Stamreeks Geesje Klaas (1899-1993)

1 Geesje Klaas, geboren op 19 juli 1899 in Ruinerwold (Tweelo), dochter van Karst Klaas en Bartha Zwart. Geesje is overleden op 9 juli 1993 in Meppel.
Geesje trouwde op 20 augustus 1920 in Ruinerwold met Arend Kreun, van beroep landbouwer/ schillenophaler, geboren op 19 april 1893 in Steenwijkerwold (“in de buurt Verlaat”), zoon van Wolter Kreun en Jentien Knol. Arend is overleden op 23 januari 1945 in Nieuwer-Amstel.

2 Karst Klaas, van beroep arbeider/ landbouwer, geboren op 19 september 1853 in Ruinerwold (Tweelo)[1], zoon van Klaas Jacobs Klaas en Geesjen Karst Groenewold. Karst is overleden op 22 december 1934 in Ruinerwold.
Karst trouwde op 30 juni 1899 in Ruinerwold[2] met Bartha Zwart[3], van beroep tolgaarster, geboren op 11 januari 1853 in Ruinen[4], dochter van Felix Simon Antonides Zwart en Jentien Lukas Kloeze. Bartha is overleden op 16 augustus 1936 in Ruinerwold.

3 Klaas Jacobs Klaas[5], van beroep boerenknecht/ arbeider, geboren op 12 oktober 1817 in Ruinerwold, zoon van Jakob Klaas en Geesje Mense Bakker. Klaas is overleden op 9 maart 1888 in Ruinerwold (Haakswold, Wijk C, Huis No 314).
Klaas trouwde op 14 februari 1852 in Ruinerwold met Geesjen Karst Groenewoud (Groenewold), geboren op 15 januari 1826 in Meppel (Wijk 12, Huis No 906), dochter van Kars (Karst) Jans Groenewout[6] en Albertien Willems Huiskes. Geesjen is overleden op 6 september 1899 in Ruinerwold (Haakswold, Wijk C, Huis No 351).

4 Jakob Klaas, van beroep landbouwer, gedoopt op 28 maart 1755 in Ruinerwold, zoon van Klaas Jacobs en Aaltjen Koobs. Jakob is overleden op 28 juni 1826 in Ruinerwold.
Jakob trouwde (I) op 8 juli 1798 in Ruinerwold met Albertjen Klaas Bos, j.d. (jongedochter) van Weerwille. Albertje overleed in Ruinerwold (“kaale klegt” (Kale Kluft)) en werd op 29 april 1800 aldaar begraven.
Jakob trouwde (II) op 9 juli 1814 in Ruinerwold met Geesjen Mentze Breugeman (ook genaamd Bakker), geboren in Havelte (“aan de Vaart”), gedoopt op 3 juni 1781 aldaar, dochter van Mentze (Mense) Alberts Breugeman en Annetje (Annegjen) Alberts (vroedvrouw te Havelte). Geesjen is overleden op 22 mei 1823 in Ruinerwold.

5 Klaas Jacobs, afkomstig uit Ruinerwold, mogelijk gedoopt op 13 mei 1708 aldaar, zoon van Jacob Jansz en mogelijk Geesjen Werners. Klaas is overleden in Ruinerwold (“in de Boer”) en werd op 17 oktober 1759 aldaar begraven.
Klaas trouwde op 20 mei 1753 in Ruinerwold[7] met Aeltijn (Aaltje) Koops (Koobs), van beroep landbouweresje, gedoopt op 10 augustus 1727 in Ruinerwold, dochter van Koop Roelofs en Aeltjen Roelofs. Aaltje is overleden op 19 januari 1814 in Ruinerwold (Huis No 74)[8].


Henry Wagensveld
Kampen, 02-04-2016


Aantekeningen


[1] Zijn vader gaf zijn geboorte aan bij de Burgerlijke Stand. De getuigen ondertekenden de akte “terwijl de vader verklaarde de kunst van het Schrijven niet te verstaan.”

[2] Het huwelijk werd krap drie weken voor de geboorte van dochter Geesje gesloten. Vader Karst was toen 45 jaar oud en moeder Bartha was 46 jaar oud.

[3] Bartha trouwde eerder met Jan Werners van Dijk.

[4] Haar geboorte werd op 13 januari 1853 bij de Burgerlijke Stand aangegeven door vroedvrouw Mietje Koezel de Hes.

[5] Hoewel Klaas wel in militaire dienst is geweest, is op zijn militieverklaring (deze werd als bijlage aan de huwelijksakte toegevoegd, geen signalement van hem opgenomen. Klaas werd in 1836 in de gemeente Ruinerwold ingeschreven voor de loting voor 1837. Hij trok nummer 12 in “is ingelijfd bij het Depot der 7e Afdeling Infanterie, en den 10 maart 1841 wegens expiratie van dienst gepasporteerd.

[6] In de geboorteakte van dochter Geesjen wordt het volgende geschreven over haar vader: “Karst Groenewoud, oud Zes en twintig jaar, van beroep dagloner, wonende in de Oosterboer, gemeente Meppel, geboren te Amsterdam (etc.)”.

Uit de bijlagen bij de huwelijksakte van Karst (hij trouwde op 11 november 1819 in De Wijk), blijkt dat hij inderdaad in Amsterdam werd geboren. Hij werd op 30 september 1787 in de Eilandskerk in Amsterdam gedoopt door ds. Hubert. Inschrijving in het doopregister van de Eilandkerk: “Kars. Wiens Vader. Jan Groenewout. Moeder. Geesij Kort. Getuigen. Willem Tijst en Jintjen Jans“.

Na het overlijden van zijn Jan op 4 februari 1808 in Amsterdam (Inschrijving in het overlijdensregister van het Buiten-Gasthuis: “1808, Februarij, 4. Jan Groenewoudt geb. Meppelt”), is Karst weer teruggekeerd naar de voorvaderlijke grond.

In het ondertrouwregister van Amsterdam is wat meer informatie te vinden over Jan Groenewout en Geesje Kort: “Den 7 Julij 1775 Compareerden als voren Jan Groenewout, van Ruijnderwout gereformeert oud 34 Jaren woont te Weesp, geadst met consent van sijn vader Geert groenewout, woont te Ruijnderwout (&) Geesje Kort, van t Hoogeveen gereformeert oud 29 Jaren Op de fluele burgwal geadt met consent van haar vader Geert Kort, woont op t Hoogeveen. Weesp: Hij vaders consent goet ingebragt. Sij vaders Consent goet ingebragt. Acte verleent den 23 Julij 1775, Om te Weesp te Trouwen”. Een week later, op 30 juli 1775, werd hun huwelijk in Weesp gesloten.

Overigens woonden Jan en Geesje niet hun hele huwelijk in Amsterdam, want Geesje overleed in Meppel. Dit blijkt uit haar inschrijving in het begraafregister van Meppel, waar zij op 22 april 1789 werd ingeschreven. Zij lieten naast Kars ook nog een zoon Johannis dopen in Amsterdam. Hij werd op 24 februari 1785 gedoopt in de Amstelkerk door ds. van Herwerden onder getuige van Roelof Klock en Hendrikijn Kort.

[7] Inschrijving in het trouwregister van de (Nederduitsch) Gereformeerde Kerk van Ruinerwold: “d. 20 dito Klaas Jacobs J.M. en Aeltijn Koops J.D. beide van Ruinerwolt. solv.

[8] Een passage uit haar overlijdensakte: “op den Negentienden dezes des morgens te vijf uur is overleden Aaltje Koobs oud Negentig Jaaren. Van Beroep Landbouweresje weduwe wondende te Ruinerwold, in het Huis N=74”.