Stamreeks Arend Kreun (1893-1945)

1 Arend Kreun, van beroep landbouwer/ schillenophaler, geboren op 19 april 1893 in Steenwijkerwold (“in de buurt Verlaat”), zoon van Wolter Kreun en Jentien Knol. Arend is overleden op 23 januari 1945 in Nieuwer-Amstel.
Arend trouwde op 20 augustus 1920 in Ruinerwold met Geesje Klaas, geboren op 19 juli 1899 in Ruinerwold (Tweelo), dochter van Karst Klaas en Bartha Zwart. Geesje is overleden op 9 juli 1993[1].

2 Wolter Kreun[2], van beroep arbeider/ boer/ landbouwer/ veehouder, geboren op 23 november 1866 in Staphorst (“in het achthoevenslag”), zoon van Arend Kreun en Martje Bouwknecht. Arend is overleden op 17 juni 1946 in Haarlem.
Wolter trouwde (I) op 30 november 1889 in Nijeveen met Jentien (Jentje) Knol, geboren op 11 januari 1869 in Nijeveen (Kolderveen (Huis No 74)), dochter van Roelof Harms Knol en Femmigje Harms Broeze. Jentien is overleden op 21 november 1895 in Havelte (Veendijk).
Wolter trouwde (II) op 27 november 1896 in Havelte[3] met Hendrikje Knol[4], geboren op 17 november 1875 in Nijeveen (Huis No 114), dochter van Roelof Knol en Femmigje Broeze. Hendrikje is overleden op 3 januari 1902 in Havelte (Veendijk).
Wolter trouwde (III) op 2 december 1905 in Steenwijkerwold met Aaltje Wiegman, geboren op 4 februari 1862 in Steenwijkerwold (“in de buurtschap Kallenkote”), dochter van Hendrik Wiegman en Aaltje Snijder. Aaltje is overleden op 31 december 1943 in Nieuwer-Amstel.

3 Arend Kreun, van beroep arbeider/ landbouwer/ veehouder/ tolgaarder, geboren op 28 juli 1834 in Nijeveen (Huis No 93), zoon van Wolter Jans Kreun en Geesjen Arends Engels. Arend is overleden op 28 juli 1873 in Havelte (Nijeveen, Wijk V, Huis No 19).
Arend trouwde op 2 juni 1860 in Nijeveen met Martje Bouwknegt, geboren op 14 augustus 1838 in Nijeveen (Kolderveen, Huis No 4), dochter van Jan Jacobs Bouwknegt en Lammigje Jacobs Schuurman (Scheurman). Martje is overleden op 23 februari 1872 in Havelte (Nijeveen, Wijk V, Huis No 19).

4 Wolter Jans Kreun, van beroep turfmaker/ veehouder/ landbouwer, geboren op 11 oktober 1803 in Nijeveen, zoon van Jan Harms Kreun en Aaltje Harms (de) Wolf(f). Wolter is overleden op 4 november 1879 in Nijeveen (Wijk A, Huis No 30)[5].
Wolter trouwde op 9 december 1831 in Nijeveen met Geesien Arends Engels, geboren op 6 januari 1806 in Nijeveen, dochter van Arent Klaasen (Engels) en Jantien Jans. Geesien is overleden op 19 februari 1882 in Nijeveen (Wijk A, Huis No 30).

5 Jan Harms (Kreun), van beroep veehouder, gedoopt op 22 januari 1764 in Nijeveen, zoon van Harm Roelofs en Marregjen (Margien) Wolters. Jan is overleden op 22 januari 1833 in Nijeveen (Huis No 96)[6].
Jan trouwde (I) op 21 april 1794 in Nijeveen[7] met Neesjen (Niesje(n)/ Neesien) Claeses (Klaas(sen)), gedoopt op 5 februari 1758 in Nijeveen, dochter van Claes Corneliss Russchen en Jantjen Hendriks. Neesjen werd op 24 februari 1797 in Nijeveen begraven[8].
Jan trouwde (II) op 29 april 1798 in Nijeveen[9] met Aeltjen (Aaltje) Harms (de) Wolf(f), geboren Steenwijk (Callencoot (Kallenkote)), gedoopt op 2 april 1769 in Steenwijk, dochter van Harm Hendriks (Wolf(f)) en Jantien Pieters. Aaltje is overleden op 1 januari 1852 in Nijeveen (Huis No 26). 

6 Harm Roelofs.
Harm trouwde met Marregjen (Margien) Wolters.


Henry Wagensveld
Kampen, 10-04-2016


Aantekeningen


[1] Geesje Kreun-Klaas werd geboren op 19 juli 1899 en zij is overleden op 9 juli 1993. Zij was sinds 23 januari 1945 weduwe van Arend Kreun (Data ontleend aan de grafsteen van Geesje op de begraafplaats te Ruinerwold).

[2] Wolter hoefde niet in militaire dienst. Uit de militieverklaring, deze werd toegevoegd aan zijn huwelijksakte met Aaltje Wiegman, blijkt het volgende: “De commissaris der koningin in de provincie Drenthe verklaart: dat aan Wolter Kreun (…) bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1886 voor de gemeente Nijeveen is ten deel gevallen no. 1, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad uit hoofde van broederdienst van den dienst is vrijgesteld.”

[3] Citaat uit de huwelijksakte: “Blijkens het hierbij overlegd uittreksel uit het Koninklijk besluit van den tienden october achttien honderd zes en negentig nummer zeventien, is dispensatie verleend van het verbod ingevolge artikel acht en tachtig, nummer een van het Burgerlijk Wetboek bestaande tegen het aangaan van een huwelijk tusschen Wolter Kreun en Hendrikje Knol voornoemd.”

[4] Uit het bevolkingsregister van Havelte blijkt dat Wolter, na het overlijden van Hendrikje, een huishoudster in dienst nam. Haar naam was Jantien de Vries, weduwe van Wiebe Bralds. Ook toen het gezin op 14 mei 1904 naar Meppel vertrok, ging zij met hen mee.

[5] Uit zijn memorie van successie (verklaring ten behoeve van de erfrechtbelasting) blijkt dat Wolter op 26 oktober 1878 door notaris Tomkens in Meppel zijn testament heeft laten opmaken. Hij heeft onder andere vastgelegd dat hij aan zijn echtgenote Geesje Engels het vruchtgebruik van zijn goederen legateert. Hij liet onder andere na de helft in een paard, een wagen, ploeg en egge ter waarde van 212 gulden. Waarom de helft, zijn zoon Jan is voor de andere helft eigenaar. Verder wordt de inventaris van zijn roerende goederen geschat op een waarde van f 1193,50. De totale waarde van zijn nalatenschap bedraagt f 1649,- De uitstaande schulden bedragen f 958,-. Per saldo is de nalatenschap dus f 691,-. Tot slot wordt nog een specifiek onroerend goed opgevoerd (uitgeveend land en hakbosch in de gemeente Nijeveen), waarvan Wolter voor 5/12 eigenaar van was. In de meeste gevallen duidt dit op geërfde grond. De waarde daarvan is f 400,-.

[6] Uit de memorie van successie van Jan Harms Kreun blijkt dat hij aan onroerend goed naliet een stuk land genaamd de Bommerij, een stuk land genaamd (…) Cornelis Erve en een stuk land genaamd het Kees Hendriks Erve. De akte is erg slecht leesbaar vanwege schade.

[7] Inschrijving in het trouwregister van Nijeveen: “1794. D. 21 April – zijn in de Huwelijken staat bevestigt Jan Harms J.M. en Neesien Klaassen J.d. beide hier woonagtig.”

[8] In het begraafregister wordt aangetekend dat de collecte die bij deze begrafenis werd gehouden een bedrag van f 2=17=12 (2 gulden, 17 stuivers en 12 cent) opbracht.

[9] Inschrijving in het trouwregister van Nijeveen: “Den 16 April zijn ingeschreven Jan Harms wedn van Niesjen Klaas en Aaltjen Harms J:d: van Kallenkote getrouwt d: 29 dato”