Elbert Aelbertsen (van Pothoven) (1707-1762)

Elbert Aelbertsen (van Pothoven)[1]·[2], van beroep beijman (imker)/ bouwman, gedoopt op 17 april 1707 in Lunteren, zoon van Albert Hendricksen van Pothoven en Maritjen Rutgers van Liesel. Elbert is overleden op 4 oktober 1762 in Lunteren[3].
Elbert trouwde op 24 oktober 1745 in Lunteren[4] met Grietje (Wouters) Wagensveld[5]·[6]·[7]·[8], gedoopt op 29 augustus 1717 in Lunteren, dochter van Wouter Hendricksen en Marij (Maria) Gijsbers. Grietje is overleden op 8 december 1778 in Lunteren[9].


Aantekeningen


[1] In het register van de volkstelling van 1749 van het Schoutambt Ede wordt aangetekend dat Elbert woonachtig was in het dorp Lunteren. Uitgaande van dit register was zijn beroep “Beijman en Bouwerij”. Hij bewoonde een huis met één heerdstede en had daarbij 2¼ morgen pachtgrond. Hiervoor moest hij in 1749 een bedrag van 6 gulden en 6 stuivers pacht betalen (Register Volkstelling, 1749).

[2] Elbert Aalbertsen (in de akte Egbert genoemd) en Grietjen Wouterse kochten op 31 december 1761 een part uit een “huijs, Hoff en verder getimmer als meede in de hooge en Lage Landerijen, Weijlanden, Houdgewassen en Turffvheen” van Hubertus van Lijssel. Het betreft diens part in de erfenis van wijlen zijn oudoom Hendrik van Lijssel (Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom, 1418-1812).

[3] Inschrijving in het begraafregister: “Elbert Aelbertsen overleden den 4 october begraven den 8 dito”. Het begraafgeld werd voldaan door zijn zwager Gijsbert Woutersen.

[4] Inschrijving in het trouwregister: “Den 24 october Elbert Albertse J.M. met Grietje Wouters J.D. byde uyt t Dorp”.

[5] Jantje wordt in de overlijdensakte van haar dochter Maartje Pothoven, zij overleed op 20 februari 1813 in Lunteren, wordt zij Grietje Wagensveld genoemd. Daaruit blijkt dat zij de achternaam “Wagensveld” ook voerde, of in ieder geval onder die naam bekend was.

[6] Grietje Woutersen van Wagensveld en Elbert Albertsen van Pothoven woonden in een pand tegenover de kerk (Dorpsstraat 43). Tegenwoordig (2011) staat hier een Chinees Indisch restaurant (Brink, dhr. H. (Henk) van den, 2011).

[7] Grietjen van Wagensveld (weduwe en Boedelhouderse van Elbert Aalbertsen) verkocht op 26 maart 1770, samen met zwager en schoonzuster Evert Rijerssen en Geertjen Aalberts (van Pothove) en haar schoonzuster Maria Aalberts (weduwe van Wouter Gerritsen) aan haar zwager Hendrik Melchertsen: “Een Huys en den geheelen uytweg aan de Noordtzijde van het Huys gelegen in den dorpe Lunteren(Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom, 1418-1812).

[8] In het register van de herengoederen op de Veluwe wordt op 2 augustus 1777 aantekening gemaakt van het transport van een zesde part in het herengoed Horstart in Meulunteren aan Zeeltje Jans (weduwe van Willem Cornelissen), na overdracht door Hendrik Wouters, (diens echtgenote) Grietje Cornelissen, Hendrik Melchertsen (weduwnaar van Jantje Wouters) en Grietje Wouters (Jonge, E. de; Enk, B.J. van den; Werkgroep Herengoederen, 1990).

[9] Inschrijving in het begraafregister: “Decemb 8 Overleeden Grietje Woutersse, laat kindre na, begraven de 14 do”.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Brink, dhr. H (Henk) van den. (2011, december 28). Aantekeningen betreffende Wouter Hendriksen. Lunteren.
  • Jonge, E. de, Enk, B.J. van den, & Werkgroep Herengoederen. (1990). De herengoederen op de Veluwe (Deel 1). Vereniging Veluwse Geslachten.
  • Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom (1418-1812). Vermelding in het Oud Rechterlijk Archief van de Veluwe en Veluwezoom. Inleiding: Het archief bevat o.a.: Archief Klaringsgericht te Engelanderholt; Archief Drostambt van Veluwe en Richterambt van Veluwezoom; Plaatselijke gerichten in Veluwe en Veluwezoom (1795-1802); Archief Scholten van de Veluwe en het Archief van de Protocolhouders (1675-1811). Veluwe en Veluwezoom: Gelders Archief (0203): www.geldersarchief.nl.
  • Register Volkstelling. (1749). Deze lijst is opgemaakt in het kader van de volkstelling die dat jaar was uitgeschreven door de Staten van de Veluwe in het kader van de belastingheffing. Deze volkstelling was een voorloper van de huidige bevolkingsregistratie. Ede: ArchieVal: Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel (www.archieval.nl).