Een los eindje: Joost Niemeijer (-1770)

Inleiding


Een los eindje in mijn onderzoek naar de families (van) Wagensveld wordt gevormd door Joost Niemeijer. Deze Joost was getrouwd met Aaltjen Wouters van Wagensvelt uit Lunteren. Wat ik weet van dit echtpaar heb ik hierna uitgewerkt.

Mocht u over verdere informatie betreffende Joost (en/ of Aaltjen) beschikken, dan houdt ik mij graag aanbevolen!

Henry Wagensveld
Kampen, Juni 2017

(Aangevuld: Kampen, augustus 2019)


Joost Niemeijer


Joost Niemeijer (Nieuw Meijer), van beroep tuinman. Joost werd op 24 februari 1770 in Loenen (NH) begraven.
Joost trouwde met Aaltjen Wouters van Wagensvelt[1]·[2]·[3], gedoopt op 9 maart 1710 in Lunteren, dochter van Wouter Hendricksen en Marij (Maria) Gijsbers. Maria werd op 25 januari 1768 in Loenen (NH) begraven.

Kinderen van Joost en Aaltjen:

  • Albert Niemeijer, gedoopt op 18 december 1740 in Eemnes-Binnendijks[4].
  • Margrieta Nieuw Meijer, gedoopt op 17 maart 1743 in Breukelen[5].
  • Grietje (Margrieta) Niemyer, gedoopt op 25 december 1745 in Loenen (NH). Margrieta is overleden op 20 oktober 1819 in Utrecht (“Zaliestraat”).
    Margrieta trouwde op 9 mei 1775 in Utrecht (Catharijnekerk) met Gerardus (Gerrit) Mulder(t) jr., van beroep kleermaker, geboren in Utrecht (“Dri(e)haringstraat”), gedoopt op 30 juli 1752 aldaar (Domkerk), zoon van Gerardus (Gerrit) Mulder(t) (“is Rooms”) en Johanna van der Pauw (“Litmaat”). Gerrit, hij wordt genoemd als “dischgenoot”, is overleden op 30 december 1833 in Utrecht (“in de lange Smeesteeg” (Bartholomai Gasthuis)).
  • Cornelia Niemeijer, gedoopt op 13 oktober 1748 in Loenen (NH).
  • Maria Nieweijer, gedoopt op 1 februari 1751 in Loenen (NH).

Mogelijk is Joost dezelfde persoon als Joost Niemandt (Niemant). In het trouwregister van de Vuursche vinden we namelijk op 17 maart 1737 de volgende inschrijving terug: “1737 Dito Nogh is alhier getrouwt Joost Niemandt en Aaltjen Wouters die gekomen Zijn van eemnes binnendijks. Dese woonen op pijnenburgh voor tuijnman”. Het feit dat zowel zijn voornaam, als de naam en het patroniem van Aaltjen kloppen, acht ik dit niet onwaarschijnlijk.

Uit dit huwelijk werd een dochter geboren:

  • Grietjen Niemant, gedoopt op 19 mei 1737 in de Vuursche[6].

Mogelijk is Joost verwant aan Joost Hendr. Niemeijer die op 18 juli 1734 in Utrecht (Evangelisch Luthers (Ds. Veltge)), als peetvader (met Anna Margr. Pollenbosch als getuige), aanwezig was bij de doop van Hendrica Niemeijer, dochter van Herm: Niemeijer (“woont opde St. Marie plaets”) en Anna Cath: Kreeft.


Aantekeningen


[1] Aaltje Wouters werd in 1730 aangenomen als lidmaat van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk te Lunteren. Uit het register blijkt dat zij vertrok naar Eemnes. Zij werd als volgt ingeschreven in het lidmatenregister van Lunteren (1730): “Aaltje Wouters xtrokken na Emmenes”. Aaltje (“Aaltje Wouters, huijsvrouw van Joost Nijmeijer”) werd op 25 april 1743, op attest van “Eemnes Binnendijk” aangenomen als lidmaat van de (Nederduitsch) Gereformeerde kerk van Loenen (NH).

[2] Aaltje en haar man Joost komen in Lunteren één keer in beeld. Zij verkochten op 11 februari 1761 hun erfdeel (1/6 part) in het karmansplaatsje “in den Ampt van Eede Kerspel en Dorpe van Lunteren” aan haar zus en zwager Cornelia Wouters en Willem Bakker. Dit “karmansplaatsje” behoorde eerder toe aan hun vader en werd ten tijde van de verkoop meijerswijze in pacht gebruikt door hun broer en mede-eigenaar Gijsbert Woutersen (Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom, 1418-1812).

[3] Aaltje en Joost verkochten die dag (11 februari 1761), eveneens aan Cornelia en Willem, ook hun 1/6 part in 1/3 part van een erf en goed (Horstart) in Meulunteren (dit erf werd meijerswijze in pacht gebruikt door de mede-eigenaar Jan Morren), als ook hun 1/40 part in een ander erf en goed dat eveneens gelegen was in Meulunteren. Dit erf werd bewoond door Jan Geurtsen (Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom, 1418-1812).

[4] Inschrijving in het doopregister in Eemnes-Binnendijks: “Den 18 Desemb: Een kint van Joost niemeijer en sijn vrouw aaltje wouterse van wagensvelt. Genaamt albert Getuijge grietje bos.

[5] Inschrijving in het doopregister van Breukelen: “1743: Do nog Een Kind Gedoopt Dat genaamt is Margrieta De Vader Joost Nieuw Meijer Tuynman op Nijenrode De Moeder Aaltje Wouters van Waagenfelds De getuijge Cornelia Wouters van Waagenfelds”.

[6] Inschrijving in het doopregister van de Vuursche: “1737. Den 19 meij is alhier gedoopt op De Vuurst een kint genaamt grietjen. De vader is genaamt Joost Niemant tuijnman op Pijnenburg. De moeder is aaltjen Wouters. De getuijge is Nelletjen hopmans op pijnenburg bij De Vuurst”)


Bronnenlijst


  • Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom (1418-1812). Vermelding in het Oud Rechterlijk Archief van de Veluwe en Veluwezoom. Inleiding: Het archief bevat o.a.: Archief Klaringsgericht te Engelanderholt; Archief Drostambt van Veluwe en Richterambt van Veluwezoom; Plaatselijke gerichten in Veluwe en Veluwezoom (1795-1802); Archief Scholten van de Veluwe en het Archief van de Protocolhouders (1675-1811). Veluwe en Veluwezoom: Gelders Archief (0203): www.geldersarchief.nl.
  • Beekes, E. (2017, augustus 10). E-mail. Aanvulling doopdatum Grietje (Margrieta) (1745) en beroep Gerardus Mulder.