00002123

Persoonskaart Hendrik Wagensveld (1911-1984)

00002177

Persoonskaart Willem Wagensveld (1911-1984)


Bron: ArchieVal: Online toegang van de samenwerkende gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel (www.archieval.nl)

Archiefbeschrijving: Gereconstrueerd bevolkingsregister waarop personen staan, geboren voor 1811 en in 1850 nog in de gemeente Ede verblijvend en Gereconstrueerd bevolkingsregister waarop personen staan, die gedurende de periode 1850-1940 in de gemeente verbleven. Het originele bevolkingsregister van Ede is in 1942 door brand vernietigd. Direct na de Tweede Wereldoorlog is er een reconstructie gemaakt aan de hand van de toen nog aanwezige bronnen. Dit gereconstrueerde bevolkingsregister tot 1940 is helemaal openbaar en in te zien in de studiezaal. De informatie uit de persoonskaarten van mensen geboren tot en met 1913 is digitaal te doorzoeken.