jan Matijse en Catie Arijens;
 • op 11 oktober 1705 in Rotterdam getuige bij de doop van Cornelis, zoon van Boudewin Dircks en Jannetje Tijse;
 • op 12 oktober 1708 in Delft getuige bij de doop van Wilmijntie, dochter van Joris Wilmse Nowe en Griet de Ruiter;
 • op 5 december 1709 in Rotterdam getuige bij de doop van Pieter, zoon van Fredrick Lors en Matij Tijse;
 • op 29 september 1715 in Rotterdam getuige bij de doop van Catarina, dochter van Boudewijn Dircks Staal en Jannetie Tijssen;
 • op 20 april 1717 in Delft getuige bij de doop van Lijsbet, dochter van Joris Noue en Grietie Tijse;
 • op 22 juni 1719 in Delft getuige bij de doop van Pieter, zoon van Joris Willemse Noue en Grietie Tijssen.

[101]Jasparijnta Waagensvelt” werd begraven in de Prinsenkerk. Zij liet twee minderjarige erfgenamen en twee meerderjarige kinderen na. Zij woonde ten tijde van haar overlijden “op de Buijten Rotte naast anker”.

[102] Johannis de Ruijter, vijlmaecker, en zijn vrouw Applonia Commers, maken hun testament. Hij benoemt tot zijn erfgenamen zijn vrouw en zijn zoon Mathijs Jansz de Ruijter, die nu in Oostindie is, elk voor een kindsdeel. Appolonia benoemt haar man tot erfgenaam. Als executeur wordt aangesteld Henrick Jansz Olij, kleermaker, wonend in de Nieupoort, en als voogdesse Appolonia. Zijn zoon zal zich daarna moeten richten (Notaris Leonard van Zijl, 1676).

[103] Op 14 februari 1656 wordt Adriaen genoemd als koopman en reder van het schip St. Mary (Notaris Adriaen van Aller, 1656).

[104] Op 12 maart 1644 wordt Adriaen genoemd als waard in de Toelast op de Hoochstraet. (Notaris Willem van Aller, 1644).

[105] Op 10 mei 1633 was Adriaen Pieters Wagensveld 25 jaar oud (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1633).

[106] Cornelia was weduwe toen zij met Adriaen trouwde. Toen zij en Adriaen op 16 juli 1644 hun testament lieten opmaken worden haar kinderen uit haar eerste huwelijk, Jacob en Marija Boreel, als mede-erfgenamen genoemd. (Notaris Johan Cooll, 1644). Op 31 augustus 1652 herzagen zij hun testament en benoemden zij elkaar tot erfgenaam (Notaris Leonard van Zijl,1652).

[107] Uit het testament van Aechgen Pietersr Wagensvelt, weduwe van Arent Arentsz Blockmaker) (1637) blijken de volgende verwantschappen: Aagje liet aan kinderen van haar broer Pieter Pietersz Wagensvelt (uit zijn huwelijk met Maertgen Ariens) een bedrag van 50 gulden na. Aan Jannetgen Pietersz Wagensveld (dochter van haar neef Pieter Pietersz Wagensvelt, wonende te Amsterdam) vermaakt zij kleding en aan haar nicht Aeltgen Bartholomeusdr (vrouw van Symon Gerrits, stuurman (nu in Oost-Indien)) enige goederen. zij benoemt tot haar universele erfgenamen Arnoudt Wagensvelt (notaris te Rotterdam), Pieter Bartholomeess (haar neven) en Aeltgen Bartholomeesdr. (haar nicht) (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1637).

In 1641 herzag Aechgen haar testament. Zij vermaakt aan de kinderen en kleinkinderen van haar overleden broer Pieter Pietersz Wagensvelt gezamenlijk een bedrag van 5 pond vlaams. Haar inboedel en huisraad vermaakt zij aan Pieter Bartholomeusz Valck, of zijn echtgenote Maertgen Aryens van Son. Als universele erfgenamen (elk voor 1/3 deel benoemt zij de kinderen van haar nicht Aeltgen Bartolomeus Valck (Cornelis den Hengst en Gerrit Symonsz ) (voor ten minste 500 gulden), Pieter Bartholomeusz Valck en notaris Arnout Wagensvelt (Notaris Jacobus Delphius, 1641).

[108] In het begraafregister wordt aangetekend dat zij is overleden “aan de Spaansche Kade”.

[109]Arent Adriaensz, blockmaecker wonende op’t Nieu Haven” stelt zich in 1630 borg voor Pieter en Trijntgen Bartholomeusz. Zij zijn kinderen van Bartholomeus Jans, vechtmeester. Arent stelt zich borg voor hetgeen zij uit handen van Pieter Pelt, curator van de boedel van Pieter Pieters Wagensvelt, hebben ontvangen (Notaris Arnout Wagensvelt, 1630).

[110] Uit het testament van Aechgen Pietersdr Wagensvelt, weduwe van Arent Arentsz Blockmaker (1637), blijkt dat Pieter Bartholomeuss Valck haar neef was. Op deze wijze blijkt dan ook de verwantschap met Elijsabeth Pietersdr, de moeder van Pieter, met deze familie Wagensvelt (Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz, 1637). De verwantschap wordt in 1643 wederom bevestigd: Arnout Wagensvelt was toen getuige voor Pieter Bartholomeeuss Valck bij het opmaken van de huwelijks voorwaarden voor diens tweede huwelijk. Arnout en hij worden in deze akte neefs (“cosijn”) genoemd (Notaris Arnout Wagensvelt, 1643).

[111] Uit haar testament blijkt dat Elijsabeth en haar man in 1610 aan de Bagijnestraat woonden (Notaris Willem Jacobsz, 1610).

[112] Bartholomeeus trouwde eerder met Aeghtjen Barentsdr (Notaris Jacob Symonsz, 1608).

[113] Bartholomeeus trouwde later op 26 december 1611 in Rotterdam met Lijsbet (Elisabeth) Gerrits, afkomstig uit Delft.

[114] In een akte wordt vermeld dat Bartholomeeus toen 46 jaar oud was (Notaris Jacob Duyfhuysen, 1601).


Bronnenlijst (Specifieke Bronnen)


 • Alma, R., Gietman, C. & Mensema, A. (2012). Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie. Verloren (Gedigitaliseerd door Google Books).
 • Arend J.P. (Johannes Pieter) en Rees, van O. (Otto). (1868). Algemene geschiedenis des Vaderlands (Volume 12). Schleijer en Zoon (Gedigitaliseerd door Google Books (2014)).
 • Archief Notaris Arnout Wagensvelt. (1623-1663). 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA). 01.2.01 Archief van den notaris Arnout Wagensvelt, geadmitteerd door het Hof van Holland 16 Mei 1623. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Cd. Busken Huet. (1882-1884). Het land van Rembrand. Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. XVIII [De verovering van Java. – Batavia. – Nederlaag van Sultan Ageng, 1628-1629]. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink (www.dbnl.org).
 • Coolhaas, dr. W.Ph. (1947). Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (Deel 65). Een Indisch verslag uit 1631 van de hand van Antonio van Diemen. Utrecht: Kemink en Zoon.
 • Coolhaas, dr. W.Ph. (1952). Jan Pietersz. Coen – Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Vermelding van Cornelis Cornelisz. Wagensvelt. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
 • Database of VOC Documents. (1615, april 26). Originele missive van Pieter Francquen Wagensvelt uijt de Tafelbaij aen de camer Amsterdam in dato 26 April 1615. Section Kaap: Tanap (databases.tanap.net).
 • Database of VOC Documents. (1628, augustus 23). Copie missive van Pieter Wagensvelt provisioneel president op Malleije aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen. Section Ternate: Tanap (databases.tanap.net).
 • Database of VOC Documents. (1632, 5 april tot 7 mei). Daghregister van Cornelis van Maseijck ende Pieter Wagensvelt, gehouden op de besendinge naer Japara. Section Batavia: Tanap (databases.tanap.net).
 • DeBoer LL.B., M.A., Louis P. (1914). The Tromper family of Rotterdam in The Netherlands. An outline of the history of the family from Pieter Tromper, 1460, to Jacob Tromper, 1626, the founder of the family in America. New York, New York: Edition of one hundred copies privately printed (Allen County Public Library (www.acpl.lib.in.us/)).
 • Dossier Wagensveld. (2008). Dossier betreffende de familie Wagensveld. Het dossier is te raadplegen in de studiezaal van het CBG. Centraal Bureau voor Genealogie (CBG).
 • Historisch Genootschap (Utrecht, Netherlands). (1855). Kroniek, Volumes 11-12. Kemink en Zoon (Gedigitaliseerd door Google Books (2009)).
 • Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. (2015). www.inghist.nl.
 • Keijzer, dr. S. (1856). François Valentijn’s oud en nieuw Oost-Indien (Volume I). ‘s-Gravenhage: H.C. Susan, C.Hzoon. (Gedigitaliseerd door Google Books (30-01-2008)).
 • Keijzer, dr. S. (1856). François Valentijn’s oud en nieuw Oost-Indien (Volume II). ‘s-Gravenhage: H.C. Susan, C.Hzoon. (Gedigitaliseerd door Google Books (21-08-2012)).
 • Keijzer, dr. S. (1858). François Valentijn’s oud en nieuw Oost-Indien (Volume III). ‘s-Gravenhage: H.C. Susan, C.Hzoon. (Gedigitaliseerd door Google Books (30-01-2008)).
 • Lois, Jacob. (1746). Chronycke ofte korte waere beschryvinge der stad Rotterdam. van Thol (Gedigitaliseerd door Google Books (2010)).
 • De Nederlandsche Leeuw. (1937). Vermelding van Vranck Pyetersz Wagensvelt. Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
 • Notaris Adriaan Kieboom. (1632, januari 28). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Overeenkomst. Vermelding van Egbert Jacobsz van der Heul als curator over de goederen van de kinderen van Pieter Pietersz Wagensvelt. (den Ouden). Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Adriaen van Aller. (1652, september 10). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Verklaring afgelegd op verzoek van Gerrit Arijensz Grol. Stadsarchief Rotterdam (stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Adriaen van Aller. (1656, februari 14). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Vermelding van Adriaen (Aryen) Pietersz Wagensvelt. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arent van der Graeff. (1650, juni 1). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Registratie van het testament van Sara van Twenhuysen, vrouw van notaris Aernout Wagensvelt. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1630, april 26). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Borgstelling. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1631, juli 10). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1633, november 20). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1633, november 21). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1633, december 27). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1634, april 30). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Lening. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1641, maart 13). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1642, oktober 6). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1643, juni 17). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Huwelijksvoorwaarden. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1650, augustus 18). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Kwitantie. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1652, januari 22). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1652, maart 25). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Arnout Wagensvelt. (1658, maart 31). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Huwelijksvoorwaarden. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Balthasar Bazius. (1643, juli 18). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Goedkeuring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Christiaan van Vliet. (1648, oktober 8). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Overdracht. Delfshaven: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Christiaan van Vliet. (1654, juli 7). DLFS Delfshaven. Overdracht. Delfshaven: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Christiaan van Vliet. (1654, juli 7). DLFS Delfshaven. Overeenkomst. Delfshaven: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit Jansz van Woerden. (1597, januari 25). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Huwelijksvoorwaarden. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit van der Hout. (1630, juli 9). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl). o Notaris Gerrit van der Hout. (1633, september 9). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit van der Hout. (1647, januari 17). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit van der Hout. (1648, januari 16). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit van der Hout. (1660, juni 2). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Scheiding. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Gerrit Vlieland. (1750, januari 24). Notarieel Archief. Depositie. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg (www.streekarchiefvpr.nl).
 • Notaris Gijsbrecht van Rossum. (1664, april 29). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Diversen. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Hartman de Custer. (1653, december 5). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Boedelinventaris. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Hartman de Custer. (1659, mei 13). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Insinuatie of aanzegging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Isaac Dz. Troost. (1599, oktober 15). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Isaac Dz. Troost. (1659, januari 17). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacob Duyfhuysen. (1601, maart 13). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacob Duyfhuysen. (1602, november 19). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Attestatie of verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacob Symonsz. (1589, juni 23). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacob Symonsz. (1590, maart 29). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacob Symonsz. (1608, november 6). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1640, januari 14). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verkoop. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1641, januari 12). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1642, oktober 6). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1642, november 10). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1653, december 21). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1653, december 21). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1654, februari 13). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1660, maart 10). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jacobus Delphius. (1660, september 2). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1623, februari 19). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1624, september 22). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1625, februari 16). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1628, juli 23). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Huwelijksvoorwaarden. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1630, juni 17). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1632, februari 22). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1634, augustus 1). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1641, april 21). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1643, februari 8). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verkoopakte. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Jan van Aller Az. (1644, april 4). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verkoopakte. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Johan Cooll. (1644, juli 16). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Johan van Weel de Oude. (1660, september 2). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Overeenkomst. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Johan Cooll. (1644, juli 16). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Leonard van Zijl (1648, juni 22). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Leonard van Zijl (1652, augustus 31). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Leonard van Zijl (1676, oktober 29). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1627, december 14). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1633, mei 10). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1636, juli 12). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1637, januari 2). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1648, november 3). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz. (1649, februari 22). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Pieter van Leeuwen. (1646, december 31). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Pieter van Leeuwen. (1647, januari 8). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Borgstelling. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Pieter van Leeuwen. (1647, april 19). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Machtiging. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Pieter van Leeuwen. (1647, april 20). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Willem van Aller. (1643, juli 14). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Willem van Aller. (1644, januari 27). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Willem van Aller. (1644, maart 12). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Verklaring. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Willem van Aller. (1645, november 17). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Notaris Willem Jacobsz. (1610, december 13). Oud Notarieel Archief Rotterdam. Testament. Rotterdam: Stadsarchief Rotterdam (www.stadsarchief.rotterdam.nl).
 • Oud Rechterlijk Archief Schiedam. (1675-1680). Transcriptie van H.J. van der Waag. Gifteboek, inv.nr. 349 (1675-1680). Schiedam: Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (www.hogenda.nl).
 • Oud Rechterlijk Archief Schiedam. (1680, maart 6). Transcriptie van H.J. van der Waag. Oud-Rechterlijk-Archief van Schiedam 1680-1683. Schiedam: Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (www.hogenda.nl).
 • Pop, dr. G.F. (1922). De geneeskunde bij het Nederlandsche zeewezen. Weltevreden – Batavia: G. Kolff & Co. (via Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl)).
 • Prévost d’Exiles, Antoine François. (1751). Histoire générale des voyages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre. Didot (Gedigitaliseerd door Google Books (2007)).
 • Schepenen van Amsterdam. (1642, mei 6). Transportakten voor 1811. Registratie van de verkoop van onroerend goed door Pieter Wagensvelt. Amsterdam: Stadsarchief Amsterdam (stadsarchief.amsterdam.nl).
 • Staten van Holland en Westvriesland. (1599, februari 10). Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland: In haar Edele Groot Mog. Vergadering (1591-1599). Gedigitaliseerd door Google Books (2009).
 • Stichting Adriaen Snoerman Fonds: Vermelding van Johan van Wagensvelt als echtgenoot van Johanna van der Meijden. www.snoerman.org.
 • Veilinghuis Christie’s. (2006, juni 4). Veiling: Important old master paintings, part I including J.M.W. Turner’s ‘Giudecca, la Donna della Salute and san Giorgio’. Christie’s (New York City) 2006-04-06, afb. colour reproduction, lotnr. 46. New York City: RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (rkd.nl/nl).
 • Wagenaar, Jan. (1767). Amsterdam, In Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden En Regeeringe. Volume 11. Tirion (Gedigitaliseerd door Google Books (2009)).