Klaas Ennes Wagenveld (1769-1808)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


Klaas Ennes Wagenveld (1769-1808)


1 Klaas Ennes Wagenveld, gedoopt op 6 augustus 1769 in Sint Annaparochie, zoon van Enne Ennes. Klaas is overleden op 6 januari 1808 in Sint Annaparochie.
Klaas trouwde op 15 mei 1785 in Sint Annaparochie met Aaltje Harmens Brik, van beroep winkelierster, gedoopt op 17 maart 1765 in Leeuwarden, dochter van Harmen Hanzes (Brik) en Jacomina Harmens. Aaltje is overleden op 5 maart 1827 in Het Bildt (Sint Annaparochie).


Kinderen van Klaas en Aaltje


  1. Enne Klaazes Wagenveld (Wagevelt), geboren op 20 november 1785 in Sint Annaparochie Volgt 1.1.
  2. Harmen Klaazes Wagenveld, geboren op 28 augustus 1789 in Sint Annaparochie Volgt 1.2.
  3. Paulus Klaazes Wagenveld, geboren op 6 juni 1792 in Sint Annaparochie Volgt 1.3.
  4. Jacomina Klases Wagenveld, geboren op 29 november 1794 in Sint Annaparochie.
  5. Berend Klases Wagenveld, geboren op 23 januari 1799 in Sint Annaparochie.
  6. Berend Klases Wagenveld, van beroep militair, geboren op 27 februari 1804 in Sint Annaparochie. Berend is overleden op 19 juni 1839 in Het Bildt (Sint Annaparochie).

1.1 Enne Klaazes Wagenveld (Wagevelt), van beroep binnenvaartschipper/ batelier (veerman)/ winkelier, geboren op 20 november 1785 in Sint Annaparochie. Enne is overleden op 7 september 1831 in Het Bildt (Sint Annaparochie).
Enne trouwde (I) op 4 maart 1815 in Het Bildt met Akke Dirks de Jong (Zwager)[1], van beroep winkelierster[2], geboren op 21 november 1775 in Sint Jacobiparochie, dochter van Dirk Dirks en Vrouke Jans. Akke is overleden op 24 augustus 1815 in Sint Annaparochie (St. Annagebuurte).
Enne trouwde (II) op 21 mei 1820 in Het Bildt met Antje Arjens Wassenaar[3], geboren op 24 april 1794 in Sint Jacobiparochie, dochter van Arjen Jops Wassenaar en Aagje Ruurds Ruardi. Antje is overleden op 4 januari 1848 in Het Bildt (Sint Annaparochie).

1.2 Harmen Klaazes Wagenveld, van beroep werkman, geboren op 28 augustus 1789 in Sint Annaparochie. Harmen is overleden op 21 januari 1833 in Het Bildt (Sint Annaparochie).
Harmen trouwde op 2 januari 1820 in Het Bildt met Ariaantje Reinders Rosendal[4], geboren op 9 februari 1798 in Sint Annaparochie, dochter van Reinder Teunis en Jannigje Dirks. Ariaantje is overleden op 23 augustus 1836 in Het Bildt (Sint Jacobiparochie).

1.3 Paulus Klaazes Wagenveld, van beroep werkman/ guardenier (tuinder), geboren op 6 juni 1792 in Sint Annaparochie. Paulus is overleden op 8 november 1847 in Het Bildt (Sint Annaparochie)[5].
Paulus trouwde (I) op 1 april 1815 in het Bildt met Gooikje Rommerts, geboren op 26 september 1790 in Sint Annaparochie, dochter van Rommert Feddes en Elske Alles. Gooikje is overleden op 25 maart 1827 in Het Bildt (Sint Annaparochie).
Paulus trouwde (II) op 31 augustus 1828 in Het Bildt met Antje Minnes Wassenaar[6], geboren op 26 september 1785 in Sint Annaparochie, dochter van Minne Theunis en Maartje Jacobs. Antje is overleden op 12 november 1840 in Leeuwarden.


Aantekeningen


[1] Akke trouwde eerder op 6 december 1801 in Sint Annaparochie met Dirk Jans Tanja, zoon van Jan Dirks Tanja en Grietje Arjens. Dirk is overleden op 20 mei 1810 in Sint Annaparochie.

[2] Haar beroep blijkt uit een advertentie in de “Leeuwarder Courant” waarin de openbare verkoop van de nagelaten goederen van Akke Dirks de Jong, in leven huisvrouw van Enne Klazen Wagenveld, winkelierster, die op 27 september 1815 zal plaatsvinden, wordt aangekondigd door notaris R. van Loon (Leeuwarder Courant, 1815).

[3] Antje trouwde later op 6 september 1832 in Holwerd met Jan Symens Monsma, van beroep voerman/ bierbrouwer, geboren op 10 april 1795 in Holwerd, zoon van Symon Hessels Monsma en Tietje Jans Terpstra. Jan is overleden op 23 januari 1839 in Het Bildt (Sint Annaparochie).

Jan trouwde eerder op 13 mei 1815 in Hallum met Antje Jans Brolsma, geboren op 8 mei 1795 in Hallum, dochter van Jan Gerrits Brolsma en Grietje Ruurds van der Werff. Antje is overleden op 20 juni 1831 in Het Bildt (Sint Annaparochie).

Een doopinschrijving van zowel Jan als Antje is niet terug te vinden in de plaatselijke doopregisters. Dit komt doordat hun ouders doopsgezind waren. Leden van deze kerk werden gedoopt na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis en dus niet, zoals in de meeste protestante kerken de regel is, kort na de geboorte. Omdat de Burgerlijke Stand nog niet bestond is er dus geen geboortebewijs. Op 22 april 1815 lieten zij beiden, ten behoeve van hun huwelijk, een akte van bekendheid opmaken. In deze akten werd hun beider geboortedatum vastgelegd en werd deze datum door getuigen bevestigd.

[4] Ariaantje had later een relatie met Cornelis Jacobs Kuiken, van beroep guardenier (tuinder), geboren op 11 februari 1802 in Sint Jacobiparochie, zoon van Jacob Scheltes Kuiken en Klaasje Klazes Post. Cornelis is overleden op 5 februari 1839 in Het Bildt (Sint Jacobiparochie).

Cornelis en Ariaantje, waarschijnlijk was zij zijn dienstmeid, hadden een wettig erkende dochter genaamd Maartje. Zij werd op 8 juli 1836 in Het Bildt (Sint Jacobiparochie) geboren.

Cornelis trouwde eerder op 16 april 1826 in Het Bildt met Aagje Dirks van der Laan, geboren op 4 november 1804 in Sint Jacobiparochie, dochter van Jacob Dirks van der Laan en Sjoukje Ypers Nauta. Aagje is overleden op 2 juli 1832 in Het Bildt (Sint Jacobiparochie).

[5] Zijn vader wordt in zijn overlijdensakte Klaas Gerrits Wagenveld genoemd.

[6] Antje trouwde eerder op 19 juli 1807 in Wier met Jelle Jans Heerema, van beroep werkman, uitgaande van de huwelijksinschrijving afkomstig uit Menaldum, geboren op 13 april 1782 in Sint Annaparochie, zoon van Jan Jelles Heerema en Martje Lolles. Jelle is overleden op 20 oktober 1826 in Het Bildt (Sint Annaparochie).


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Leeuwarder Courant. (1815, september 22). Vermelding van Akke Dirks de Jong. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).