Thijs (Matt(h)ijs/ Teunis) Wagenvelt (Waegevelt) (†1778)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.


Thijs (Matt(h)ijs/ Teunis) Wagenvelt (Waegevelt) (†1778)


Thijs (Matt(h)ijs/ Teunis) Wagenvelt (Waegevelt)[1]·[2], van beroep schipper (schuitevoerder), geboren omstreeks 1719 in Bremen (Dld.). Thijs is overleden in Amsterdam (“Op de Nieuwendijk op de hoek Van de Sint JacobSt”) en werd op 28 juni 1778 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[3].
Thijs trouwde op 30 september 1753 in Amsterdam (voor de schepenen)[4] met Dirkje Teunis van Kessel[5], gedoopt op 6 november 1716 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers), dochter van Lukas (Luijcas) Theunisz (van beroep schoenmaker) en Grietje (Margareta) (H)ebbendeels. Dirkje is overleden in Amsterdam (“op d nieuwendijk op d hoek Van de Sint Jacob Straat”) en werd op 11 juni 1778 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[6].


Kinderen van Thijs en Dirkje


 1. Teunis Wagevelt, gedoopt op 4 augustus 1754 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers)[7]. Teunis is overleden in Amsterdam (“St jacob Straat”) op 19 februari 1758 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[8].
 2. Lucas Wageveld, gedoopt op 6 september 1756 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers (Aan huis gedoopt))[9]. Lucas is overleden in Amsterdam (“St jacob Straat”) en werd op 7 november 1756 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[10].
 3. Margaretha Wagevelt, gedoopt op 20 februari 1758 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers (Aan huis gedoopt))[11]. Margaretha is overleden in Amsterdam (“St jacob Straat”) en werd op 7 maart 1758 aldaar begraven (Noorderkerkhof)[12].
 4. Teunis Wagevelt, gedoopt op 26 september 1759 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers)[13].

Thijs wordt diverse malen, al dan niet samen met zijn vrouw Dirkje, in de Lutherse doopregisters genoemd als doopgetuige. Het betreft een aantal doopinschrijvingen van kinderen van zijn zwagers Jacobus van Kessel (gehuwd met Johanna Piron)[14] en Hendrik Willem Roelof(s) (gehuwd met Anna Teunis)[15].


Aantekeningen


[1] Thijs werd, door zijn huwelijk, (behuwd) Poorter (ingezetene) in de stad Amsterdam. Er waren drie manieren om poorter te worden: Je werd geboren als de zoon van een poorter, je kocht het poorterschap of je trouwde met een poortersdochter. Thijs trouwde met een poortersdochter (Poorterboeken Amsterdam, 1584-1812).

[2] 1755: [12 januari] Doopinschrijving (Evangelisch-Luthers) van Maria Elisabeth, dochter van Samuel Fabree en Catharina Teunisse. Getuigen waren haar oom en tante Matthijs Wagevelt en Catharina Teunisse.

[3] Inschrijving in het begraafregister: “Mattijs Wagevelt Op de Nieuwendijk op de hoek Van de Sint JacobSt 16 Voet baar.

[4] Inschrijving in het ondertrouwregister (14 september 1753): “Thijs Waegevelt van bremen oud 34 Jaer In de Sint Jacob Straat ouds dood geasisteert met Caatje Lolt (met) Dirkje Teunis van AmD wedeu Casper Chuijlden woond als boven”.

[5] Dirkje trouwde eerder op 18 maart 1742 in Amsterdam (voor de schepenen) met Casper Schuijl(d)er, van beroep scheepstimmerman, gedoopt op 28 oktober 1717 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers), zoon van Casper Schuijlder en Belitje Mattheijsz.

De inschrijving van Casper en Dirkje in het ondertrouwregister (2 maart 1742): “Casper Schuijlder van Am oud 24 Jaar op Kattenburg, sijn Moeder Belitje Mathuijs Indispoost x Dirkje Theunise van Am oud 25 Jaar inde StJacobst geass met haar vader Lucas Theunise”. Was getekend: “kasper schuijlder (en) Dirkie teunis”.

[6] Inschrijving in het begraafregister: “Dirkje teunissen van Kessel Huijsvrouw Van Mattijs Wagevelt op d nieuwendijk op d hoek Van de Sint Jacob Straat 16 Voet baar.

[7] Ingeschreven als zoon van Teijs Wagevelt en Dirk(je) Teunis. Getuigen: Samuel Fabree en Catharina Teunis.

[8] Inschrijving in het begraafregister: “kint teunis vader Antonij Wagenveld St jacob Straat”.

[9] Ingeschreven als zoon van Matthijs Wageveld en Dirkje Theunis. Getuigen: Albert Wageveld en Geertruijd Wageveld.

[10] Inschrijving in het begraafregister: “kint Luijkas vader Pieter (?) Wageveld in de St jacob Straat”.

[11] Ingeschreven als dochter van Mattijs Wagevelt en Dirkje Teunis. Getuigen: Willem Hendrik Roelofs en Anna Teunis.

[12] Inschrijving in het begraafregister: “kint Margaretha vader Mattijs Wageveld St jacob Straat”.

[13] Ingeschreven als zoon van Teunis Wagevelt en Dirkje Teunis. Getuigen: Jacobus Teunis en Swaantje van Assen. Zijn doopinschrijving werd eerst in het register doorgehaald. Vervolgens werd deze opnieuw, ongewijzigd, ingeschreven.

[14]

 • 1755: [28 januari] Lucas ((aan huis)). Getuigen: Matthijs Wagevelt en Dirkje Teunis.
 • 1757: [28 september] Paulus. Getuigen: Mattijs Wagevelt en Dirkje Teunis.
 • 1759: [19 oktober] Anna Margreta. Getuigen: Mattijs Wagevelt en Dirkje Teunis.
 • 1762: [4 oktober] Matthijs (aan huis). Getuigen: Matthijs Wageveld en Dirkje Teunis.
 • 1764: [6 januari] Dirkie (Ds Boon). Getuigen: Mateis Wagevelt en Dirkie Teunis.
 • 1765: [15 april] Matthijs (aan huis). Getuigen: Matthijs Wagenvelt en Dirkje Teunis.
 • 1766: [26 oktober] Anna. Getuigen: Dirkie Teunis en Matthijs Wagevelt.
 • 1769: [3 september] Anna. Getuigen: Dirki Tönnis en Matthijs Wagevelt.

[15]

 • 1761: [5 maart] Margreta (aan huis). Getuigen: Mattijs Wagevelt en Dirkje Teunis.
 • 1763: [9 september] Eva. Getuigen: Matthijs Wageveld en Dirkie Teunes.
 • 1764: [22 augustus] Dirkie. Getuigen: Matthijs Wagevelt en Dirkje Teunes.
 • 1765: [11 september] Lucas. Getuigen: Tijs Wagevelt en Dirkie Teunis.
 • 1771: [19 juli] Jacobus. Getuigen: Tijs Wageveld en Dirkie Kessel.
 • 1775: [19 februari] Jacobus en Christian. Getuigen: (Jacobus) Jacobus van Kessel en Johanna Piron (Christian) Matthijs Wagenvelt en Dirkje van Kessel.
 • 1778: [25 februari] Anna. Getuigen: Matthijs Wagevelt en Anna Piron.

Bronnenoverzicht (Specifieke bronnen)


 • Poorterboeken Amsterdam. (1584-1812). Archief van de Burgemeesters: Poorterboeken. Stadsarchief Amsterdam (stadsarchief.amsterdam.nl).