De genealogie van Hendrik Jans (Wagenveld) (†1783)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


De genealogie van Hendrik Jans (Wagenveld) (†1783) (Fragment)


1 Hendrik Jans (Wagenveld)[1], van beroep lijndraaiersgezel (touwslagersknecht). Hendrik is overleden in oktober 1783 in Leeuwarden[2].
Hendrik trouwde op 19 mei 1754 in Leeuwarden (Galileeërkerk)[3] met Marijke Davids, gedoopt op 19 september 1731 in Leeuwarden, dochter van David Beerents en Maryke Jillis. Marijke werd op 27 december 1800 in Leeuwarden begraven (Jacobijnerkerkhof)[4].

Kinderen van Hendrik en Marijke:

 1. Janneke Hendriks Wagenveld, gedoopt op 14 september 1755 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk) Volgt 1.1.
 2. Trijntie (Trijntje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 4 september 1757 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk) Volgt 1.2.
 3. Stijntie (Stijntje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 17 juni 1759 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk) Volgt 1.3.
 4. Jan Hendriks Wagenveld, gedoopt op 24 januari 1762 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk).
 5. Cornelis Hendriks Wagenveld, gedoopt op 8 juli 1764 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk) Volgt 1.4.
 6. Grietie Hendriks Wagenveld, gedoopt op 5 juni 1768 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk).
 7. Grietie (Grietje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 11 augustus 1769 in Leeuwarden (Westerkerk) Volgt 1.5.
 8. David Hendriks Wagenveld, gedoopt op 13 september 1771 in Leeuwarden (Westerkerk) Volgt 1.6.

1.1 Janneke Hendriks Wagenveld, gedoopt op 14 september 1755 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), dochter van Hendrik Jans en Marijke Davids. Janneke werd op 5 oktober 1780 in Leeuwarden begraven (Oldehoofsterkerkhof)[5].
Janneke trouwde op 12 mei 1776 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Willem Pytters (van) Nus[6], afkomstig van Leeuwarden. Willem werd op 16 februari 1798 in Leeuwarden begraven (Oldehoofsterkerkhof)[7].

1.2 Trijntie (Trijntje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 4 september 1757 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), dochter van Hendrik Jans en Marijke Davids. Trijntje is overleden op 26 oktober 1811 in Leeuwarden (“agter de groene Kan”).
Trijntje trouwde (I) op 6 juli 1780 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Hendrik Hendrikus Flothuis, afkomstig van Leeuwarden. Trijntje trouwde (II) met Johannes Cornelis Hamerster. Johannes is overleden op 12 januari 1814 in Leeuwarden.

1.3 Stijntie (Stijntje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 17 juni 1759 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), dochter van Hendrik Jans en Marijke Davids. Stijntje is overleden op 7 maart 1847 in Leeuwarden.
Stijntje trouwde op 1 december 1782 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Keimpe Tijmens Rozeboom, van beroep schoenmaker, gedoopt op 17 september 1758 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), zoon van Tymen Keimpes en Bregtie Jacobs. Keimpe is overleden op 19 maart 1819 in Leeuwarden.

1.4 Cornelis Hendriks Wagenveld, gedoopt op 8 juli 1764 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk), zoon van Hendrik Jans en Marijke Davids. Cornelis is overleden op 15 oktober 1844 in Leeuwarden.
Cornelis trouwde op 17 juli 1791 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Berber Jurg Swenk (Swink), geboren in Neu-Anspach (Hessen, Duitsland), dochter van Jurjen Swink en Martha[8]. Berber is overleden op 21 september 1835 in Leeuwarden. 

1.5 Grietie (Grietje) Hendriks Wagenveld, gedoopt op 11 augustus 1769 in Leeuwarden (Westerkerk), dochter van Hendrik Jans en Marijke Davids. Grietje is overleden op 17 mei 1825 in Leeuwarden.
Grietje trouwde op 8 december 1793 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Johannes Schoor, van beroep militair[9]/ postloper, gedoopt op 4 februari 1766 in ’s-Gravenhage (Nieuwe Kerk)[10]·[11], zoon van Johannes Schoor en Johanna Catrina Tileman. Johannes is overleden op 22 juli 1832 in Leeuwarden.

1.6 David Hendriks Wagenveld[12]·[13], van beroep stokersknecht, gedoopt op 13 september 1771 in Leeuwarden (Westerkerk), zoon van Hendrik Jans en Marijke Davids. David is overleden op 25 april 1856 in Leeuwarden.
David trouwde (I) op 2 december 1798 in Leeuwarden (Galileeërkerk) met Willemke Johannes Cornelis Hamerstein, geboren op 4 november 1781 in Leeuwarden, dochter van Johannes Cornelis Hamerstein en Antie Jans. Willemke is overleden op 23 februari 1812 in Leeuwarden.
David trouwde (II) op 18 juli 1813 in Leeuwarden met Aukje Alderts van der Werf[14], gedoopt op 20 mei 1787 in Boornbergum, dochter van Aldert Alderts van der Werf en Tætske Sijtses. Aukje is overleden op 4 mei 1836 in Leeuwarden.

Kind van David en Willemke:

 1. Maria Wagenveld, geboren op 30 januari 1799 in Leeuwarden. Maria werd op 30 april 1799 in Leeuwarden begraven (op het Oldehoofsterkerkhof)[15].

Kinderen van David en Aukje:

 1. Hendrik Davids Wagenveld, geboren op 8 januari 1814 in Huizum Volgt 1.6.1.
 2. Aldert Wagenveld, geboren op 6 februari 1816 in Huizum. Aldert is overleden op 12 september 1830 in Leeuwarden.
 3. Jan Wagenveld, geboren op 19 februari 1818 in Leeuweradeel (Huizum) Volgt 1.6.2.
 4. Sytze Wagenveld, geboren op 10 september 1820 in Leeuweradeel (Huizum) Volgt 1.6.3.

1.6.1 Hendrik Davids Wagenveld, van beroep militair[16]/ verwer (huisschilder)/ bediende, geboren op 8 januari 1814 in Huizum, zoon van David Hendriks Wagenveld en Aukje Alderts van der Werf. Hendrik is overleden op 28 september 1855 in Leeuweradeel (Huizum (“in het Armenhuis”)).
Hendrik trouwde op 15 maart 1848 in ’s-Gravenhage met Maria Mikkers, geboren op 24 augustus 1823 in ’s-Gravenhage, dochter van Antonie Mikkers en Pieternella van der Meulen. Maria is overleden op 25 februari 1852 in ’s-Gravenhage.

1.6.2 Jan Wagenveld, van beroep militair (sergeant)[17], geboren op 19 februari 1818 in Leeuweradeel (Huizum), zoon van David Hendriks Wagenveld en Aukje Alderts van der Werf. Jan is overleden op 1 augustus 1866 in ’s-Hertogenbosch (“In de Kazerne staande aan de Tolbrugstraat”).
Jan trouwde op 12 april 1855 in Breda met Elisabeth Cornelia van der Meer[18], geboren op 30 november 1828 in Vlissingen, dochter van Simon Pieter van der Meer en Cornelia Susanna Boone. Elisabeth Cornelia is overleden op 25 februari 1913 in Rotterdam (“Sophiakade”).

1.6.3 Sytze Wagenveld, van beroep kleermaker/ pianomaker(sknecht), geboren op 10 september 1820 in Leeuweradeel (Huizum), zoon van David Hendriks Wagenveld en Aukje Alderts van der Werf. Sytze is overleden op 7 maart 1889 in Leeuwarden.
Sytze trouwde op 12 juni 1853 in Leeuwarden met Johanna Maria Scholtens, geboren op 20 september 1823 in Leeuwarden, dochter van Johannes Scholtens en Geertruida Maria Smits. Johanna Maria is overleden op 17 mei 1897 in Leeuwarden.


Aantekeningen


[1] Hendrik droeg zelf de naam Wagenveld niet. Zijn kinderen wel.

[2] Uit een notariële akte die is toegevoegd aan de huwelijksakte van zijn zoon David (1813) blijkt dat Hendrik in oktober 1783 is overleden. Zijn vrouw Marijke zou in december 1799 zijn overleden.

[3] Inschrijving in het trouwregister van Leeuwarden: “Hendrik Jan Lijndraijersgezel, en Marijk Davids beide alhier (etc.)”.

[4] Inschrijving in het begraafregister: “Marijke Davids van de Oude Galileen”.

[5] Inschrijving in het begraafregister: “Janneke Hendriks op de Nieuw-buuren”.

[6] Willem trouwde later op 19 augustus 1781 in Leeuwarden (Galileërkerk) met Marijke Pytters, afkomstig uit Leeuwarden.

[7] Inschrijving in het begraafegister: “Willem Nus uit de Slotmakerstraat”.

[8] In haar overlijdensakte wordt Amvag als haar geboorteplaats genoemd. Haar ouders waren Jurjen Swink en Martha NN. Uit het bevolkingsregister van Leeuwarden van 1829, Cornelis en Berber woonden toen aan de Wissesstraat aldaar, blijkt dat de geboorteplaats van Berber de plaats Anspach was. Vermoedelijk gaat het om de plaats Neu-Anspach (Hessen, Duitsland).

[9] Vermelding: “Schoor, Johannes, geboren in Den Haag in 1768, wonende te Leeuwarden, ouders onbekend. Vrijwilliger: Fuselier bij de 5e Halve Brigade in het 3e bataljon. In dienst getreden in 1787 onder de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, op 2 november 1801 een pensioen van 91 gulden per jaar verleend wegens bekomene wonden in Noord Holland in 1799” (Engels-Russische inval) (Paasman, J.A.).

[10] Gedoopt door “Do Marinus van Ommers, Emeritus Predikt van Noordgouwe”. Doopgetuige was Barta van der Spek.

[11] Het kan ook zijn jongere broer Johannes Wilhelmus Schoor zijn. Johannes Wilhelmus werd op 7 juni 1768 in ’s-Gravenhage (Nieuwe Kerk (D. Klaarbout Pred. te Graft)) gedoopt als zoon van Johannes Schoor en Johanna Catrina Hielma. Doopgetuige was zijn grootmoeder Maria Elisabeth de With, weduwe van de Luitenant Hielma, nu weduwe van Hasselt. Er wordt verder aangetekend dat de moeder en de getuige lidmaten zijn en dat de vader op 14 mei 1768 is overleden.

[12] David tekende de geboorteakte van zoon Hendrik met “Davied Wagevelt” en die van zoon Aldert met “Davijd Wagevelt”.

[13] David wordt in 1824 genoemd als brandersknecht. Hij woonde op nummer C037 (Register van Leeuwarder Stemgerechtigden, 1824).

[14] Aukje trouwde eerder met Evert Klases Leffering, van beroep bezemmaker, zoon van Klaas Lefferts. Evert is overleden op 29 december 1811 in Huizum.

[15] Inschrijving in het begraafregister: “Een kind van David Wagenvelt bij t Vossegat”.

[16] Hendrik diende in totaal bijna 14 jaar als militair. Eerst was hij in dienst bij de 18e afdeling Infanterie (1834-1839). Daarna diende hij enkele maanden bij de 6e afdeling Infanterie. Vanaf februari 1840 ging hij over naar de Grenadiers. Dit legeronderdeel werd na reorganisatie in 1843 het Regiment Grenadiers en Jagers. Op 24 januari 1848 werd hij gepasporteerd en met ingang van 1 april 1848 trad hij, als “Geëmploijeerde der 3e klasse”, in dienst bij het Garnizoen Hospitaal in ’s-Gravenhage. Uiteindelijk werd hij op 31 juli 1853 ontslagen wegens ongeschiktheid. Verder wordt nog aangetekend dat Hendrik op 19 oktober 1846 werd onderscheiden met de Bronzen Medaille (Stamboek van de Vaste Geëmployeerden en Bedienden bij de verschillende Militaire Zieken-inrigtingen, 1848).

[17] In zowel zijn huwelijksakte als in zijn overlijdensakte wordt aangetekend dat Jan van beroep sergeant bij het 5e Regiment Infanterie was.

[18] Elisabeth Cornelia trouwde later op 15 april 1868 in Vlissingen met Leendert Willem Prinsse, van beroep ambtenaar der rijksbelastingen, geboren op 14 augustus 1824 in Hontenisse, zoon van Johannes Prinsse en Adriana Dekker. Leendert Willem is overleden op 19 juni 1901 in Rotterdam.

Leendert Willem trouwde eerder op 3 november 1855 in Hontenisse met Pieternella Helena van Leeuwen, geboren op 8 januari 1826 in Terneuzen, dochter van Arij van Leeuwen (herbergier) en Adriana Martina van Saarloos. Pieternella Helena is overleden op 4 januari 1859 in Hulst.

Leendert Willem trouwde daarna op 6 juni 1861 in Sas van Gent met Cornelia Willemina de Wijn, geboren op 23 september 1841 in Biervliet, dochter van Pieter Willem de Wijn en Cornelia Ritteringh. Cornelia Willemina is overleden op 24 augustus 1867 in Vlissingen.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • Paasman, J.A.: Friese militairen 1795-1815. Tresoar toegang 8/4016 nr. 54. Burgum: Tresoar (www.tresoar.nl).
 • Register van Leeuwarder Stemgerechtigden. (1824). J.H. Dekens. LBN-koh. 1825. Historisch Centrum Leeuwarden (historischcentrumleeuwarden.nl).
 • Stamboek van de Vaste Geëmployeerden en Bedienden bij de verschillende Militaire Zieken-inrigtingen. (1848). Inschrijving Hendrik Wagenfeld. FamilySearch.org via Zoekakten.nl.