Hendrik Wagenfelt

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


De gezinsstaat van Hendrik Wagenfelt


Hendrik Wagenfelt, geboren in ’t Sticht Minden[1], woonachtig aan de “Bagijnestraat” in Rotterdam.
Hendrik trouwde op 14 mei 1673 in Rotterdam met Stijntje Jans van Leeuwen[2], geboren in Rotterdam[3], dochter van Jan Marcus en Stijntie NN, woonachtig aan de “Stincksloot” in Rotterdam.

Kinderen van Hendrik en Stijntje:

  1. Maartie Wagenfelt, gedoopt op 10 juni 1674 in Rotterdam.
  2. Johannes Wagenfelt, gedoopt op 5 januari 1676 in Rotterdam.
  3. Maartie Wagenfelt, gedoopt op 13 juni 1677 in Rotterdam.
  4. Maartie Wagenvelt, gedoopt op 23 juli 1679 in Rotterdam.
  5. Johannes Wagenfelt, gedoopt op 30 november 1681 in Rotterdam.

Er zijn diverse inschrijvingen gevonden in de begraafregisters die betrekking hebben op kinderen van Hendrik. Echter, omdat zij jong zijn overleden zijn zij alleen ingeschreven als naamloos kind van:

  • Henderijck Wagenvelt”, overleden “Nyeue Voegelesanch” (4 mei 1676);
  • Henderijck Wagenvelt”, overleden “Stijncksloet, naest de Koenijch van Vrankerijck” (25 juni 1676);
  • Henderijck Wagenvelt”, overleden “Stijncksloet” (27 oktober 1677);
  • Hendereck Wagevelt”, overleden “Nijeuevoegelesanch over de Conijnck” (5 augustus 1679);
  • Henderijck Wagentsvelt”, overleden “Nijeuevoegelesanch” (4 juni 1680).

Aantekeningen


[1] Stight Minden ligt in de buurt van Osnabrück en Wagenfeld, mogelijk heeft hij aan die plaats zijn naam ontleend.

[2] Stijntje trouwde eerder op 18 mei 1671 in Rotterdam met Gerrit Arents, geboren in Essen, woonachtig aan de Baanstraat.

[3] Mogelijk het naamloze kind van Jan Marcusz, van beroep brouwersgast, gedoopt op 1 november 1645 in Rotterdam.