De genealogie van Dirk Wagenvelt (†1803)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

Over Dirk Wagenvelt: Dirk was mogelijk afkomstig uit Friesland. In het ondertrouwregister wordt aangetekend dat hij afkomstig was uit “Colúm”. Mogelijk gaat het hier om Kollum in Friesland. Er zou verwantschap kunnen bestaan met de familie Wagenveld uit Zoutkamp (Groningen). Zoutkamp ligt op 16 kilometer afstand van Kollum. Het geslacht in mannelijke lijn is in de 19e eeuw uitgestorven.


De genealogie van Dirk Wagenvelt (†1803)


1 Dirk Wagenvelt, geboren omstreeks 1727 in “Colúm”. Dirk is overleden in Amsterdam (“HZH Foely dws Straat in de grouwe poort”) en werd op 18 augustus 1803 aldaar begraven (St. Anthoniskerkhof)[1].
Dirk trouwde op 11 mei 1755 in Amsterdam (voor de schepenen)[2] met Anna Maria Kleijnhout, geboren omstreeks 1721 in “hasers leven[3]. Anna Maria is overleden in Amsterdam (“Luth(ers) Diac(onie). Huijs”) en werd op 17 oktober 1804 aldaar begraven (St. Anthoniskerkhof)[4].

Kinderen van Dirk en Anna Maria:

 1. Alida Wagenvelt, gedoopt op 4 april 1756 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers (Aan huis gedoopt)), dochter van Dirk Wagenvelt en Anna Maria Klijnhout[5].
 2. Dirk Wagenvelt, gedoopt op 28 juni 1758 in Amsterdam Volgt 1.1.
 3. Rinse Wagenvelt, gedoopt op 20 oktober 1760 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers (Aan huis gedoopt)), zoon van Dirk Wagenvelt en Anna Maria Klijnhout[6].

1.1 Dirk Wagenvelt (junior), van beroep knecht/ koetsier, gedoopt op 28 juni 1758 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers), zoon van Dirk Wagenvelt en Anna Maria Kleijnhout. Dirk is overleden in Zeist (Schaerweijde) en werd op 6 november 1800 aldaar begraven[7].
Dirk trouwde op 24 november 1782 in Amsterdam (voor de schepenen)[8] met Johanna Maria Poele(n), geboren op 17 mei 1755 in Haarlem[9], dochter van Dirk Poelen en Everdina Langenberg. Johanna Maria is overleden op 24 januari 1827 in Amsterdam.

Kinderen van Dirk en Johanna Maria:

 1. Dirk Wagenvelt, gedoopt op 26 oktober 1783 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers), zoon van Dirk Wagenvelt (junior) en Maria Poele[10]. Dirk is overleden in Amsterdam (“groenenburg wal”) en werd op 8 januari 1785 aldaar begraven (St. Anthoniskerkhof)[11].
 2. Dirk Wagenvelt, gedoopt op 15 februari 1786 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers), zoon van Dirk Wagenvelt (junior) en Maria Poele[12]. Dirk is overleden in Amsterdam (“Raamst#”) en werd op 16 oktober 1792 aldaar begraven (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof)[13].
 3. Anna Maria Wagenvelt, gedoopt op 25 februari 1789 in Amsterdam Volgt 1.1.1.
 4. Everdiena Wagenvelt, gedoopt op 9 augustus 1792 in Amsterdam Volgt 1.1.2.
 5. Dirk Wagenvelt, geboren op 16 juni 1795 in Amsterdam Volgt 1.1.3

1.1.1 Anna Maria Wagenvelt[14], van beroep naaister, gedoopt op 25 februari 1789 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers)[15], dochter van Dirk Wagenvelt (junior) en Maria Poele. Anna Maria is overleden op 28 januari 1841 in Tiel.
Anna Maria trouwde op 21 november 1818 in Wadenooijen met Johannes Martinus Loois, van beroep dagloner/ (zoutzieders)knecht/ winkelier/ tapper, geboren op 5 april 1794 in Tiel (Drumpt), zoon van Jacobus Loois (Loos) en Bettruijd van Gelder. Johannes Martinus is overleden op 21 maart 1871 in Tiel.

1.1.2 Everdiena Wagenvelt, van beroep huishoudster, gedoopt op 9 augustus 1792 in Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers[16])[17], dochter van Dirk Wagenvelt (junior) en Maria Poele. Everdiena is overleden op 26 oktober 1871 in Amsterdam (“Amstel”).
Everdiena trouwde op 9 september 1818 in Amsterdam met Jacob van der Giessen[18], van beroep meester timmerman/ molenmaker, geboren op 18 september 1783 in ’s-Gravendeel, zoon van Wouter Jansz van der Giessen en Kleisje Barendrecht. Jacob is overleden op 26 augustus 1846 in Nieuwer-Amstel (Amstelveen).

1.1.3 Dirk Wagenvelt, van beroep timmermansknecht, geboren op 16 juni 1795 in Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers), zoon van Dirk Wagenvelt (junior) en Maria Poele. Dirk is overleden op 12 januari 1833 in Nieuwer-Amstel.
Dirk trouwde op 5 oktober 1828 in Nieuwer-Amstel met Aaltje van Dooren[19]·[20], geboren op 21 maart 1788 in Woudenberg, dochter van Hendrik Jansen van Dooren en Geertruij (Geertje/ Truij) Burgers. Aaltje is overleden op 4 april 1832 in Nieuwer-Amstel.

Kinderen van Dirk en Aaltje:

 1. Willem Poele Wagenvelt, van beroep boerenknecht, geboren op 20 december 1828 in Nieuwer-Amstel. Willem Poele is overleden op 26 mei 1849 in Nieuwer-Amstel (Amstelveen (“in het Weeshuis”)).
 2. Johanna Maria Wagenvelt, geboren op 15 april 1831 in Nieuwer-Amstel Volgt 1.1.3.1.

1.1.3.1 Johanna Maria Wagenvelt, geboren op 15 april 1831 in Nieuwer-Amstel. Johanna Maria is overleden op 13 juli 1892 in Amsterdam (“Daniel Stalpertstraat”).
Johanna Maria trouwde op 28 april 1858 in Amsterdam met Jan Oort, van beroep kruijer/ koetsier/ voerman/ palfrenier, geboren op 13 januari 1825 in Amsterdam, zoon van Jan Oort en Gerritje van Zeventer. Jan is overleden op 9 juni 1904 in Amsterdam (“Muidergracht”).


Aantekeningen


[1] Inschrijving in het begraafregister: “18 – Dirk Wagenfeld HZH Foely dws Straat in de grouwe poort.”

[2] Inschrijving in het ondertrouwregister (25 april 1755): “Dirk Wagenvelt, afkomstig van Colúm, Luithers, oud 28 jaar (woont) op De buijtenkant oud(er)s Dood geadst: door Andries Wagenar (&) Anna Maria Cleijnhout van hasers leven, Luiters oud 34 jaar In de Keijsersstraat geadsiteert met haar moeder Anna Catrina Schreuder”. Hij  ondertekende met “Dirk Wagenvelt”, zij met “Anna Maria Kleijn”.

[3] Mogelijk Haderslev in Denemarken of Haldensleben in Duitsland.

[4] Inschrijving in het begraafregister: “Anna Maria Klijnhoud | Luth(ers) Diac(onie). Huijs”.

[5] Getuigen: Johan Friederich Ludewig Breez en Tietje Rinses.

[6] Getuigen: Hendrik Dirkse en Catharina Jans.

[7] Aan de huwelijksbijlagen van het huwelijk van zijn zoon Dirk is een afschrift uit het begraafregister van Zeist toegevoegd waaruit dit blijkt. Uit dit uittreksel blijkt dat het begraven van Dirk als volgt in het begraafboek ingeschreven: “Dirk – knegt op Scharwijde”. In het register zelf staat echter: “6 Novr is op ’t N: Kerkhof begraven in ’t Huurgraf No 1 Dirk knegt bij Mevr Van Weede”. Aan de huwelijksakte van zijn dochter Anna Maria is een verklaring toegevoegd waaruit blijkt dat hij inderdaad bij mevrouw van Weede in dienst was. Uit deze verklaring blijkt dat hij koetsier was. Zijn overlijden was het directe gevolg van de verwondingen die hij, in november 1800, op haar buitenplaats opliep door een trap van een paard.

[8] Inschrijving in het ondertrouwregister (8 november 1782): “Dirk Wagenvelt van Ams, Luthers, oud 24 Jaeren op de Colveniers búrgwal geadst met sijn vader Dirk Wagenvelt (&) Maria Poelen van Haarlem Gereformeert oud 28 Jaren op de Heeregragt geadst met haar moeder Everdina Spangenberg”.

[9] Johanna Maria werd op 21 mei 1755 in Haarlem gedoopt. Getuigen waren Pr Hoolboom en Hendrikje Cruitbos.

[10] Getuigen: Dirk Wagenvelt en Anna Maria Kleijnhout.

[11] Inschrijving in het begraafregister: “8 | Dirk | Dirk Wagenfelt | groenenburg wal”.

[12] Getuigen: Dirk Wagenvelt en Anna Maria Klijnhout.

[13] Inschrijving in het begraafregister: “16 | Dirk Wageveld Zoon van dirk In de Raamst#

[14] Anna Maria ondertekende haar huwelijksakte met: “A M: Waagenvelt”.

[15] Getuigen: Dirk Wagenvelt en Anna Maria Klijnhout.

[16] Haar oudere broers en haar zus werden in de Evangelisch-Lutherse Kerk gedoopt. In 1791, na het overlijden van dominee J. Klap, scheurde dit kerkverband. Dit was het gevolg van het feit dat er in zijn plaats een vrijzinnige predikant werd beroepen. Naast de Evangelisch-Lutherse Kerk (de vrijzinnigen) werd de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk (de rechtzinnigen) gevormd. In 1952 kwamen deze stromingen weer samen. De vader van Everdiena, Dirk, voegde zich, samen met nog 150 gezinnen, bij de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (Hersteld Luthersen). (Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, 1592-1999) en (Archief van de Algemene Kerkelijke Vergadering van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, 1792-1952).

[17] Getuigen: Dirk Wagenvelt en Anna Maria Kleijnhout.

[18] Jacob werd ontheven van zijn verplichting tot deelname aan de landmilitie voor de lichting van 1814 om de volgende reden: “Gelet dat de requirant tijdens de loting binnen de Vesting van den Helder opgesloten was”. Waarom hij daar was opgesloten wordt in het document, dat als bijlage bij de huwelijksakte werd toegevoegd, niet vermeld.

[19] Aaltje trouwde eerder op 18 maart 1814 in Nieuwer-Amstel met Leendert van der Kurf, van beroep schoenmaker, gedoopt op 29 juli 1792 in Amstelveen, zoon van Jan van der Kurf en Geertje van Wieringen. Leendert is overleden op 14 april 1820 in Nieuwer-Amstel (Amstelveen). Bijzonder is dat in zijn doopbewijs zijn moeder Aaltje van Doorn wordt genoemd.

[20] Aaltje trouwde eerder op 9 juni 1822 in Nieuwer-Amstel met Hendrik Egberts van Beek, van beroep kleermaker, geboren op 26 december 1782 in Munster, zoon van Casper Egberts van Beek en Geertruij Nuts. Hendrik is overleden op 3 november 1827 in Nieuwer-Amstel. Hendrik kon geen geboortebewijs krijgen in zijn geboorteplaats. Zijn geboortedatum werd vastgelegd in een akte van bekendheid. Deze werd als bijlage aan de huwelijksakte toegevoegd.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • Archief van de Algemene Kerkelijke Vergadering van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. (1792 – 1952). Inleiding op het Archief van de Algemene Kerkelijke Vergadering van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Stadsarchief Amsterdam (stadsarchiefamsterdam.amsterdam.nl).
 • Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. (1592-1999). Historisch overzicht Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Stadsarchief Amsterdam (stadsarchiefamsterdam.amsterdam.nl).