Cornelis (“Case”) Teunissen (1872-1947)


Inleiding


Vanaf mijn jeugd facineerde de persoon Cornelis Teunissen, mijn betovergrootvader (in het tweede kwartier van mijn kwartierstaat (No.22)), mij al. De reden laat zich raden als u dit artikel leest, hij woonde namelijk in Amerika. Overigens heb ik uiteindelijk niet heel veel over hem terug kunnen vinden. Hij heeft, ook daar, een betrekkelijk onopvallend bestaan geleid.

Toen ik in 2001 begon met het uitzoeken van mijn stamboom kwam Cornelis ook al snel in beeld. Toen was er nog niet zo veel over hem te vinden. Pas toen veel meer Amerikaanse bronnen digitaal toegankelijk werden, kon ik diepgaander onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan zijn verwerkt in deze publicatie.

Henry Wagensveld
Ede, 12-03-2007

(Herzien en aangevuld: Kampen, 29-04-2016)
(Herzien en aangevuld: Kampen, 15-08-2019)
(Herzien en aangevuld: Kampen, 10-05-2021)


Cornelis Teunissen (1872-1947)


Cornelis Teunissen, van beroep landbouwer (farmer), geboren op 9 februari 1872 in Oosterbeek (Renkum, Gelderland, NL), zoon van Jannis Teunisse(n) en Derkje de Gooijer. Cornelis is overleden op 17 februari 1947 in Doon (Garfield Township) Lyon County, Iowa, USA) en werd op 20 februari begraven op de Valley View Cemetery in Rock Valley (Sioux CountyIowaUSA).

Cornelis trouwde op 14 november 1896 in Ede (Gelderland, NL) met Gijsberta Mulder, geboren op 15 juli 1872 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No 742), dochter van Jacob Mulder en Willemina (Willemijntje) Weijenberg. Gijsberta is overleden op 20 april 1932 in Perkins (Lincoln Township, Sioux County, Iowa, USA) en werd begraven op de Valley View Cemetery in Rock Valley (Sioux CountyIowaUSA).


Zijn jonge jaren


Cornelis, kortweg Cees (of op z’n Engels Case) genoemd, werd geboren in Oosterbeek (Gemeente Renkum) als zoon van de uit Otterlo afkomstige Jannus Teunissen en de Bennekomse Derkje de Gooijer. Hij woonde de eerste vier jaar van zijn leven in Oosterbeek, waarna hij naar Ede verhuisde. Als klopt wat in het bevolkingsregister is vermeld, dan woonde hij vanaf toen aan de Roekelseweg in Wekerom. Waarom de opmerking “als klopt wat in het bevolkingsregister is vermeld”? In het register zien we bij zijn broers en zussen en bij zijn moeder andere adressen aangetekend staan. Van zijn vader is zelfs pas vanaf 1900 een adres bekend. Nu is het huidige bevolkingsregister een reconstructie van het, in de Tweede Wereldoorlog, door brand aangetaste oorspronkelijke register. Het is niet onmogelijk dat het register zodanig verbrand is geweest dat de gegevens onleesbaar zijn geworden. Vanaf 1900, maar toen was Cornelis al vier jaar getrouwd, weten we dat zijn ouders aan de latere Matenweg op boerderij “de Hoegemaat” woonden.

Cornelis woonde, uitgaande van het bevolkingsregister, vanaf 1876 op het adres Wekerom 742/ Ef82. Dit adres moet gezocht worden aan de huidige Roekelseweg. Ik vermoed dat dit adres niet correct is, want het is het adres van zijn latere schoonvader Jacob Mulder. Uit het register kunnen we verder opmaken dat Cornelis in 1889 in Barneveld woonde. Hij werd daar op 16 december 1889 in het dienstbodenregister als knecht ingeschreven op het adres Esveld 469. Op dat adres werd op dezelfde dag ook Teunis Luttikhuizen met zijn gezin ingeschreven. Het is goed mogelijk dat Cornelis al eerder in dienst was bij Luttikhuizen (die ook in Wekerom woonde), maar dat hij vanaf toen in de kost ging. De reis vanuit Barneveld naar huis in Wekerom was er niet een die je dagelijks maakte. In maart 1892 keerde Cornelis terug in Wekerom. Ook zijn werkgever vertrok rond die datum uit Barneveld.

Cornelis diende in zijn dienstplichtige periode bij het 1e Regiment Vesting Artillerie (stamboeknummer: 32452). De loting zal plaats hebben gehad op, of kort voor, 18 maart 1892 in Ede (toen Cornelis net weer terug was in Wekerom). Uit het militair stamboek blijkt dat hij op 10 mei 1892 werd ingelijfd als dienstplichtig militair van de lichting van 1892. Op 15 juni 1893 mocht hij met groot verlof en in 1894 moest hij een maand (augustus) op herhaling.

Toen Cornelis in 1896 trouwde moest hij, ondanks dat hij verlofganger was, wel toestemming vragen om te mogen trouwen. In de verklaring die werd afgegeven wordt aangetekend dat hij mag trouwen, maar dat dit hem niet van eventuele (toekomstige) militaire verplichtingen ontslaat. Op 9 mei 1899 werd hij gepasporteerd wegens einde van zijn diensttijd en werd er een verklaring van goed gedrag afgegeven.


Naar de Verenigde Staten


Na de Eerste Wereldoorlog was het lastig om aan werk komen, de werkloosheid was groot. In 1920 vertrokken Jacob (Job), Jan Willem (Wim) en Anthonie (Toon) naar de Verenigde Staten, om daar hun geluk te beproeven. Toen zij aankwamen op Ellis Island werd vastgelegd dat hun reisbestemming hun oom G.J. van den Top in Alvord (IA) is. Gerrit Jan (Gerrit John) van den Top (1867-1951) was getrouwd met Aaltje (Alice) Mulder (1869-1939), een zus van hun moeder. Aardig is dat ook de persoonskenmerken worden aangetekend. Wim had een litteken op zijn rechter wang en Toon loensde met zijn rechter oog. Hun contact in Nederland was hun vader Cornelis in Wekerom (Ef82).

Cornelis en Gijsberta gingen hen in 1923 met de kinderen Cornelia Gijsberta (Cor), Hendrik (Henk), Albertus Gerardus (Bertus), Teunis (Teus) en Wilhelmina (Mina) achterna. Zij werden per 5 maart dat jaar uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Ede. Het gezin reisde vanuit Rotterdam, met het schip “Nieuw Amsterdam”, naar de Verenigde Staten. De kosten per ticket bedroegen f100,- per volwassene (exclusief belasting en toeslagen). Op 18 maart 1923 arriveerden zij in New York (wat volgens de passagierslijst van de Holland Amerika Lijn (HAL)) ook hun reisdoel was. Hun reisbestemming (zoals die werd opgegeven bij aankomst op Ellis Island) was eveneens zwager Gerrit Jan van den Top. Die woonde inmidels niet meer in Alvord, maar in Doon (IA). Hun contact in Nederland was G. (Gerrit) van den Berg, een zwager van Cornelis en Gijsberta. Hij was getrouwd met Susanna Mulder, een zus van Gijsberta.

De kinderen Jannus, Gerrit (Gaart) en Dirkje (Det) bleven achter in Nederland. Jannus en Gerrit waren ook van plan te vertrekken, maar bleven nog in Nederland om voldoende geld te verdienen om de reis te maken. Jannus trouwde in 1924 en vertrok in 1930 naar Amerika. Als reisdoel gaf hij bij aankomst op Ellis Island (New York) zijn vader C. Teunissen in Perkins, Sioux County, Iowa. Hun contact in Nederland was zijn broer Gerrit Teunissen, toen woonachtig aan de “Valkscheweg in Wekerum, gemeente Ede, Gelderland“. Gerrit trouwde in 1930 en besloot om in Nederland te blijven. Dirkje trouwde reeds in 1922. Zij en haar man Gerrit van Roekel hadden in Nederland voldoende perspectief en besloten om hier te blijven.

De eerste keer dat Cornelis voorkomt in de Amerikaanse bevolkingsregisters is in 1925 toen in Iowa een volkstelling ten uitvoer werd gebracht. Hij woonde toen met zijn gezin in Cleveland Township, Lyon County, Iowa. In dit register worden ook de namen van de ouders van Cornelis en Gijsberta genoteerd. Men ging dus tamelijk grondig te werk (State Census Collection, Iowa, U.S., 1925). In 1930 vinden we Cornelis terug in Lincoln Township, Sioux County, Iowa (United States Federal Census, 1930). Dit zal geweest zijn in Perkins, waar Gijsberta in 1932 overleed. Eind 1930 pacht hij daar, samen met zoons Bill en Jannis, grond van Rutger en Jannetje Rikkers.

In 1935 kwam een einde aan het werkzame leven van Cornelis. Inmiddels had hij een heel bestaan opgebouwd in Amerika. Hij verkocht op 18 december dat jaar zijn bezittingen (vee, landbouwwerktuigen, inboedel etc.) in een openbare veiling. Interessant is de plaatsaanduiding. Kennelijk had de farm waar Cornelis woonde geen specifiek adres. Opvallend is ook dat er twee auto’s worden verkocht. Het leven in Amerika in die tijd was heel anders dan het plattelandsleven in Wekerom, waar dat bezit niet veel voorkwam, maar waar je in Amerika niet zonder kon. Cornelis bezat voor transport een Ford truck en een luxe wagen (een 1929 Chevrolet coupe).

De laatste periode van zijn leven woonde Cornelis bij zijn dochter Wilhelmina in huis. In het bevolkingsregister van 1940 wordt aangetekend dat zij in Sioux, Sioux County, Iowa, woonden (United States Federal Census, 1930). Uit de correspondentie met de familie in Nederland valt op te maken dat zijn gezondheid de laatste jaren van zijn leven te wensen over liet. De sterke avonturier werd een oude man.

De kinderen Dirkje en Gerrit hebben hun ouders nooit meer gezien na hun vertrek uit Nederland. Vreemd was dat niet, want emigreren was in die tijd heel iets anders, vooral veel definitiever, dan tegenwoordig. Emigranten verlieten definitief huis en haard (en familie, vrienden en bekenden). In 1947 gingen Dirkje en Gerrit alsnog samen naar de Verenigde Staten. De gelegenheid deed zich voor om de familie, waaronder vader Cornelis, te kunnen bezoeken. Helaas hebben zij hun vader niet meer gezien, want hij is vier dagen voor hun vertrek uit Nederland overleden.

Opoe Dirkje heeft verslag gedaan haar reis in de vorm van een dagboek dat zij bijhield. Op 20 februari 1947, de dag van de begrafenis van hun vader, vertrokken Dirkje en Gerrit naar Rotterdam. Een dag later verlieten zij de Rotterdamse havens aan boord van het schip de Veendam. Via Londen reisden ze naar New York, waar ze werden opgewacht door broer Bertus. Dirkje schrijft ook over de indrukwekkende indrukken die ze opdeden in de grote stad New York. Vanuit New York reisden zij via Chicago, met de trein, verder richting Rock Valley.

In de tijd die zij in de Verenigde Staten doorbrachten hebben zij veel (nieuwe) familie, voormalig Edenaren en Barnevelders en andere Nederlandse emigranten ontmoet. Het zijn er teveel om alle namen te noemen. Daarnaast schrijft zij over hun indrukken die zij opdeden, het dagelijks leven op de boerderij, het huishouden, de dorpen en steden die werden bezocht en over de nodige kerkgangen die zij maakte. De kerk speelde in haar leven een nadrukkelijke rol (zoals wel uit haar dagboek blijkt). De ouders van Dirkje waren lid van de Gereformeerde Gemeente in Noord Amerika.

Waar Dirkje ook specifiek over schrijft is het grote contrast met Nederland in die tijd als het gaat om de welvaart en de gevulde winkels die zij daar gezien heeft. Nederland was nog in staat van opbouw, veel winkels waren nog leeg en veel goederen waren nog “op de bon”. Op 28 juni dat jaar keerden Dirkje en Gerrit vanuit de haven van Montreal (Canada) (waar zij aankwamen na een treinreis van 40 uur) aan boord van de SS Waterman terug naar Nederland.


De kinderen van Cornelis Teunissen en Gijsberta Mulder


 1. NN Teunissen, levenloos geboren zoon, geboren op 14 september 1897 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No. 742 (Roekelseweg)).
 2. Jannus (US: Jannis) Teunissen, geboren op 26 september 1898 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No. 742 (Roekelseweg)) Volgt 1.1
 3. Jacob (NL: Job/ US: Jake) Teunissen, geboren op 16 oktober 1899 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No. 742 (Roekelseweg)) Volgt 1.2
 4. Dirkje (Det) Teunissen, geboren op 26 januari 1901 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.3
 5. Jan Willem (NL: Willem/ Wim)/ US: John William/ William/ Bill) Teunissen, geboren op 25 april 1902 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.4
 6. Teunis (NL: Teus)/ US: Tois/ Tony/ Tunis) Teunissen, geboren op 25 mei 1903 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.5
 7. Anthonie (NL: Toon/ US: Antony/ Tony) Teunissen, geboren op 25 mei 1903 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.6
 8. Gerrit (Gaart) Teunissen, geboren op 17 januari 1905 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.7
 9. Hendrik (NL: Henk/ US: Henry/ Hank) Teunissen, geboren op 9 oktober 1906 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.8
 10. Albertus Gerardus (NL: Bertus/ US: Albert/ Bert) Teunissen, geboren op 3 mei 1909 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.9
 11. Wilhelmina (NL: Mina/ US: Minnie) Teunissen, geboren op 27 juni 1910 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.10
 12. Cornelia Gijsberta (NL: Cor/ US: Cora) Teunissen, geboren op 4 juni 1913 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.11
 13. Gerrit Jan (US: John) Teunissen, geboren op 15 augustus 1914 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)) Volgt 1.12

1.1 Jannus (US: Jannis) Teunissen, van beroep farmhand (landarbeider)/ fabrieksarbeider/ farm operator (bedrijfsleider op een agrarisch bedrijf), geboren op 26 september 1898 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No. 742 (Roekelseweg)). Jannus is overleden op 19 mei 1982 in Rock Valley (Valley Manor Nursing Home) (Sioux County, Iowa, USA).
Jannus trouwde op 19 november 1924 in Ede (Gelderland, NL) met Hendrikje (NL: Hentje/ US: Henrietta) van Holland, geboren op 28 september 1900 in Ede – Veldhuizen (Ede, Gelderland, NL) (Ec37 (Elzenweg)), dochter van Hendrik van Holland en Jacobje Leenders. Hendrikje is overleden op 15 maart 1958 in Inwood (Lyon County, Iowa, USA).

1.2 Jacob (NL: Job/ US: Jake) Teunissen, van beroep landbouwer (farmer), geboren op 16 oktober 1899 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Wekerom No. 742 (Roekelseweg)). Jacob is overleden op 5 augustus 1960 in Sioux Center (Sioux Center hospital) (Sioux County, Iowa, USA).
Jacob trouwde op 14 september 1928 in  Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA) met Wilhelmina (Minnie) Wittebrood[1], geboren op 15 november 1889 in Kleve (Nordrhein-Westfalen, Dld.), dochter van Jacobus Wittebrood en Willemina Muller. Wilhelmina is overleden op 23 juni 1953 in Doon (Lyon County, Iowa, USA).

1.3 Dirkje (Det) Teunissen, geboren op 26 januari 1901 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Dirkje is overleden op 4 november 1957 in Ede (Stationsweg (Julianaziekenhuis)) (Gelderland, NL).
Dirkje trouwde op 7 september 1921 in Ede (Gelderland, NL) met Gerrit (Gaart) van Roekel[2], van beroep tuinman/ landbouwer, geboren op 11 november 1894 in Gelders Veenendaal – De Kade (Ede, Gelderland, NL) (Dragonderweg (Vc12 (Boerderij “’t Gagelgat”))), zoon van Willem van Roekel en Evertje Geurtsen. Gerrit is overleden op 28 november 1985 in Harskamp (Ede, Gelderland, NL).

1.4 Jan Willem (NL: Wim)/ US: John William/ William/ Bill) Teunissen, van beroep landbouwer (farmer)/ laborer general farm (boerenarbeider)/ farmer (agrariër), geboren op 25 april 1902 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Jan Willem is overleden op 20 november 1954 in Canton (Canton-Inwood hospital) (Lincoln County, South Dakota, USA).
Jan Willem trouwde op 20 februari 1935 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA) met Helena Anna (Helena) Vander Broek, geboren op 28 februari 1915 in Edgerton (Pipestone County, Minnesota, USA), dochter van Willem (William) Vander Broek (van der Brook) en Elizabeth De Jong. Helena Anna is overleden op 24 september 1973 in Sioux Center (Sioux County, Iowa, USA).

1.5 Teunis (NL: Teus)/ US: Tunis/ Tois/ Tony) Teunissen, van beroep landarbeider (farmhand)/ laborer/ blower refrigeratorplant/ factory ((fabrieks)arbeider/ blazer koelkastfabriek), geboren op 25 mei 1903 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Teunis is overleden op 6 november 1986 in Wyoming (Kent County, Michigan, USA).
Teunis trouwde op 13 oktober 1928 in Grand Rapids (Kent County, Michigan, USA) met Wilhelmina (Minnie) Kroes, geboren op 17 september 1908 in Doornspijk (Gelderland, NL) (Buurtschap Noorderrot (nu Noordeinde, gemeente Oldebroek)), dochter van Gerrit Kroes en Batje (Bertha) Bosch. Wilhelmina is overleden op 9 juli 1992 in Grand Rapids (Kent County, Michigan, USA).

1.6 Anthonie (NL: Toon/ US: Antony/ Tony) Teunissen, van beroep landbouwer (farmer)/ boerenarbeider (farm laborer)/ farmer (agrariër), geboren op 25 mei 1903 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Antonie is overleden op 24 juli 1967 in Sioux Center (Sioux Center Community Hospital) (Sioux County, Iowa, USA).
Anthonie trouwde op 2 maart 1936 in Sioux Center (Sioux County, Iowa, USA) met Hilda Meijer, geboren op 30 november 1912 in Sioux Center (Sioux County, Iowa, USA), dochter van Geert Meijer en Hendrika van Voorst. Hilda is overleden op 16 december 2006 in Sioux Center (Royale Meadows Care Center) (Sioux County, Iowa, USA).

1.7 Gerrit (Gaart) Teunissen, van beroep landbouwer/ molenaar, geboren op 17 januari 1905 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Gerrit is overleden op 6 mei 1994 in Barneveld (Gelderland, NL).
Gerrit trouwde op 14 mei 1930 in Ede (Gelderland, NL) met Maria (Marie) Kleijer, geboren op 23 oktober 1909 in Barneveld – Esveld (Gelderland, NL) (Huis No. 522), dochter van Albertus Kleijer en Rikje van Lambalgen. Maria is overleden op 31 oktober 1991 in Barneveld (Gelderland, NL).

1.8 Hendrik (NL: Henk/ US: Henry/ Hank) Teunissen, van beroep landarbeider (farmhand)/ laborer general farm (boerenarbeider)/ farmer (agrariër), geboren op 9 oktober 1906 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Hendrik is overleden op 31 maart 1989 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).
Hendrik trouwde op 28 mei 1935 in Maurice (Sioux County, Iowa, USA) met Jannetje (Jenneken/ Jennie) de Bruin, geboren op 14 april 1911 in Ede – Maanen (Gelderland, NL) (Eb86 (Zuiderkade)), dochter van Jan Pieter (Jan Piet/ John Peter) de Bruin en Maria (Marie) Beukhof. Jannetje is overleden op 24 oktober 1958 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).

1.9 Albertus Gerardus (NL: Bertus/ US: Albert/ Bert) Teunissen, van beroep farmhand (landarbeider)/ trucker (vrachtwagenchauffeur)/ lifestock dealer (veehandelaar), geboren op 3 mei 1909 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Albertus Gerardus is overleden op 3 maart 1992 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).
Albertus Gerardus trouwde op 21 november 1949 in Luverne (Rock County, Minnesota, USA) met Anna (Ann) van Bockhove, geboren op 10 oktober 1921 in Sioux Center (Sioux County, Iowa, USA), dochter van Adrianus (Adrian) van Bockhove en Anna Schelling. Anna is overleden op 9 oktober 2006 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).

1.10 Wilhelmina (NL: Mina/ US: Minnie) Teunissen, geboren op 27 juni 1910 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Wilhelmina is overleden op 7 mei 1996 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).
Wilhelmina trouwde op 24 januari 1934 in Perkins (Sioux County, Iowa, USA) met Willem (William/ Bill) van Roekel, van beroep farmer (agrariër), geboren op 23 juni 1902 in Ede -Doesburg (Gelderland, NL) (Ee40 (Goorsteeg)), zoon van Johannes van Roekel en Jantje van Laar. Willem is overleden op 13 november 1975 in Rock Rapids (Rock Rapids hospital) (Lyon County, Iowa, USA).

1.11 Cornelia Gijsberta (NL: Cor/ US: Cora) Teunissen, geboren op 4 juni 1913 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Cornelia Gijsberta is overleden op  14 januari 1997 in Rock Valley (Hegg Memorial Hospital) (Sioux County, Iowa, USA).
Cornelia Gijsberta trouwde op 4 juni 1935 in Doon (Lyon County, Iowa, USA) met Isaac (Ike) Boon, van beroep farm operator (bedrijfsleider op een agrarisch bedrijf), geboren op 13 oktober 1906 in Perkins (Sioux County, Iowa, USA), zoon van Arie Boon en Pieternella (Pietje) Nortier. Isaac is overleden op 17 april 1980 in Rock Valley (Hegg Memorial Hospital) (Sioux County, Iowa, USA).

1.12 Gerrit Jan (US: John) Teunissen, van beroep farm laborer (boerenarbeider)/ farmer (landbouwer), geboren op 15 augustus 1914 in Wekerom (Ede, Gelderland, NL) (Ef82 (Roekelseweg)). Gerrit Jan is overleden op 30 juli 1965 in Waupun (Waupun Memorial Hospital) (Dodge County, Wisconsin, USA).
Gerrit Jan trouwde op 14 februari 1946 in Corsica (Douglas County, South Dakota, USA) met Cornelia (Cora) Rus, geboren op 1 augustus 1921 in Corsica (Douglas County, South Dakota, USA), dochter van Leendert (Lane) Rus en Jentje (Jennie) Zomer. Cornelia is overleden op 3 maart 2010 in Armour (Douglas County Memorial Hospital) (Douglas County, South Dakota, USA).


Familieportret


Toen de familie in 1947 nog één keer bij elkaar was, werd van die gelegenheid gebruik gemaakt om een familieportret te maken. Dit gebeurde op 9 april 1947. Aan dit portret zijn de onderstaande foto’s ontleend.


Aantekeningen


[1] Wilhelmina trouwde eerder op 4 mei 1921 in Doon (Lyon County, Iowa, USA) met Reijer (Rynold/ Reynold) Beek, van beroep farmer (agrariër), geboren op 3 november 1873 in Lunteren (Ede, Gelderland, NL), zoon van Willem Beek en Rikje Blomheuvel. Reijer is overleden op 14 maart 1923 in Rock Valley (Sioux County, Iowa, USA).

[2] Gerrit trouwde later op 8 juni 1958 in Ede (Gelderland, NL) met Aaltje van Wikselaar, geboren op 19 juli 1901 in Otterlo (Ede, Gelderland, NL) (Oa63 (Harskamperengweg)), dochter van Willem van Wikselaar en Aaltje Westeneng. Aaltje is overleden op 20 april 1984 in Ede (Gelderland, NL) (“Julianaziekenhuis” (Stationsweg)).

Aaltje trouwde eerder in april 1953 met Dries Zoeten, van beroep landbouwer, geboren op 15 augustus 1897 in Ede (Gelderland, NL) (Ederveen (Ed143 (Poelweg)), zoon van Hendrik Willem Zoeten en Geertruida de Weerd. Dries is overleden op 26 april 1956 in Harskamp (Ede, Gelderland, NL) (Broekweg).

Dries trouwde eerder op 21 september 1932 in Ede met Jannetje Hols, geboren op 17 mei 1890 in Nijkerk (Gelderland, NL) (Buurtschap Veen (Nijkerkerveen)), dochter van Geurt Hols en Janna Hendrina Plat. Jannetje is overleden op 8 maart 1952 in Gelders Veenendaal (Ede, Gelderland, NL).


Afbeeldingen


 • Foto’s van de familie Teunissen: G. Wagensveld- van Roekel (1922-2007).
 • Burgerlijke Stand Gemeente Ede. (1901, november 14). Huwelijksakte no. 87 (incl. bijlagen). Handtekening Gijsberta Mulder. Ede: Gemeentearchief (www.archieval.nl).
 • Burgerlijke Stand Gemeente Ede. (1901, januari 28). Geboorteakte no. 57. Handtekening Cornelis Teunissn. Ede: Gemeentearchief (www.archieval.nl).
 • Burgerlijke Stand Gemeente Renkum. (1872, februari 9). Geboorteakte no. 23. Inschrijving van Cornelis Teunissen. Arnhem: Gelders Archief (www.geldersarchief.nl).
 • Gereconstrueerd Bevolkingsregister Gemeente Ede. Gereconstrueerd bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend en waarop personen staan, die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven. Het originele bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand vernietigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een reconstructie gemaakt aan de hand van de toen nog aanwezige bronnen. Dit gereconstrueerde bevolkingsregister tot 1940 is helemaal openbaar en in te zien in de studiezaal. De informatie uit de persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 is digitaal te doorzoeken.
 • Het nieuwsblad voor de gemeente Ede. (1947, maart 1). 50e jaargang No. 17. Vermelding van Dirkje en Gerrit Teunissen. N.V. Ede: Pereboom’s uitgevers maatschappij/ Phoenix-Drukkerij.
 • Militaire stamboeken. (1892). Wapenen der artillerie/ Vestingartillerie 1848-1924/ 1e Regiment Vestingartillerie/ 1326 stamboeknummers 31790-32651, 1890-1892 1890-1892. Inschrijving van Cornelis Teunissen (stamboeknummer 32452). Den Haag: Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl). 
 • The Rock Valley Bee. (1932, april 22). Newsitem. Gijsberta Teunissen-Mulder (1872-1932). Rock Valley, Sioux County, Iowa: Historical Newspaper Archives (www.newspapers.com).
 • The Sioux Center News. (1935, december 5). Advert. Aankondiging publieke verkoop door Case Teunissen. Sioux Center, Sioux County, Iowa: Historical Newspaper Archives (www.newspapers.com).
 • The Sioux Center News. (1947, februari 20). Obituary. Cornelis Teunissen (1872-1947). Sioux Center, Sioux County, Iowa: Historical Newspaper Archives (www.newspapers.com).

Bronnen


 • Bevolkingsregister Gemeente Barneveld. Buurtschappen Esveld, Kallenbroek, De Glind boek 13 (1880-1890) en boek 18 (1890-1900). Inschrijving van o.a. Cornelis Teunissen. Barneveld: Verening Veluwse Geslachten.
 • Burgerlijke Stand Gemeente Ede. (1901, november 14). Huwelijksakte no. 87 (incl. bijlagen). Huwelijksakte van Cornelis Teunissen en Gijsberta Mulder. Ede: Gemeentearchief (www.archieval.nl).
 • Ellis Island Records. (2021). New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island). New York: The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation Inc. (www.libertyellisfoundation.org).
 • Find a Grave. (2016, april 30). URL: www.findagrave.com. Database met voornamelijk Amerikaanse grafmonumenten. Provo, UT, USA: Find A Grave, Inc. (www.findagrave.com).
 • Gereconstrueerd Bevolkingsregister Gemeente Ede. Gereconstrueerd bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend en waarop personen staan, die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven. Het originele bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand vernietigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een reconstructie gemaakt aan de hand van de toen nog aanwezige bronnen. Dit gereconstrueerde bevolkingsregister tot 1940 is helemaal openbaar en in te zien in de studiezaal. De informatie uit de persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 is digitaal te doorzoeken.
 • Hartgers, J.G. (1985). Reconstrutie huisnummers in de Gemeente Ede van 1818 t/m 1962. Ede: Gemeentearchief (www.archieval.nl).
 • Archieven van de Holland Amerika Lijn (HAL) (2021). 318-04.999 Register van passagegelden, lijn Rotterdam-New York: 1930, aug., 01-08-1930 t/m 31-08-1930. Stadsarchief Rotterdam (https://stadsarchief.rotterdam.nl/).
 • IAGenWeb Project (2007). Wilma J. van den Berg. Krantenknipsels m.b.t. de familie Teunissen. Sioux Center IA (iagenweb.org).
 • Militaire stamboeken. (1892). Wapenen der artillerie/ Vestingartillerie 1848-1924/ 1e Regiment Vestingartillerie/ 1326 stamboeknummers 31790-32651, 1890-1892 1890-1892. Inschrijving van Cornelis Teunissen (stamboeknummer 32452). Den Haag: Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl). 
 • Militieregisters Gemeente Ede. (1892, maart 18). Inschrijving voor de loting voor de militaire dienst. Inschrijving van Cornelis Teunissen. Ede: Gemeentearchief (www.archieval.nl).
 • United States Federal Census. (1930, april 4). Fifteenth Census of the United States: State Iowa, County Sioux, Township of other division of county: Lincoln Township. Inschrijving Cornelis Teunissen. FamilySearch (www.familysearch.org).
 • United States Federal Census. (1940, april 4). Sixteenth Census of the United States: State Iowa, County Sioux, Township of other division of county: Sioux. Inschrijving Cornelis Teunissen. FamilySearch (www.genealogybank.com).