Helmerd Evertsen van Cuilemborg (1760-1808)

Helmerd Evertsen van Cuilemborg[1], van beroep dagloner, gedoopt op 23 februari 1760 in Amerongen[2], zoon van Evert Janszen en Marijtje Helmerts. Helmerd werd op 24 september 1808 in Renswoude begraven[3].
Helmerd ging op 18 maart 1787 in Renswoude in ondertrouw[4] met Teunisje Gerrits (Gertse) van de Nap, geboren in Ede (Ederveen (“aan de Veenkant”)), gedoopt op 30 november 1755 in Renswoude, dochter van Gerrit Cornelissen (van de) Nap en Teunisje Teunisse. Teunisje is overleden op 10 maart 1826 in Ede.


Aantekeningen


[1] In het huwelijksregister werd hij ingeschreven als Helmert Evertse van Cuilemborg. Toen zijn zoon Evert op 11 september 1796 in Renswoude werd gedoopt werd hij Helmert Evertsen van Nieuwamerongen genoemd. Bij de inschrijving van zijn begraven wordt hij kortweg Helmert Evertse genoemd.

[2] Inschrijving in het doopregister: “dito Evert Janszen en Marietje Helmerds, Helmerd. doopceel gegeven 13 Maart 1787”.

[3] Inschrijving in het begraafregister: “24e Septemb 1808 is begraven Helmert Evertse op het Kerkhoff”.

[4] Inschrijving in het trouwregister: “Maart 18de Helmert Everse van Cuilemborg JM. geboore onder Amerongen met Teunisje Gerritze J.D onder Eede”. De huwelijksdatum is niet bekend, er wordt in het register aangetekend: “hier getrouwt”.