Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld (†1828)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld (†1828)


1 Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld, van beroep zeeman/ dagloner, geboren omstreeks 1758 in Eibersburen (Gemeente Grootegast), zoon van Nanne Têkes en Aaltje Rensens[1]. Teeke is overleden op 30 augustus 1828 in Ulrum (Zoutkamp (“in het armhuis”)).
Teeke trouwde op 11 april 1784 in Vierhuizen met Aaltje Lieuwes (Leeuwes) Beukema, van beroep dagloonersche, geboren omstreeks 1763 in Zoutkamp, dochter van Liewe (Leeuwe) Ipes, van beroep schipper, en Grietje Rijpkes Boijckema (Beukema). Aaltje is overleden op 28 december 1823 in Ulrum (Zoutkamp (“in het huis No 86”)).


Kinderen van Teeke en Aaltje


  1. Nanne Wagenveld, geboren op 30 maart 1785 in Vierhuizen (Zoutkamp (“op de Soltkamp”)).
  2. Lewe Wagenveld, geboren op 16 april 1788 in Vierhuizen (Zoutkamp (“op de Soltkamp”)).
  3. Grietje Teekes Wagenveld, geboren op 5 september 1789 in Vierhuizen (Zoutkamp (“op de Soltkamp”)). Grietje is overleden op 8 februari 1864 in Ulrum (Vierhuizen).
  4. Ipe Teekes Wagenveld, geboren op 14 april 1792 in Vierhuizen (Zoutkamp). Volgt 1.1.
  5. Lewe Wagenveld, geboren in Zoutkamp, gedoopt op 26 oktober 1794 in Vierhuizen (Zoutkamp).
  6. Rinse Wagenveld, geboren in Zoutkamp, gedoopt op 24 september 1797 in Vierhuizen (Zoutkamp).
  7. Hielkje Teekes Wagenveld, geboren op 21 februari 1800 in Vierhuizen (Zoutkamp) Volgt 1.2.
  8. Le(eu)we Teekes Wagenveld, geboren op 18 april 1802 in Vierhuizen (Zoutkamp) Volgt 1.3.
  9. Rense Wagenveld, geboren op 17 november 1804 in Vierhuizen (Zoutkamp).
  10. Meiske Teekes Wagenveld, geboren op 24 maart 1809 in Vierhuizen (Zoutkamp) Volgt 1.4.

1.1 Ipe Teekes Wagenveld, van beroep schippersknecht, geboren op 14 april 1792 in Vierhuizen (Zoutkamp) zoon van Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld en Aaltje Lieuwes (Leeuwes) Beukema. Ipe is overleden op 17 januari 1826 in Ulrum (Zoutkamp).
Ipe trouwde op 24 mei 1818 in Ulrum met Jantje Heines Bosveld[2], van beroep linnennaaister, geboren op 12 september 1801 in Vierhuizen (Zoutkamp), dochter van Heine Hindriks Bosveld en Korneliske Pieters. Jantje is overleden op 21 augustus 1844 in Ulrum (Zoutkamp).

1.2 Hielkje Teekes Wagenveld, van beroep naaister, geboren op 21 februari 1800 in Vierhuizen (Zoutkamp), dochter van Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld en Aaltje Lieuwes (Leeuwes) Beukema. Hielkje is overleden op 7 maart 1852 in Ulrum (Zoutkamp).
Hielkje trouwde op 28 mei 1826 in Ulrum met Hinderk (Hendrik) Brongers Postema[3], van beroep schipper/ sjouwerman, geboren op 24 juli 1803 in Saaksum, zoon van Bronger Fockes Brongers en Antje Hindreks. Hendrik is overleden op 30 oktober 1873 in Ulrum (Zoutkamp).

1.3 Lewe (Leeuwe) Teekes Wagenveld, van beroep schipper, geboren op 18 april 1802 in Vierhuizen (Zoutkamp), zoon van Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld en Aaltje Lieuwes (Leeuwes) Beukema. Lewe is overleden op 23 februari 1872 in Ulrum (Zoutkamp).
Lewe trouwde op 10 april 1830 in Ulrum met Martje Egberts Zijlema, geboren op 12 september 1805 in Vierhuizen, dochter van Egbert Edes Zijlema en Aafke Rijkes. Martje is overleden op 27 juni 1850 in Ulrum (Zoutkamp).

1.4 Meiske Teekes Wagenveld, van beroep dagloonersche, geboren op 24 maart 1809 in Vierhuizen (Zoutkamp), dochter van Teeke Nannes (Nannengs) Wagenveld en Aaltje Lieuwes (Leeuwes) Beukema. Meiske is overleden op 8 maart 1866 in Ulrum.
Meiske trouwde op 7 maart 1831 in Ulrum met Jan Geerts Jager, van beroep dagloner/ boerenarbeider, geboren op 27 december 1805 in Leens, zoon van Geert Jans Jager en Bruinje (Bruna) Berend(t)s Bruin(s). Jan is overleden op 18 december 1863 in Ulrum.


Aantekeningen


[1] Uit zijn overlijdensakte blijkt dat de ouders van Teeke, Nanne en Aaltje, “in leven van beroep daglooners gewoond hebbende en overleden, te Munnikezijl, provicie Vriesland” waren. Uit deze akte blijkt ook zijn geboorteplaats. Een doopinschrijving heb ik daar echter niet gevonden.

[2] Jantje trouwde later op 29 oktober 1831 in Ulrum met haar zwager Jakob Gerrits Buus (Buis/ Büis), van beroep matroos/ schipper, geboren op 24 januari 1790 in Vierhuizen (Zoutkamp (“op de Soltkamp”)), zoon van Gerrit Jans Buus (Buis) en Jantje Jacobs (Schoemwer/ Schreeuwer). Jakob is overleden op 22 mei 1875 in Ulrum (Vierhuizen).

Jakob trouwde eerder op 14 januari 1814 in Ulrum met Janke (Janneke / Jantje) Heines Bosveld, geboren in Vierhuizen (Zoutkamp), gedoopt op 12 oktober 1794 aldaar, dochter van Heine Hindriks Bosveld en Korneliske Pieters. Janke is overleden op 21 augustus 1844 in Ulrum (Zoutkamp).

[3] Hendrik trouwde later op 17 september 1856 in Ulrum met Johanna Maria Snijders, geboren op 27 maart 1801 in Zwolle, dochter van Pieter Schneider en Johanna Christina Kok. Johanna Maria is overleden op 28 november 1876 in Oostdongeradeel.

Johanna Maria trouwde eerder op 14 mei 1823 in Ulrum met Jan Freerks Kollé, van beroep matroos/ zeeman/ schipper, geboren op 19 september 1795 op Schiermonnikoog, zoon van Freerk Jans Kollé en Ake Gerrits Engelsman. Jan is overleden op 18 januari 1851 in Ulrum (Zoutkamp).