Evert (Everhardus) van de Weijer (1779-1838)

Evert (Everhardi/ Everhardum/ Everhardus) van de Weijer, van beroep winkelier/ kastelein/ tapper, gedoopt op 19 januari 1779 in Putten[1], zoon van Peter Jansen van de Weijer en Alheidis (Aleida) van Ham. Everhardus is overleden op 31 juli 1838 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
Everhardus trouwde in juli 1808[2] met Elisabeth (Elisabetha) Scheerder, gedoopt op 29 maart 1780 in Nijkerk[3], dochter van Joannes (Johannes/ Joes) Scheerder (koornmolenaar) en Trintje (Catharina) Gisbers. Elisabeth is overleden op 6 oktober 1854 in Harderwijk (Smeepoortstraat).


De kinderen van Everhardus van de Weijer en Elisabeth Scheerder


  1. NN van de Weijer, overleden op 13 mei 1809 in Putten[4].
  2. Petrus Johannes (Petrum Joannem / Pierre Jean) van de Weijer (Vandeweijer), gedoopt op 17 juni 1810 in Putten Volgt 1.1
  3. Katrijntje (Catharina) van de Weijer, geboren op 20 september 1811 in Putten Volgt 1.2
  4. Johannes (Joannem/ Joannes) van de Weijer, geboren op 15 december 1812 in Putten Volgt 1.3
  5. Alijda (Alheida) van de Weijer, geboren op 2 januari 1815 in Putten Volgt 1.4
  6. Hendricus (Henricus) van de Weijer, van beroep timmerman, geboren op 9 februari 1817 in Putten Volgt 1.5
  7. Gijsbert (Gijsbartus) van de Weijer, geboren op 22 september 1819 in Putten Volgt 1.6

1.1 Petrus Johannes (Petrum Joannem / Pierre Jean) van de Weijer (Vandeweijer), van beroep geweermaker/ militair (Sergeant Infanterie)[5], gedoopt op 17 juni 1810 in Putten[6], Petrus Johannes is overleden op 1 januari 1841 in Heer.
Petrus Johannes trouwde op 9 december 1840 in Heer met Claire (Clara) Kicken[7], geboren op 16 december 1810 in Heer, dochter van Michel (Michael) Kicken en Marie (Maria) Coninx.

1.2 Katrijntje (Catharina) van de Weijer, geboren op 20 september 1811 in Putten[8]. Catharina is overleden op 26 januari 1895 in Nijkerk[9].
Catharina trouwde (I) op 17 april 1834 in Harderwijk met Louis François (Ludovicus Franciscus) Michot, van beroep militair (sergeant)[10], gedoopt op 19 januari 1796 in Brugge (West-Vlaanderen, België)[11], zoon van Josephus (Joshepi) Michot en Blondina van Lede. Louis François is overleden op 16 mei 1844 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
Catharina trouwde (II) op 20 februari 1849 in Harderwijk met Franciscus Courtois, van beroep militair[12]/ kastelein, geboren op 10 september 1819 in Venlo[13], zoon van Michel Courtois[14] en Maria Clementina Heldebeutel. Franciscus is overleden op 15 november 1856 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
Catharina trouwde (III) op 7 mei 1862 in Harderwijk met Hans Willem Germeraad, van beroep militair (adjudant-onderofficier), geboren op  16 januari 1817 in Leeuwarden (Wijk C-No15), zoon van Hendrik Germeraad en Geertje Leverland. Hans Willem is overleden op 5 januari 1875 in Harderwijk (Smeepoortstraat).

1.3 Johannes (Joannem/ Joannes) van de Weijer, van beroep kastelein/ arbeider, geboren op 15 december 1812 in Putten[15]. Joannem is overleden op 25 april 1872 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
Johannes trouwde (I) op 7 augustus 1833 in Harderwijk met Maria Catharina van Heijst, gedoopt op 21 augustus 1808 in Tilburg[16], dochter van Adriani van Heijst (lakenfabrikant) en Anna Catharina (Tuerlings) Teurling. Maria Catharina is overleden op 13 juni 1839 in Harderwijk (Donkerstraat).
Johannes trouwde (II) op 8 mei 1840 in Harderwijk met Johanna Kock, geboren op 21 oktober 1814 in Gendringen, dochter van Hermanus Kock en Engelina Gielingh. Johanna is overleden op 22 juni 1858 in Harderwijk (Smeepoort).

1.4 Alijda (Alheida) van de Weijer, geboren op 2 januari 1815 in Putten[17]. Alijda is overleden op 15 januari 1897 in Rotterdam (“in een huis aan het Boschje”).
Alijda trouwde op 22 november 1833 in Harderwijk met François (Johannes Josephus Franciscus) Margrij, van beroep militair[18]·[19]/ kastelein/ koopman (drankenslijter), geboren op 23 augustus 1806 in Maastricht (“Petite rue de Tanneurs”) , zoon van Joseph Margrij en Eva Kirschner (Kerschner). François is overleden op 2 september 1870 in Harderwijk (Broederen).

1.5 Hendricus (Henricus) van de Weijer, van beroep timmerman, geboren op 9 februari 1817 in Putten[20]. Hendricus is overleden op 1 februari 1887 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
Hendricus trouwde op 15 september 1847 in Harderwijk met Johanna Neijenhuis (Nijenhuis), geboren op 6 januari 1817 in Arnhem (aan de Klap), dochter van Johannes Everhardus Nijenhuis en Hendrica Kleijntunte. Johanna is overleden op 18 januari 1887 in Harderwijk (Smeepoortstraat).

1.6 Gijsbert (Gijsbartus) van de Weijer, van beroep tapper/ logementhouder/ timmerman, geboren op 22 september 1819 in Putten[21], zoon van Evert (Everhardus) van de Weijer en Elisabeth Scheerder. Gijsbert is overleden op 2 augustus 1904 in Harderwijk (Plantage).
Gijsbert trouwde op 19 december 1855 in Harderwijk met Susanna Catharina Timmler, geboren op 18 augustus 1831 in Harderwijk (Vullerstraat), dochter van Friedrich Christoph Timmler en Dorothea Henrietta Parfonrie. Susanna Catharina is overleden op 21 april 1914 in Harderwijk (Bruggestraat)


Henry Wagensveld
Ede, 31-07-2010 (Herzien: Kampen, 2016)


Aantekeningen


[1] Inschrijving in het doopregister: “Anno 1779 – 19 januar P. josephus Gethmann baptizavit Filium Everhardum van der Wijde, cujus Parentes sunt Peter van der wijde, et Alheidis van Ham – Patrinus Dierk Wouters.

[2] Everhardus en Elisabeth werden op 1 juli 1808 in het ondertrouwregister ingeschreven. De afkondigingen werden op 3, 10 en 17 juli gedaan. Een huwelijksdatum is in het register in aangetekend.

[3] Elisabeth was tweeling met Petronella (Petronilla). Matrina (Meter) van Elisabeth was Aeltje Gisbers.

[4] Inschrijving in het begraafregister (Gereformeerd): “den 13 do gest: t kind van Evert van de Weijer in ’t dorp. even geleeft. den 13 do Begr: Bet:

[5] Toen Petrus Johannes werd ingeschreven voor de Nationale Militie (militaire dienstplicht), was hij van beroep geweermaker. Dit valt te lezen in zijn militieverklaring welke als bijlage aan zijn huwelijksakte werd toegevoegd. Uit deze verklaring weten we tevens dat hij bij de loting van zijn lichting werd ingeloot. Hij werd toen ingelijfd bij de 13e Afdeling Infanterie.

In 1838 was hij nog militair. Op 25 augustus dat jaar deed hij namelijk in Maastricht aangifte van de geboorte van zijn dochter Maria Adolfina. In de akte staat het volgende geschreven: “Op heden den vijf en twintigsten augustus, achttien honderd acht-en-dertig, ten tien ure des voormiddags, is voor ons Schepen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Maastricht, verschenen Pieter Joannes van de Weijer, Sergeant bij de vierde Kompagnie van het tweede Bataillon der viertiende afdeeling infanterie, oud zes en twintig jaren, alhier in garnizoen, dewelke aan ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, op eergisteren geboren, ten vijf ure des namiddags van hem comparant Zich erkennende als vader van gezegd kind  en verklarende hetzelve te hebben van Clara Kicken, dienstmeid, woonachtig in de Kleine Looijerstraat No497, en aan welk hij verklaard heeft te willen geven de voornamen van Maria Adolfina”.

In zowel zijn huwelijksakte (Heer, 9 december 1840), zijn overlijdensakte (Heer, 1 januari 1841), als uit de geboorteakte van zijn dochter Maria Elisabeth Hubertina (Heer, 1 december 1840), wordt aangegeven dat Petrus Johannes buiten beroep was. In de toestemmingsakte van zijn moeder, zij gaf schriftelijk huwelijksconsent, wordt tevens aangetekend dat hij buiten beroep was.

[6] Inschrijving in het doopregister: “17 junii baptisavi Filium Petrum Joannem Parentum everhardi van de Weyer et Elisabeth Scheerder Matrina fuit Maria Scheerder soror Matris”.

[7] Na het overlijden van Petrus Johannes is Claire als dienstmeid in Brussel (België) gaan werken.

[8] Inschrijving in het doopregister: “21 Septemb. Baptizavi Filiam Catharinam Parentus Conjugum Everhardi van de Weijer et Elisabetha Scheerder. Matrina Aaltjen Scheerder Soror Matris.

[9] Catharina overleed in het Roomsch Katholiek Gesticht in Nijkerk.

[10] Op 11 december 1826 ging Louis François, hij was toen sergeant (hij werd op 6 mei 1821 bevordert tot korporaal en per ingaande 13 juni 1823 tot sergeant), voor de termijn van twee jaar, over van de 16e Afdeling Infanterie naar de Expeditie Afdeling Infanterie om naar Java uitgezonden te worden. Van 1827 t/m 1829 verbleef Louis François in Oost-Indië. Op 16 mei 1830 kwam hij met het schip “Maria” terug naar Nederland, waar hij op 19 juli 1830 in Hellevoetsluis aankwam. Opmerkelijk is de volgende aantekening in het stamboek: “een vinger aan de Regter hand afgezet door het bekomen van een Kris Steek”.

[11] Louis François werd gedoopt in de St-Annakerk in Brugge. Getuigen waren Franciscus van der Lede en Anna Michot.

[12] Uit het militiecertificaat (bewijs van voldoening aan de militaire dienstplicht) dat aan zijn huwelijksakte werd toegevoegd blijkt dat Franciscus toen reeds als militair in dienst was.

[13] Opvallend is dat in alle officiële stukken 11 september 1819 als geboortedatum wordt genoemd. In het geboorteregister van Venlo werd toen namelijk geen Franciscus ingeschreven, maar Francisca Courtois, buitenechtelijke dochter van Michel Courtois en Maria Clementina Heldebeutel, geboren “ten huize van Gabriel Goossens (…) op het Maasschriksel”.

Bij het huwelijk van de ouders wordt Franciscus gewettigd. Dat zijn vader hem aangaf bij de Burgerlijke Stand en hem toen erkende als zijn kind was kennelijk niet genoeg. In de huwelijksakte, die natuurlijk al voor het moment van het trouwen werd opgemaakt, werd teruggekeken in het geboorteregister en er werd in de huwelijksakte aangetekend dat de ouders een kind van het vrouwelijk geslacht erkennen met de naam Francisca. Met wat rommelig verbeterwerk werd Franciscus van een meisje een jongen, vrouwelijk werd doorschreven met mannelijk en van Francisca werd Franciscus gemaakt.

[14] Michel was, toen hij de geboorte van zijn zoon in aangaf bij de Burgerlijke Stand, als tamboer-majoor in dienst bij de 14e Afdeling Nationale Infanterie.

[15] Inschrijving in het doopregister: “16 Decemb. Baptisavi Filium Joannem Parentus everhardi van de Wijer et Elisabetha Scheerder conjugum Patrinus Peter van de Wijer frater Patris et Matrina joanna Scheerder sonor Matris”.

[16] Matris (Meter) was Cornelia Tuerlings.

[17] Inschrijving in het doopregister: “2. Januarii. baptisata est Filia Alheida Parentum conjugum everhardi van de weyer et elisabeth Scheerders patrinus fuit gijsbert Scheerder frater Matris”.

[18] François kwam op 18 januari 1822 vrijwillig in dienst als Eleve Tamboer voor de tijd van 8 jaar, zonder handgeld. Op 16 februari 1825 werd hij bevordert tot korporaal. Per ingaande 27 februari 1826 ging hij over naar de “1 Divisie van het algemeen depot der Landmagt No 33”.

[19] François kwam op 3 maart 1826 in dienst bij het Algemeen Depot der Landmacht. Hij werd geëngageerd voor de termijn van 6 jaar, zonder handgeld. Op 25 juni 1826 vertrok hij met het schip Marco Bozzaris naar Oost Indië.

[20] Inschrijving in het doopregister: “9 Februar baptisatus est Henricus Filius Parentum Conjugem evert van de Wijer et Elisabeth Scheerders Patrinus lambertus Hoebing et matrina Naatjen van Wewen”.

[21] Inschrijving in het doopregister: “22 Septenb baptisatus est Gijsbert Filius Parentum conjugum Everhardi van de Wijer et Elisabeth Scheerder patrinus Gisbert Scheerder.


Bronnenlijst (Specifieke bronnen)


  • Expeditie Afdeling Infanterie naar Java. (1826-1827). Stamboeknummer 2415. Louis François Michot. FamilySearch.org via Zoekakten.nl.
  • Stamboek 14e Afdeling Infanterie. (1822-1823). Stamboeknummer 9475. François Margrij. FamilySearch.org via Zoekakten.nl.
  • Stamboek Algemeen Depot der Landmacht (1826). Stamboeknummer 8913. François Margrij. FamilySearch.org via Zoekakten.nl.