Een paar oude briefjes

Een rekening van Dirck van Wagensveld (1723-1788)


brief-dirck-van-wagensveld-1760(Afbeelding 1)

In 1758 werd de kerktoren van Scherpenzeel, in opdracht van de vrouwe van Scherpenzeel, gerestaureerd. Dirck was als timmerman bij deze restauratie betrokken. De rekening waar het hier om gaat betreft niet zijn geleverde diensten, maar het betreft kosten die hij heeft gemaakt door het verlenen van onderdak aan knechts, of andere bouwlieden, tijdens de verbouwing.

In de documenten die betrekking hebben op de restauratie van de kerktoren is ook nog een andere rekening te vinden die wel betrekking heeft op de diensten van Dirck. Dat betreft een rekening die is opgesteld door de secretaris van de vrouwe van Scherpenzeel. Het mooie aan de hier afgebeelde rekening is dat deze door Dirck zelf werd geschreven.


De familie Wagensveld anno 1807


stamboom-wagensveld-1807(Afbeelding 2)

De eerste stamboom van de familie Wagensveld werd in 1807 getekend op een kladpapiertje dat als bijlage werd toegevoegd aan de testamenten van Anna van Wagensveld (1731-1806) en haar echtgenoot Pieter Dixkes (1729-1807). Omdat het huwelijk van Anna en Pieter kinderloos bleef, lieten zij hun bezittingen na aan leden van de familie van Anna. Om de erfgenamen goed in beeld te krijgen, werd er een stamboom opgemaakt.


Een brief van Jacob van Roekel (1767-1848)


(Afbeelding 3)

De brief hierboven werd geschreven door mijn voorvader Jacob (Gerrits) (Bakker) van Roekel (1767-1848) (Nummer 160 in mijn kwartierstaat). Achter deze brief, die is gericht aan het gemeentebestuur van de gemeente Ede, gaat een verhaal schuil. Het betreft namelijk een rekening die Jacob stuurt vanwege de vrachten die hij gereden heeft voor de bevrijders. Nederland was, in de periode waarop de brief van Jacob betrekking heeft, net van de Franse bezetter bevrijd door de Russen (Kozakken) en de Duitsers (Pruissen). De bevrijders zetten de burgerbevolking in voor allerlei klussen, in dit geval transporten. Kennelijk ging er ook wel eens iets mis, want het gaat Jacob niet alleen om een compensatie van de gemaakte kosten, maar ook om een vergoeding voor spullen die van hem zijn gestolen.


Bronnenlijst (Afbeeldingen)


  • Afbeelding 1: Huis Scherpenzeel. (1434-1926). Vermelding in het archief van de familie van het Huis Scherpenzeel. Inleiding: In de getypte inventaris uit 1934 bevindt zich geen inleiding op dit archief, maar alleen de volgende veelzeggende tekst: ‘Beschrijving van een collectie stukken, welke zich bevonden in een ijzeren trommel en in de muurkast in de achterkamer op het Kasteel Scherpenzeel.’ Scherpenzeel: Archief Huis Scherpenzeel (Gelders Archief (0430): http://www.geldersarchief.nl).
  • Afbeelding 2: Oud Rechterlijk Archief (ORA) Scherpenzeel. (1623-1811). Vermelding in het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van Scherpenzeel, (1549) 1623-1811 (1840). Scherpenzeel: Archief gemeente Scherpenzeel (Gemeentearchief Ede (www.archieval.nl)).
  • Afbeelding 3: Gemeentearchief Bennekom. (1812-1817). Militaire zaken: Bemoeiingen met Pruisische en Russische troepen. Lijsten, declaraties, opgaven enz. betreffende vorderingen van paarden, wagens, levensmiddelen, diensten enz. ten behoeve van de geallieerde legers, 1813-1816. Bennekom: Gemeentearchief Ede (www.archieval.nl).