Mijn voorouders in de krant

Willem Wagensveld (1869-1917)


willem-wagensveld(Afbeelding 1)

Willem Wagensveld (1869-1917), mijn overgrootvader, was, toen hij trouwde, van beroep schaapherder. In die tijd was hij werkzaam bij boer Onderstal in Harskamp. Nadat hij getrouwd is, is Willem kennelijk nog een tijd als schaapherder blijven werken, alvorens hij voor zichzelf ging boeren in De Valk (Wekerom, gemeente Ede). Een vermeldenswaardig stukje bewijs hiervoor, hierboven afgebeeld, is afkomstig uit de krant “de Harderwijker” van 7 april 1900.


Hermanus Wagensveld (1829-1900)


hermanus-wagensveld(Afbeelding 2)

Mijn betovergrootvader Hermanus Wagensveld (1829-1900) overleed “op den zevenden Mei dezes jaars (1900), des middags ten vier ure, in het huis staande aan de Arnhemsche Poortwal numero honderd vijftien in wijk A” in Amersfoort. In de akte staat niet hoe Hermanus aan zijn einde is gekomen en dat zou altijd een raadsel zijn gebleven als ik niet het afgebeelde krantenartikel had gevonden.


Jacob Mulder (1817-1893)


1896_November_00000606.jpg(Afbeelding 3)

In de bovenstaande advertentie wordt het erfhuis aangekondigd ten huize van wijlen Jacob Mulder, een overgrootvader van mijn grootmoeder Gijsberta van Roekel (nummer 14 in haar kwartierstaat).


Jan van Voorst (1879-1962)


jan-van-voorst(Afbeelding 4)

Toen Jan van Voorst jr. nog leefde, heeft hij mij ooit het verhaal verteld dat zijn vader (Jan sr. (1879-1962)) in de bossen bij Wekerom eens een kangoeroe had geschoten. Hoewel het een leuke anekdote was, klonk het me wat fantastisch in de oren. Op een zeker moment kwam dit verhaal weer boven drijven en ben ik maar eens op zoek gegaan naar bewijs ter onderbouwing van het verhaal. Het bewijs is, zoals u hier boven kunt zien, gevonden en het verhaal blijkt volledig op waarheid te berusten.


Jan van Voorst (1879-1962)


jan-van-voorst-1962(Afbeelding 5)

Hierboven een artikel met betrekking tot het overlijden van mijn overgrootvader Jan van Voorst.


Jan Mulder (1825-1893)


1893_november_00000294-1(Afbeelding 6)

In de bovenstaande advertentie wordt het erfhuis aangekondigd ten huize van wijlen Jan Mulder, een overgrootvader van mijn grootvader Dirk van Voorst (nummer 12 in zijn kwartierstaat), ten zijne huize de “Pruismaat” in Harskamp.


Geurt Harmsen (van den Brink) (1824-1910)


1888_juli_00000414(Afbeelding 7)

Geurt van den Brink, eveneens een overgrootvader van mijn grootvader Dirk van Voorst (nummer 14 in zijn kwartierstaat), verkocht, na het overlijden van zijn vrouw, zijn boerderij de “Struiken” in Harskamp.


Jan Willem Otten (1878-1960)


2016-7-13_11630(Afbeelding 8)

Het krantenartikel hierboven gaat over het ongeval wat de directe aanleiding vormde voor het overlijden van mijn overgrootvader Jan Willem Otten (1878-1960). Na op deze zondagavond op bezoek te zijn geweest bij kennissen aan de andere kant van de snelweg (de A12 vormt een scheiding tussen de twee delen van de Maanderbuurt), wilde hij met een aantal familieleden de weg oversteken op weg naar huis aan de Bruggesteeg. Hij heeft, toen hij de weg wilde oversteken, de aankomende automobilist niet gezien. De rest van het verhaal laat zich raden.


Gerrit Otten (1842-1885)


barneveldse-krant-editie-december-van-jaargang-1884(Afbeelding 9)

Gerrit Otten, mijn betovergrootvader, liet, voor hij vertrok van de hofstede “Westeneng” in januari 1885, een deel van de have veilen. Waarschijnlijk maakte hij hiermee de nalatenschap van zijn ouders te gelde ten behoeve van een boedelscheiding.


Jan Steevensen van Butzelaar (Butselaar) (1807-1883)


1884_oktober_00000024(Afbeelding 10)

Ten behoeve van de scheiding van de boedel van Jan van Butselaar werd er in 1884 erfhuis gehouden op zijn boerderij “den Oudendijk” in Otterlo-Westeneng. Jan van Butselaar was de overgrootvader van mijn grootmoeder Geurtje Otten, nummer 10 in haar kwartierstaat.


Hendrik van het Hol (1794-1875)


1875_december_00000436(Afbeelding 11)

Hierboven de aankondiging van het erfhuis ten huize van wijlen Hendrik van het Hol. Ook Hendrik was een overgrootvader van mijn grootmoeder Geurtje Otten. Hij is nummer 14 in haar kwartierstaat.


Bronnenoverzicht (Afbeeldingen)


 • Afbeelding 1: De Harderwijker. (1900, april 7). Nieuwsbericht Willem Wagensveld. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (www.streekarchivariaat.nl/nl/kranten).
 • Afbeelding 2: Nieuwe Amersfoortsche Courant. (1900, mei 9). Nieuwsbericht Hermanus Wagensveld. Archief Eemland (eemland.courant.nu).
 • Afbeelding 3: Barneveldsche Courant (1893). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Aankondiging van het erfhuis ten sterfhuize van Jacob Mulder in Roekel onder Ede. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).
 • Afbeelding 4: Gooi- en Eemlander. (1924, juli 31). Nieuwsbericht Jan van Voorst. Krantenarchief Koninklijke Bibliotheek (www.delpher.nl).
 • Afbeelding 5: Dhr. J. Druijff, Otterlo. Vermoedelijk is dit artikel afkomstig uit één van de locale kranten. Ik heb het in ieder geval bij meer familieleden gezien.
 • Afbeelding 6: Barneveldsche Courant (1893). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Aankondiging van het erfhuis ten sterfhuize van Jan Mulder in Harskamp. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).
 • Afbeelding 7: Barneveldsche Courant (1888). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Vermelding van de verkoop van de boerderij de “Struiken” op verzoek van Geurt van den Brink. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).
 • Afbeelding 8: Edesche Courant. (1960, augustus 23). Artikel m.b.t. het ongeval van Jan W. Otten (1878-1960). Ede: Drukkerij Frouws.
 • Afbeelding 9: Barneveldsche Courant (1884). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Vermelding een erfhuis ten huize van Gerrit Otten op de hofstede Westeneng in Harskamp (Otterlo-Westeneng) onder Otterlo. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).
 • Afbeelding 10: Barneveldsche Courant (1884). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Vermelding een erfhuis ten huize van wijlen Jan van Butselaar op de hofstede den Oudendijk in Harskamp (Otterlo-Westeneng) onder Otterlo. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).
 • Afbeelding 11: Barneveldsche Courant (1875). Veluwsch Nieuws- & Advertentieblad. Vermelding een te houden erfhuis ten huize van wijlen Hendrik van het Hol in de Valk onder Lunteren. Barneveld: G.W. Boonstra (Gemeentearchief Ede en Gemeentearchief Barneveld (www.archieval.nl)).