Johann Hinrich Wagenfeld (†1842)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

In de registers van de Burgerlijke Stand van Rotterdam komen we Johann Hinrich (Jan Hendrik) Wagenfeld (Wagenveldt) tegen. Hij was afkomstig uit Duitsland. Hij moet niet worden verward met zijn jongere naamgenoot die later in Amsterdam woonde. Zij zijn beiden wel afkomstig uit Duitsland, maar niet aan elkaar verwant. De Amsterdamse Johann Hinrich Wagenfeld (1797-1861) was afkomstig uit Wardenburg (Dld.). Hierna volgt de gezinsstaat van de Rotterdamse Johann Hinrich.


Johann Hinrich Wagenfeld (†1842)


1 Johann Hinrich (Jan Hendrik) Wagenfeld (Wagenveldt)[1]·[2], van beroep Keizerlijk douanier (patron des douanes imperiales)[3]/ schipper/ zeeman/ particulier/ winkelier (kruidenier/ slijter)/ tapper/ kolonist (in de Ommerschans), afkomstig uit Noordwolde in ’t Hannoversche, zoon van Johan Hendrik (Johann Hinrich) Wagenfeld en Metta Margaretha Boormeester (Burmester). Johann Hinrich is overleden op 2 december 1842 in Stad Ommen (“in de Ommerschans”).
Johann Hinrich trouwde op 12 juli 1807 in Rotterdam met Johanna de Koning, geboren in Rotterdam (“aan de Groote Draaijsteeg”), gedoopt op 21 augustus 1785 aldaar, dochter van Jan de Koning[4] en Adriana Bartling. Johanna is overleden op 27 juni 1842 in Rotterdam (“Naauwe Kerkstraat”).


Kinderen van Johan Hinrich


 1. Adriana Hendrica Maria Johanna Wagenfeld, geboren op 30 september 1809 in Rotterdam Volgt 1.1.
 2. Hendrik Johan Wagenfeld, geboren op 22 december 1811 in Rotterdam (“Magere Varkensteeg”). Hendrik Johan is overleden op 20 juni 1813 in Oude Tonge (“Molendijk”).
 3. Hendrik Johan Wagenfeld, geboren op 18 september 1813 in Oude Tonge. Hendrik Johan is overleden op 2 oktober 1813 in Oude Tonge (“Molendijk”).
 4. Johanna Wagenfeld, geboren op 13 februari 1816 in Rotterdam (“Oranjestraat”). Johanna is overleden op 28 maart 1816 in Rotterdam (“Oranjestraat”).
 5. Hendrik Johan Wagenfeld, geboren op 4 september 1817 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”). Hendrik Johan is overleden op 19 mei 1823 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”).
 6. Dirk Wagenfeld, geboren op 14 augustus 1819 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”). Dirk is overleden op 16 februari 1823 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”).
 7. Johannes Wagenfeld, geboren op 17 juni 1821 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”). Johannes is overleden op 1 februari 1915 in Amsterdam.
 8. Johanna Wagenfeld, geboren op 14 november 1824 in Rotterdam(“Scheepmakershaven”) Volgt 1.2.
 9. Metta Margreta Wagenfeld, geboren op 16 juli 1826 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”) Volgt 1.3.

1.1 Adriana Hendrica Maria Johanna Wagenfeld, van beroep naaister, geboren op 30 september 1809 in Rotterdam[5], dochter van Johann Hinrich (Jan Hendrik) Wagenfeld (Wagenveldt) en Johanna de Koning. Adriana Hendrica Maria Johanna is overleden op 6 oktober 1876 in Amsterdam (“Grimburgwal” (Binnengasthuis)).
Adriana Hendrica Maria Johanna had (I) omstreeks 1838 een relatie[6] met Franciscus Carolus van den Bergh, van beroep klerk/ Oost Indisch Ambtenaar, geboren op 21 juni 1815 in ’s-Gravenhage, zoon van Martinus van den Bergh en Cornelia de Koning. Franciscus Carolus is overleden op 1 februari 1874 in ’s-Gravenhage.
Adriana Hendrica Maria Johanna trouwde (II) op 6 februari 1851 in Oosterhout[7] met Adrianus Fens[8]·[9], van beroep dagloner/ metselaar/ kolonist, geboren op 1 april 1824 in Breda, zoon van Pieter Fens[10] en Pietronella Quithoven. Adrianus is overleden op 7 oktober 1885 in Stad Ommen (“in de Ommerschans”).

1.2 Johanna Wagenfeld[11]·[12], van beroep tapster/ naaister/ schoonmaakster, geboren op 14 november 1824 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”), dochter van Johann Hinrich (Jan Hendrik) Wagenfeld (Wagenveldt) en Johanna de Koning. Johanna is overleden op 24 september 1902 in Amsterdam (“in het huis Plantage (aan de) Middenlaan”).
Johanna trouwde op 1 augustus 1866 in Amsterdam met Peter Johannes Meijnhardt, van beroep militair (sergeant-majoor bij de Infanterie)/ kantoor-bediende (-beambte)/ schrijver/ conciërge, geboren op 29 juni 1825 in Deventer, zoon van Frederik Lodewijk Meijnhardt en Maria Catharina van Diest. Peter Johannes is overleden op 13 april 1901 in Amsterdam (“Oude Looierstraat”).

1.3 Metta Margreta Wagenfeld, geboren op 16 juli 1826 in Rotterdam (“Scheepmakershaven”), dochter van Johann Hinrich (Jan Hendrik) Wagenfeld (Wagenveldt) en Johanna de Koning. Metta Margreta is overleden op 24 mei 1910 in Amsterdam.
Metta Margareta trouwde op 27 augustus 1856 in Amsterdam met Carel Joseph Godenne (Gadenne), van beroep sjouwerman/ kruijer/ werkman, geboren op 29 december 1824 in Amsterdam (“hoek Heisteeg”), zoon van Charles Auguste (Karel Augustus) Godenne en Johanna Maria van der Pluim. Carel Joseph is overleden op 24 augustus 1896 in Amsterdam (“Lange Leidschedwarsstraat”).


Aantekeningen


[1] Bij overlijden was Jan Hendrik kolonist in de Ommerschans. De Ommerschans was een strafkolonie in de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij van Weldadigheid was een particuliere organisatie in de 19e eeuw die arme gezinnen, veelal afkomstig uit de steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als landbouwer.

[2] De volgende advertentie werd in 1830 geplaatst in de “Rotterdamsche Courant”: “Men presenteert uit de hand te koop een dubbeld huis, binnen weinige jaren veel verbeterd, staande en gelegen op eene der Havens binnen de stad Rotterdam. Nader adres bij J.H. Wagefeld, wijk A., n.o 445”. (Rotterdamsche Courant, 1830)

[3] Johann Hinrich was in dienst keizerlijke douane. Dit speciale legeronderdeel van keizer Napoleon werd voornamelijk gevormd door oud-militairen. Het was een elitekorps dat met name belast was met het tegengaan van het smokkelen. In Europa was tijdens de Franse bezetting aan veel zaken gebrek en vanuit Engeland werd zeer actief gesmokkeld. Napoleon ging dit met harde hand tegen en richtte daarom het korps Douaniers Imperiales op (Duforez, J.J., 2016).

[4] Jan was van beroep meester schilder en glazenmaker.

[5] Gedoopt op 8 oktober 1809 in Rotterdam (Evangelisch-Luthers). Getuigen waren Adriana de Koning (geboren Barteling), Jan de Koning en Heinrich Wessel.

[6] Tot een huwelijk tussen Adriana Hendrica Maria Johanna en Franciscus Carolus is het nooit gekomen. Uit deze relatie werd wel een kind geboren. Zijn naam was Martinus Augustinus Jacobus van den Bergh. Hij werd op 31 maart 1839 geboren in Borgerhout (Kanton en Provincie Antwerpen, België). Zijn geboorte werd aangegeven door zijn vader, welke hem direct erkende voor het zijne. Martinus Augustinus Jacobus is overleden op 24 september 1840 in Rotterdam (“achter de groote Kerk”). Zijn overlijden werd aangegeven door zijn grootvader Johan Hendrik Wagenfeldt, woonachtig “achter de groote Kerk”. In de akte wordt aangetekend dat zijn moeder woonachtig was in Antwerpen.

[7] Toen zij trouwden werd zoon Johann Wagenfeld erkend. Johann werd op 12 augustus 1837 in ’s-Gravenhage geboren.

[8] De geboorte van Adrianus werd door zijn vader aangegeven bij de Burgerlijke Stand. Zijn vader erkende hem direct als zijn kind. Bij het huwelijk van zijn ouders op 17 juni 1830 in Breda werd Adrianus gewettigd. Ook zijn zus Elisabeth, geboren in Breda op 20 maart 1828, die ook bij haar geboorte al door haar vader werd erkend, werd bij dit huwelijk gewettigd.

[9] Adrianus trouwde later op 28 maart 1877 in Amsterdam met Aaltje Bijsterveld, van beroep werkster, geboren op 20 september 1843 in Blokzijl, dochter van Hendrik Bijsterveld en Johanna Harmina Bijsterveld. Aaltje is overleden op 4 december 1877 in Amsterdam (“Grimburgwal” (Binnengasthuis – Kraam Inrichting)).

[10] Pieter was eerst van beroep wachtmeester bij de rijdende artillerie. Later was hij herbergier/ tapper.

[11] Johanna, van beroep naaister, was in 1852 ongehuwd en woonde op diverse adressen in Amsterdam.

[12] Johanna werd op 16 maart 1859 voor de arrondissementsrechtbank te Amsterdam veroordeeld vanwege moedwillige mishandeling. Reden hiervoor was dat zij, op 15 januari 1859, rond 11 uur, aan de Kouwensteeg de eerste getuige (wiens naam niet wordt genoemd) twee stompen op de borst heeft gegeven. Aanvankelijk was de eis een geldboete van f 10,-, maar gelet op de geringe aard van de mishandeling wordt er een geldboete van f 3,- opgelegd (Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 1859).


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


 • Arrondissementsrechtbank Amsterdam. (1859). Toegangsnummer: 198 Arrondissementsrechtbank Amsterdam. Inventarisnummer: 53. Procesdossier van Johanna Wagenfeld. Haarlem: Het Noord-Hollands Archief (noord-hollandsarchief.nl).
 • Duforez, J.J.. (2016, oktober 23). Geschiedenis der Douanes Imperiales. Website: www.douane-napoleon.nl/geschiedenis.htm.
 • Rotterdamsche Courant. (1830, 20 november/ 30 november en 7 december). Vermelding van J.H. Wagefeld. Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl (voorheen kranten.kb.nl)).