Jantien Waggevelt (†1822)

Inleiding


Tijdens mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld ben ik ook personen tegengekomen die een op Wagensveld gelijkende familienaam dragen. In mijn boek de “Wagensveld: De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld” heb ik hen in het achtste deel een plek gegeven. Waar mogelijk heb ik van hen een gezinsstaat, dan wel een korte genealogie, opgenomen.

De resultaten van deze korte onderzoekjes kunnen een basis vormen voor verder onderzoek. Voor mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld is verder onderzoek naar deze families niet relevant, omdat de meeste van hen geen banden hebben met de Gelders-Utrechtse families (van) Wagensveld. Ik hoop daarom, door het publiceren van deze data op mijn website, andere genealogen, met mijn resultaten, weer verder te kunnen helpen in hun onderzoek.

Jantien Waggevelt komt een aantal keer voor in de DTB-registers van de stad Groningen. Zij was echter afkomstig uit Friesland. Jantien trouwde namelijk voor de eerste keer in Leeuwarden. Toen werd in het huwelijksregister aangetekend dat zij afkomstig was uit Leeuwarden.

Jantien en haar tweede echtgenoot Johan Georg Nüslein lieten op diverse plaatsen  in het land (letterlijk van noord tot zuid) kinderen dopen. Dit zal alles te maken hebben gehad met het beroep van Johan Georg, hij was militair. In die tijd was het ook nog gewoon dat de vrouwen hun man volgden naar diens plaats van legering.


Jantien Waggevelt (†1822)


1 Jantien (Johanna/ Joanna) Waggevelt (Wagheveld/ Wacheveld/ Waggeveld/ Wagevelt/ Wagvelt/ Wagefels)[1], gedoopt op 16 juni 1741 in Groningen (Grote Kerk), dochter van Johannes (Jannes) Waggevelt (Wagtvelt) en Annechien (Johannes) Nolder. Jantien is overleden op 6 juni 1822 in Vlissingen.
Jantien trouwde (I) op 24 april 1762 in Leeuwarden (Jacobijnerkerk)[2]·[3] met Hendrik (Jan Hindrik) Pries (Prijs), soldaat, afkomstig van Leeuwarden.
Jantien trouwde (II) op 18 april 1769 in Groningen (Nieuwe Kerk)[4] met Johan Georg (Jurrij/ Jurie/ Jurjen/ Jurg/ George) Nüslein (Nieslijn/ Nusteijn/ Nusteling/ Nesteling/ Jusselin), van beroep militair/ kruidmolenaar. Johan Georg is overleden in Vlissingen (“aan de Peperstraat”) en werd op 13 december 1809 aldaar begraven.


Kinderen van Jantien


  • Margaretha Nusleijn, gedoopt op 13 mei 1770 in Groningen, dochter van Jurjen Nusleijn en Joanna Waggevelt.
  • Allegonda Neslijn, gedoopt op 27 oktober 1775 in Nijmegen Volgt 1.1.
  • Anna Christina Nestelijn, gedoopt op 8 oktober 1778 in Breda Volgt 1.2.
  • Maria Nestelijn, geboren op 26 december 1781 in Vlissingen Volgt 1.3
  • Jan (Johannes) Nestelijn, gedoopt op 11 januari 1786 in Vlissingen Volgt 1.4.
  • Anna Maria Nestelijn, gedoopt op 25 december 1788 in Vlissingen, dochter van Johan George Nestelijn en Jantje Waggeveld. Anna werd op 18 februari 1808 in Vlissingen (begraafplaats de Gemene Put) begraven.
  • Jacobus Nustelink, geboren op 14 november 1789 in Vlissingen Volgt 1.5

1.1 Allegonda Neslijn, gedoopt op 27 oktober 1775 in Nijmegen, dochter van Jorien Neslijn en Jannetje Waggevelds. Allegonda is overleden op 12 augustus 1831 in Vlissingen.
Allegonda trouwde op 27 oktober 1802 in Vlissingen met Johannes van der Leij(e), van beroep slagersknecht/ varkenslager/ slachter/ lijkdienaar, gedoopt op 20 oktober 1775 in Vlissingen, zoon van Abraham van der Leij(e) en Anna Maria Laps. Johannes is overleden op 21 januari 1846 in Vlissingen.

1.2 Anna Christina Nestelijn, gedoopt op 8 oktober 1778 in Breda, dochter van Jug Jusselin en Jannetie Wagvelt. Anna Christina is overleden op 13 februari 1857 in Vlissingen.
Anna Christina trouwde op 11 november 1812 in Vlissingen met Herman Cornelis Rens[5], van beroep winkelknecht[6]/ winkelier/ particulier/ boekbinder/ boekdrukker/ commissionair op Middelburg, geboren op 4 januari 1774 in Middelburg, zoon van Andries Rens en Geertruid Weerlands. Herman Cornelis is overleden op 16 november 1847 in Vlissingen.

1.3 Maria Nestelijn[7], geboren op 26 december 1781 in Vlissingen, dochter van George Nestelijn en Johanna Waggeveld. Maria is overleden op 15 februari 1831 in Vlissingen.
Maria trouwde (I) met Jan (de) Koster[8]. Jan is overleden op 8 januari 1811 in Vlissingen.
Maria trouwde (II) op 27 november 1811 in Vlissingen met Cornelis de Ruijter junior[9], van beroep koopman/ chocoladefabrikant/ lid van de Raad der stad Vlissingen/ burgemeester van Koudekerke, geboren op 30 oktober 1765 in Vlissingen, zoon van Cornelis de Ruijter en Adriana van der Lught. Cornelis is overleden op 10 februari 1829 in Vlissingen.

1.4 Jan (Johannes) Nestelijn, van beroep schoenmaker, gedoopt op 11 januari 1786 in Vlissingen, zoon van George Nestelijn en Johanna Wakeveld. Jan is overleden op 8 februari 1831 in Vlissingen.
Jan trouwde op 28 september 1808 in Vlissingen met Anna Barbara Einwichter[10], gedoopt op 19 augustus 1787 in Vlissingen, dochter van Baltus (Balthasar) Einwichter (Einwachter) en Sara L(e)ijnse(n). Anna Barbara is overleden op 4 april 1866 in Vlissingen.

1.5 Jacobus Nustelink, van beroep sjouwer/ werkman/ houtzager, geboren op 14 november 1789 in Vlissingen, zoon van Jurie Nustelink en Johanna Wagefels. Jacobus is overleden op 21 maart 1870 in Vlissingen.
Jacobus trouwde op 22 mei 1822 in Vlissingen met Stoffelina Catrina van Wijck, geboren op 17 maart 1800 in Veere, dochter van Arij van Wijck en Johanna Prince. Stoffelina Catrina is overleden op 23 oktober 1850 in Vlissingen.


Aantekeningen


[1] Johanna woonde, zo blijkt uit het bevolkingsregister van Vlissingen (1820-1830), in de Korte Noordstraat (“Blinde Ezel”). In het register is aangetekend dat zij op 3 augustus 1744 in Groningen werd geboren.

[2] Inschrijving in het trouwregister: “Hendrik Pries Soldât onder de compe van de Collonel Nieuwenheim in ‘t 1e Battaillon Orange Stad en Lande, en Johanna Waghevelt beide alhier, zijn haar huwelijksgeboden de eerstemaal geproclameert den 11e April 1762. de twedemaal den 18e, de derdemaal den 25e dito, en zijn dien zelven avond inde Jacobinerkerk door Ds W: Winterswijk in haar huwelijk bevestigt”.

[3] Deze inschrijving wordt tevens vermeld onder de overige vermeldingen in het hoofdstuk over de Friese families (Wage(n)veld) in hoofdstuk 5.5 van deel 8 van mijn boek (Wagensveld H., 2015).

[4] Inschrijving in het trouwregister: “Johan Georg Nüslein soldaat in de Compagnie van de Colonel Nijvenheim in het Eerste Battaillon Orange Stad en Lande van Niessendorph in het Bambergse PS. en Jantje Wachenvelt weduwe van Jan Hindrik Prijs van Groningen. Cop: den 18 April 1769 door Ds Lubbers NK”.

[5] Herman Cornelis trouwde eerder op 13 juni 1800 in Vlissingen met Johanna (Joanne/ Janna) Valkenburg. Johanna is overleden op 27 februari 1811 in Vlissingen.

[6] Toen hij de geboorte van zijn zoon Johannes George op 28 februari 1814 in Vlissingen aangaf, was hij van beroep boodschaploper op Middelburg.

[7] Maria Nestelijn (weduwe Jan de Koster, nu getrouwd met Cornelis de Ruijter, koopman wonende te Vlissingen) verkocht in 1816 in Vlissingen een “aan d’ Administratie der Marine van het Koningrijk der Vereenigde Nederlanden hoofd Departement van de Schelde te Vlissingen” een “Speelhof en loge staande & gelegen onder de wijk van het Nieuw Timmerwerf over het Dok te Vlissingen wijk L 157 (Notaris Lieven de Jonge Borgerhoff, 1816).

[8] Jan trouwde eerder met Elisabeth van Mil.

[9] Cornelis trouwde eerder op 7 augustus 1786 in Vlissingen met Elizabeth Jobina Corbelijn, gedoopt op 12 februari 1769 in Vlissingen, dochter van Thomas Corbelijn en Elizabeth Wijngaart. Elizabeth Jobina werd op 14 maart 1803 in Vlissingen begraven.

[10] Anna Barbara trouwde later op 21 december 1831 in Vlissingen met Abraham Anjon, van beroep timmerman, geboren op 29 januari 1787 in Middelburg, zoon van Andries Anjon en Maria Wedts. Abraham is overleden op 23 maart 1856 in Vlissingen.

Abraham trouwde eerder op 10 augustus 1808 in Vlissingen met Maatje de Vogel, geboren op 9 oktober 1783 in Oost-Souburg, dochter van Jan (Johannes) de Vogel en Magdalena Verhulst. Maatje is overleden op 29 december 1829 in Vlissingen.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Notaris Lieven de Jonge Borgerhoff. (1816, september 11). Notarieel Archief Vlissingen. Verkoopakte. Vlissingen: Gemeentearchief Vlissingen (via www.zoekakten.nl).
  • Wagensveld, H. (2015, december). Wagensveld | De geschiedenis en de genealogieën van de families (van) Wagensveld. Kampen: Uitgave in eigen beheer.