Johann Hinrich Wagenfeld (1797-1861)

Inleiding

Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

Zo komen we in de registers van de Burgerlijke Stand van de stad Amsterdam Johann Hinrich Wagenfeld tegen. Hij moet niet worden verward met zijn oudere Rotterdamse naamgenoot. Wel waren zij beide afkomstig uit Duitsland, maar de Rotterdamse Johann Hinrich Wagenfeld (-1842) was afkomstig uit Noordwolde in ’t Hannoversche en deze Johann Hinrich uit Höven in Oldenburg.


Johann Hinrich Wagenfeld


1 Johann Hinrich Wagenfeld[1]·[2], van beroep opperman/ stukadoor, geboren op 15 november 1797 in Höven (Kerspel Wardenburg, Groothertogdom Oldenburg, Duitsland)[3], zoon van Johann H(e)inrich Wagenfeld en Anna Catharina Logemann. Johann Hinrich is overleden op 17 februari 1861 in Amsterdam (“Oude Looijerstraat”).
Johann Hinrich trouwde op 30 januari 1822 in Amsterdam[4] met Dorothea Willemina (Doortje) Valenkamp, geboren op 16 juli 1797 in Amsterdam[5], dochter van Johan Valenkamp[6] en Zeijtje (Teijtje/ Seijtje/ Feijtje) Dijkhoff. Dorothea Willemina is overleden op 31 maart 1878 in Amsterdam (“ten huize van haar zuster (Maria Margaretha) de weduwe J. (an) Marcus”).


Kinderen van Johann Hinrich


  1. Johanna Catharina Wagenfeld, geboren op 10 april 1822 in Amsterdam (“Bloemstraat”). Johanna Catharina is overleden op 1 maart 1825 in Amsterdam (“Looijersgracht Kaarsemakersgang”).
  2. Johan Hendrik Wagenfeld, geboren op 10 december 1823 in Amsterdam (“Looijengracht gang”) Volgt 1.1.
  3. Jan Gerrit Gotlieb Wagenfeld, van beroep stukadoor, geboren op 18 juli 1825 in Amsterdam (“Looijengracht”). Johan Gerrit Gotlieb is overleden op of rond 5 mei 1862 in Amsterdam (“Achterburgwal”)[7].
  4. Hendrik Johannes Wagenfeld, geboren op 1 september 1827 in Amsterdam (“O. Looijenstraat”) Volgt 1.2.
  5. Maria Margaretha Wagenfeld, geboren op 23 januari 1830 in Amsterdam (“O. Looijersstraat”). Maria Margaretha is overleden op 7 juni 1830 in Amsterdam (“Elandsgracht”).
  6. Johanna Maria Elisabeth Wagenfeld, geboren op 23 mei 1831 in Amsterdam (“Elandsgracht”). Johanna Maria Elisabeth is overleden op 9 oktober 1834 in Amsterdam (“Oude Looijer Straat”).
  7. Willem Hendrik Louis Wagenfeld, geboren op 14 november 1833 in Amsterdam (“Looijersgracht”) Volgt 1.3.
  8. Johanna Catharina Dorothea Wagenfeld, geboren op 28 januari 1836 in Amsterdam (“Looijersstraat”). Volgt 1.4.
  9. Maria Margaretha Wilhelmina Wagenfeld, geboren op 11 maart 1837 in Amsterdam (“Looijersstraat”). Maria Margaretha Wilhelmina is overleden op 7 juli 1837 in Amsterdam (“Oude Loijerstraat”).

1.1 Johan Hendrik Wagenfeld, van beroep metselaar, geboren op 10 december 1823 in Amsterdam (“Looijengracht gang”), zoon van Johann Hinrich Wagenfeld en Dorothea Willemina (Doortje) Valenkamp. Johan Hendrik is overleden op 24 juni 1895 in Amsterdam (“Elandsgracht”).
Johan Hendrik trouwde op 21 augustus 1850 in Amsterdam met Cornelia Maria Schenber, van beroep winkelierster, geboren op 10 juni 1823 in Amsterdam (“Looijengracht”), dochter van Willem Lodewijk Schenber en Dirkkie Dijkman. Cornelia Maria is overleden op 20 januari 1898 in Amsterdam (“Elandsgracht”).

1.2 Hendrik Johannes Wagenfeld, van beroep kopergieter/ koperslager, geboren op 1 september 1827 in Amsterdam (“O. Looijenstraat”), zoon van Johann Hinrich Wagenfeld en Dorothea Willemina (Doortje) Valenkamp. Hendrik Johannes is overleden op 28 december 1855 in Amsterdam (“Elandsgracht”).
Hendrik Johannes trouwde op 1 september 1852 in Amsterdam met Catharina Maria de Wit(t), van beroep naaister, geboren op 2 maart 1814 in Amsterdam (“laagte van de Kadijk”), dochter van Jacobus de Wit en Adriana Wilhelmina van der Graaff. Catharina Maria is overleden op 13 mei 1858 in Amsterdam (“Binnengasthuis”)

1.3 Willem Hendrik Louis Wagenfeld, van beroep sigarenmaker/ stukadoor/ metselaar, geboren op 14 november 1833 in Amsterdam (“Looijersgracht”), zoon van Johann Hinrich Wagenfeld en Dorothea Willemina (Doortje) Valenkamp. Willem Hendrik Louis is overleden op 13 juni 1885 in Amsterdam (“Singel”).
Willem Hendrik Louis trouwde op 2 augustus 1871 in Amsterdam met Johanna Fitter, geboren op 5 mei 1829 in Amsterdam (“Rapenburg”), dochter van Jan Hendrik Frederik Fitter en Johanna Stikker. Johanna is overleden op 19 mei 1910 in Amsterdam.

1.4 Johanna Catharina Dorothea Wagenfeld, geboren op 28 januari 1836 in Amsterdam (“Looijersstraat”), dochter van Johann Hinrich Wagenfeld en Dorothea Willemina (Doortje) Valenkamp. Johanna Catharina Dorothea is overleden op 16 mei 1905 in Bloemendaal (“in het huis staande te Bloemendaal, genaamd Meerenberg”).
Johanna Catharina Dorothea trouwde op 27 december 1861 in Amsterdam met Jurrie Jan (Jurrijan/ Jurriaan) Teunissen, van beroep sjouwer/ schuitenvoerder/ kruier/ stukadoor, geboren op 28 april 1836 in Vledder (Frederiksoord, Kolonie I), zoon van Johannes Teunissen en Antonia Engelina Grollé. Jurrie Jan is overleden op 20 mei 1922 in Amsterdam.


Aantekeningen


[1] Uit de huwelijks bijlagen blijkt dat Johann Hinrich vrijstelling kreeg van de Nederlandse militaire dienst. Op 17 januari 1822 werd een akte opgemaakt waarin dit werd vastgelegd. In deze akte wordt verklaard dat hij zich na de loting voor zijn dienstjaar vestigde in de stad Amsterdam.

[2] Johann Hinrich, van beroep stukadoorsknecht, later stukadoor, vestigde zich in Amsterdam. In 1822 woonde hij “op de Lojersgragt tussen 1 x 2de dwarstr. in de gang”. In het bevolkingsregister van Amsterdam van 1852 wordt vermeld dat hij afkomstig was uit Wardenburg. Hij voerde samen met zijn zoons een bedrijf aan de Oude Looijerstraat in Amsterdam.

[3] Johann Hinrich werd op 19 november 1797 in Höven gedoopt. De doopgetuigen waren: Berend Wagenfeld, Berend Logemann en Sophia Efskamp.

[4] Aan de huwelijksbijlagen is een bewijs van huwelijkstoestemming van de moeder van Johann Hinrich toegevoegd. Zij was van beroep landbouwster en woonde op dat moment (13 december 1821) in Westerburg. Hierbij wordt vermeld dat zij voorheen woonde in Hoeven (Kerspel Wardenburg). In de akte wordt vermeld dat zij de weduwe was van de huurling (dagloner) Johann H(e)inrich Wagenfeld.

Johann H(e)inrich Wagenfeld overleed (zo blijkt uit eveneens toegevoegd afschrift) op 57-jarige leeftijd op 24 september 1820 in Westerburg (Kerspel Wardenburg, Groothertogdom Oldenburg) aan “eene heete koorts”. Hij werd op 28 september dat jaar aldaar begraven. Zoon Johann Hinrich gaf eerder, dat was toen hij op 14 juli 1818 werd opgenomen in het gemeenteziekenhuis van Amsterdam, op, dat zijn (overleden) vader klompenmaker van beroep was.

[5] Dorothea Willemina werd op 23 juli 1797 in Amsterdam (Evangelisch-Luthers) gedoopt. De doopgetuigen waren Coenraad Wilhelm Dijkhoff en Dorothea Willemina Dijkhoff.

[6] Johan was, net als zijn schoonzoon, afkomstig uit het groothertogdom Oldenburg in Duitsland.

[7] De getuigen verklaren dat: “op Vijf dezer, in het huis, staande achterburgwal Kanton 1 Buurt B No. 24, is gehaald het lijk van Jan Gerrit Gotlieb Wagenfeld van beroep stukadoor wonende oude Looijersstraat GG 520 in den ouderdom van zesendertig jaren geboren alhier ongehuwd, verder niets bekend.