Jannigje (Jannetje) Geijtenbeek (Gijtenbeek) (1794-1855)

Jannigje (Jannetje) Geijtenbeek (Gijtenbeek)[1]·[2], van beroep breister/ haarspinster, geboren op 1 mei 1794 in Woudenberg[3], dochter van Teunis Geitenbeek en Gijsbertje van Breenen. Jannetje is overleden op 2 juni 1855 in Amersfoort (“Kleine Haag, wijk Breul”).
Jannigje trouwde (I) op 3 augustus 1816 in Woudenberg met Herman(n)us Gaas(en)beek, van beroep wolkammersknecht/ wolkammer/ metselaarsknecht, geboren op 28 maart 1792 in Scherpenzeel, zoon van Geurt Gaasenbeek en Bartje Hendriksdr. Groeneveld. Hermanus is overleden op 10 november 1865 in Woudenberg.
Jannigje had (II) een relatie met Evert Wagensveld[4]·[5], van beroep daghuurder/ werkman/ molenaarsknecht/ wever/ spinner, geboren op 17 september 1800 in Scherpenzeel (“in het Dorp”), zoon van Jacobus (Kobus) (van) Wagensveld (Wagensfelt) en Lijsbeth (Elisabeth) (Evers) Nonnemaker. Evert is overleden op 18 maart 1850 in Amersfoort (“Kleine Haag, wijk Breul”).

Kinderen van Jannigje en Herman(n)us:

 1. Bartje Gaasbeek[6], geboren op 30 januari 1816 in Woudenberg. Bartje is overleden op 11 april 1816 in Woudenberg (“in het huis nummer 213 aan de Knaapstraat”).
 2. Gijsbertje Gaasbeek, geboren op 20 april 1817 in Woudenberg. Gijsbertje is overleden op 8 november 1820 in Woudenberg (“in het huis nummer 156 onder Koudijs”)).
 3. Geurt (Geert/ Gerrit) Gaasenbeek, geboren op 12 januari 1820 in Woudenberg Volgt 1.

Kinderen van Jannigje en Evert:

 1. Gijsberta Gaasbeek (Wagensveld)[7], geboren op 7 januari 1822 in Woudenberg. Gijsberta is overleden op 9 december 1831 in Amersfoort (“Groten Haag, Wijk Br.”).
 2. Teunis Gijtenbeek (Wagensveld)[8], geboren op 23 mei 1824 in Amersfoort. Teunis is overleden op 18 augustus 1827 in Utrecht (“Kreupelstraat”)[9].
 3. Elisabeth Wagensveld[10], geboren op 15 mei 1827 in Utrecht (“Kreupelstraat”)[11]. Elisabeth is overleden op 31 juli 1829 in Amersfoort (“Groten Haag, Wijk Br”).
 4. Elizabeth Wagensveld[12], geboren op 6 juli 1830 in Amersfoort. Elisabeth is overleden op 13 juli 1830 in Amersfoort (“Grote Haag”).
 5. Evert Gijtenbeek[13], geboren op 14 juni 1832 in Amersfoort Volgt
 6. Jan Wagensveld[14], geboren op 19 april 1834 in Amersfoort. Jan is overleden op 1 januari 1836 in Amersfoort (“Kleine Haag, Wijk Br”).
 7. Gijsbert(us) Wagensveld[15], geboren op 28 juni 1836 in Amersfoort Volgt 3.
 8. Johanna Wagensveld[16], geboren op 3 januari 1839 in Amersfoort. Johanna is overleden op 17 oktober 1839 in Amersfoort (“Kleinen Haag, Wijk Breul”).

1  Geurt (Geert/ Gerrit) Gaasenbeek, van beroep militair bij het 3e Regiment Infanterie, geboren op 12 januari 1820 in Woudenberg. Geurt is overleden op 12 oktober 1859 in Oegstgeest.
Geurt trouwde op 14 november 1851 in Delfzijl[17] met Elsien Adriaans Borst[18], van beroep “waschvrouw”, geboren op 9 augustus 1819 in Delfzijl, dochter van Adriaan Jans Borst en Fransijna Harms Gijzen. Elsien is overleden op 5 maart 1858 in Maastricht (“de Kommel”).

2 Evert Gijtenbeek[19], van beroep (haar)spinner (spinder)/ daggelder, geboren op 14 juni 1832 in Amersfoort, zoon van Jannigje (Jannetje) Geijtenbeek (Gijtenbeek) (en Evert Wagensveld). Evert is overleden op 13 januari 1894 in Amersfoort (“Arnhemschenpoortswal”).
Evert trouwde op 9 december 1863 in Amersfoort met Johanna (Janna) Kool, geboren op 21 juni 1834 in Amersfoort[20], dochter van Jan Kool en Susanna van Daal. Johanna is overleden op 17 maart 1916 in Amersfoort.

3 Gijsbert(us) Wagensveld[21], van beroep spinner/ arbeider, geboren op 28 juni 1836 in Amersfoort, zoon van Evert Wagensveld en Jannigje (Jannetje) Geijtenbeek (Gijtenbeek). Gijsbert(us) is overleden op 24 september 1877 in Amersfoort (“Hellestraat”)[22].
Gijsbert(us) trouwde op 19 april 1865 in Amersfoort[23] met Maria Christina Zevenboom, geboren op 17 maart 1841 in Amersfoort, dochter van Adrianus Zevenboom en Geertrui Bakker. Maria is overleden op 5 oktober 1873 in Amersfoort (“Hellestraat”).


Aantekeningen


[1] Jannetje nooit gescheiden van haar eerste man. Dit wordt in de huwelijkse bijlagen bij het huwelijk van zoon Gijsbert Wagensveld bevestigd. Toegevoegd is namelijk een extract uit het overlijdensregister waaruit blijkt dat zijn moeder Jannetje Gijtenbeek was, die gehuwd was met Hermanus Gaasenbeek. Het bevolkingsregister van Amersfoort bevestigt het samenwonen met Evert (1824, 1830, 1840, 1850). Het overlijden van Jannetje werd aangegeven door haar zoon Evert Gijtenbeek. Jannetje is evenals Evert overleden “in het huis staande in de Kleine Haag, Wijk Breul”. Vermeld wordt dat zij gehuwd was met Hermanus Gazenbeek, van beroep daghuurder, woonachtig in Scherpenzeel. Er wordt in de akte overigens vermeld dat Jannetje zelf ook in Scherpenzeel woonde. De broer van Hermanus, Gerrit Gazenbeek, trouwde met Klara Wagensveld, een nicht van Evert..

[2] Evert en Jannetje waren in zekere zin ook nog verwant. De stiefmoeder van Jannetje (Maartje (Marritje) van Wagensveld) was een nicht van Evert (een dochter van zijn oom Adrianus (Janus) van Wagensveld) (Wagensveld: Deel II-H3.5.1-V1.1.2.4.4).

[3] Jannigje werd op 18 mei 1794 in Woudenberg gedoopt. Getuige was haar moeder.

[4] Zowel in het bevolkingsregister, als in zijn overlijdensakte, wordt vermeld dat Evert ongehuwd was. Evert deed zelf aangifte van de geboorte van de kinderen die Wagensveld heten. Hierbij wordt Jannetje zijn huisvrouw genoemd. In de overlijdensakte van Evert wordt vermeld dat de namen van zijn ouders niet bekend zijn bij de aangevers.

[5] Evert is in militaire dienst geweest als plaatsvervanger van W. Heijnen uit Bunschoten (Provinciaal Blad van Utrecht, 1835). Na voldaan te hebben aan de verplichtingen voor de militaire dienst is Evert in Amersfoort gaan wonen. In 1830 woonde hij in Wijk Breul, Grooten Haag M4. Op dit adres woonde ook Jannetje van Geijtenbeek en haar dochter Gijsberta van Geijtenbeek. Uitgaande van de volkstelling in 1840 woonde hij, met zijn vrouw Jannetje Geijtenbeek en zijn zoons Evert en Gijsbertus Wagensveld, in Amersfoort (Wijk Breul, Slot van Drien-K).

[6] Bartje werd geboren voor het huwelijk van Jannetje en Hermanus, maar zowel haar geboorte als overlijden werden wel door haar vader aangegeven bij de Burgerlijke Stand. In de huwelijksakte van haar ouders is verder geen aantekening gemaakt van erkenning, blijkbaar volstond de geboorteaangifte door Hermanus.

[7] Gijsbertje (zij wordt ook Gijsje of Gijsberta genoemd) was geen dochter van Evert. Zij werd geboren in Woudenberg als dochter van Hermanus Gaasbeek en Jannetje Geijtenbeek. Hermanus deed ook aangifte van haar geboorte. Gijsbertje wordt bij de volkstelling van 1824 wel genoemd als dochter van Evert Wagesvelt en Jannetje Geijtenbeek. In haar overlijdensakte wordt ook aangetekend dat Evert Wagesveld haar vader is. In de overlijdensakte van Gijsbertje wordt bij Evert aangetekend dat hij als soldaat in dienst is bij de vijfde afdeling van de Nationale Infanterie en dat zijn tegenwoordige verblijfplaats (Guarnisoen) onbekend is. In de akte wordt ook aangetekend dat Gijsberta werd geboren in Woudenberg.

[8] Teunis wordt in het register van de volkstelling van 1824 genoemd als zoon van Evert Wagesvelt en Jannetje Geijtenbeek. In zijn geboorteakte wordt geen vader vermeld. Formeel draagt hij dus de naam Gijtenbeek.

[9] Hij werd in het overlijdensregister ingeschreven als Teunis Wagensveld, zoon van Johanna Wagensveld.

[10] Haar vader Evert Wagesveld was de aangever van haar overlijden. In de akte wordt aangetekend dat Elisabeth werd geboren in Amersfoort.

[11] Haar vader Evert Wagensveld was de aangever van haar geboorte. Elizabeth was, zo blijkt uit de akte, dochter van hem en zijn wettige huisvrouw Johanna Gijtenbeek.

[12] Zowel haar geboorte als overlijden is aangegeven door haar vader Evert Wagesveld.

[13] In de geboorteakte van Evert wordt zijn vader niet vermeld.

[14] Vader en aangever is Evert Wagensveld. Hij stelt dat Evert “Buiten huwelijk geboren is uit hem de declarant en Jannetje Gijtenbeek”. Ook zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader Evert Wagensveld.

[15] Zijn geboorte werd aangegeven door zijn vader Evert Wagensveld.

[16] In haar geboorteakte wordt geen vader genoemd. Haar overlijden werd aangegeven door haar vader Evert Wakersveld.

[17] Geurt was toen gelegerd in Groningen en gedetacheerd in Delfzijl.

[18] Bij overlijden genaamd Elsje Adriana Borst.

[19] Evert is vrijwel zeker een zoon van Evert en Jannetje. In het bevolkingsregister in Amersfoort van 1840 en 1850 wordt hij Evert Wagensveld genoemd en staat hij ingeschreven op hetzelfde adres als Evert en Jannetje. Toch wees zijn geboorteakte uit dat hij Gijtenbeek zou heten, omdat de naam van zijn vader ontbrak in de akte. Bij zijn huwelijk was zijn getuige Gijsbert Wagensveld, wat wederom bevestigd dat zij toch iets met elkaar te maken hadden. Of Evert een biologische zoon van Evert is, dat valt niet met zekerheid vast te stellen. Wat wel vreemd is, is het feit dat er bij het huwelijk van Evert wel wordt vermeld dat zijn moeder is overleden. Echter, er is, of hoefde, echter geen verklaring van overlijden te worden overlegd.

[20] De ambtenaar van de Burgerlijke Stand die het geboorteextract voor Johanna, welke ten behoeve van haar huwelijk werd opgemaakt, heeft behoorlijk zitten slapen. Hij vulde het format in als ware het een overlijdensextract. De geboortedatum van Johanna werd als haar overlijdensdatum opgevoerd.

[21] Van Gijsbert, in diverse akten ook Gijsbertus genoemd, is met zekerheid te zeggen dat hij een zoon van Evert Wagensveld en Jannetje Gijtenbeek was. Als bijlage bij zijn huwelijksakte zijn ook de overlijdensakten van zijn ouders toegevoegd. Hieruit blijkt dat zijn moeder Jannetje Gijtenbeek was die op 2 juni 1855 in Amersfoort (Kleine Haag, wijk Breul) overleed. Uit de akte blijkt dat zij was gehuwd met Hermanus Gaasbeek en niet met Evert Wagensveld. Dit is wederom een bevestiging van de buitenechtelijke relatie tussen zijn ouders. Gijsbert werd door zijn moeder ingeschreven voor de dienstplicht. Hijzelf woonde toen in Hilversum.

[22] Het overlijden van Gijsbert werd aangegeven door Evert Gijtenbeek. Evert wordt in de akte genoemd als bekende van de overledene.

[23] Eén van de huwelijksgetuigen was Evert Gijtenbeek.