Marius Wagenveld

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


Marius Wagenveld


Marius Wagenveld[1], van beroep klerk ter secretarie[2]/ collecteur gemaal, afkomstig van Leeuwarden. Marius trouwde in april 1741 in Huizum[3] met Aeltje Jans Faber[4], gedoopt op 12 januari 1716 in Huizum, dochter van Jan Faber.


Kinderen van Marius en Aeltje


 1. Jan Wagenveld, meester zilversmid (gevestigd aan de Schrans onder Huizum[5]), gedoopt op 28 oktober 1742 in Huizum. Jan is overleden op 28 juni 1813 in Leeuwarden (Sint Antonij Gasthuis)[6].
 2. Johannes Wagenveld, gedoopt op 1 november 1744 in Huizum.
 3. Jurjen Wagenveld, gedoopt op 27 november 1746 in Huizum.
 4. Maryke Wagenveld, gedoopt op 8 september 1748 in Huizum.
 5. Wilhelmina Wagenveld, gedoopt op 26 november 1752 in Huizum.
 6. Willem Wagenveld, gedoopt op 15 mei 1757 in Huizum.
 7. Wytse Wagenveld, gedoopt op 22 juli 1759 in Huizum.

Aantekeningen


[1] Bij de quotisatie van 1749 wordt in het register van Leeuweradeel (Huizum) aantekening gemaakt van Marius Wagenveld, een gemeen persoon. In zijn huis wonen 2 volwassenen en 2 kinderen. Hij werd aangeslagen voor een bedrag van 26 gulden en 2 stuivers (Leeuwarderadeel Quotisatie (Huizum), 1749).

[2] In de Leeuwarder Courant van 15 februari 1755 wordt hij genoemd als “gezworen Clerq in de Schrans onder Huizum(Leeuwarder Courant, 1755).

[3] Inschijving in het trouwregister van Leeuwarden: “Marius Wagenvelt geswooren Clerq ter Secretarie van Leeuweradeel alhier, en Aaltje Jans Faber onder Husum (etc.)”. Op 16 april 1741 werd er in Leeuwarden attestatie afgegeven om in Huizum te trouwen.

[4] In het familiearchief van de familie van Ittersum wordt ca. 1762 aantekening gemaakt van een: Rekening van ontvangsten en uitgaven van Aaltje Stiensma, weduwe van Marius Wagenveld, te Huisum, over de boedel van Elisabeth Maria Balfour (Archief familie van Ittersum, 1761-1763).

[5] (Schipper, J., 2008-2013)

[6]Heden morgen, den 28 junij, circa 7 uren, overleed, in den ouderdom van 71 jaren, mijn neef, Jan Wagenfeld, provenier, in het Sint-Antonij-Gast-huis. Leeuwarden den 2 julij. J. Walstra (Leeuwarder Courant, 1813).”


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • Archief familie van Ittersum. (1761-1763). Familie van Heerdt. Rekening van ontvangsten en uitgaven van Aaltje Stiensma, weduwe van Marius Wagenveld, te Huisum, over de boedel van Elisabe
 • th Maria Balfour. Historisch Centrum Overijssel (via www.archieven.nl).
 • Leeuwarderadeel Quotisatie (Huizum). (1749). Tresoar (www.tresoar.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1755, februari 15). Vermelding van Marius Wagenveld. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Leeuwarder Courant. (1813, juli 9). Rouwadvertentie. Jan Wagenfeld. Stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) (www.archiefleeuwardercourant.nl).
 • Schipper, J. (2008-2013). Friese Zilversmeden. Zilverstudie (www.zilverstudie.nl).