Gijsbert (Gijsbartus) van de Weijer (1819-1904)

Gijsbert (Gijsbartus) van de Weijer, van beroep tapper/ logementhouder/ timmerman, geboren op 22 september 1819 in Putten, zoon van Evert (Everhardus) van de Weijer en Elisabeth Scheerder. Gijsbert is overleden op 2 augustus 1904 in Harderwijk (Plantage).
Gijsbert trouwde op 19 december 1855 in Harderwijk met Susanna Catharina Timmler, geboren op 18 augustus 1831 in Harderwijk (Vullerstraat), dochter van Friedrich Christoph Timmler[1] en Dorothea Henrietta Parfonrie. Susanna Catharina is overleden op 21 april 1914 in Harderwijk (Bruggestraat).


Kinderen van Gijsbert van de Weijer en Susanna Catharina Timmler


  1. Frederik Christoph van de Weijer, geboren op 26 april 1856 in Harderwijk (Smeepoortstraat) Volgt 1.1
  2. Everhardus van de Weijer, geboren op 19 december 1857 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Everhardus is overleden op 21 maart 1859 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
  3. Everhardus van de Weijer, geboren op 2 juni 1860 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Everhardus is overleden op 13 september 1929 in Harderwijk (Bruggestraat).
  4. Hendricus Jacobus van de Weijer, geboren op 14 maart 1863 in Harderwijk (Smeepoortstraat) Volgt 1.2
  5. Franciscus Josephus van de Weijer, geboren op 30 november 1864 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Franciscus Josephus is overleden op 3 maart 1865 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
  6. Theodora Henriëtte Alijda van de Weijer, geboren op 17 februari 1866 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Theodora Henriëtte Alijda is overleden op 28 april 1870 in Harderwijk (Smeepoortstraat).
  7. Johannes Josephus Françiscus van de Weijer, geboren op 7 oktober 1868 in Harderwijk (Smeepoortstraat) Volgt 1.3
  8. Gijsbertus van de Weijer, geboren op 3 mei 1871 in Harderwijk (Plantage) Volgt 1.4.
  9. Frederik Christoph van de Weijer, geboren op 26 april 1856 in Harderwijk (Smeepoortstraat) Volgt 1.4

1.1 Frederik Christoph van de Weijer, van beroep timmerman, geboren op 26 april 1856 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Frederik Christoph is overleden op 4 juni 1927 in Zwolle (Bleekerstraat).
Frederik Christoph trouwde op 19 augustus 1885 in Harderwijk met Leena Johanna Battefeld, geboren op 20 juni 1860 in Harderwijk (Vullerstraat), dochter van Johan Daniel Battefeld en Anna Margaretha Verger. Leena is overleden op 15 april 1944 in Harderwijk.

1.2 Hendricus Jacobus van de Weijer, van beroep metselaar, geboren op 14 maart 1863 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Hendricus Jacobus is overleden op 30 juli 1943 in Harderwijk.
Hendricus Jacobus trouwde op 5 september 1888 in Harderwijk met Harmpjen van de Poppe, geboren op 8 augustus 1867 in Harderwijk (Tonsel), dochter van Peter van de Poppe en Reijntjen Groeneveld. Harmpjen is overleden op 8 januari 1947 in Harderwijk..

1.3 Johannes Josephus Françiscus van de Weijer[2], van beroep metaalbewerker/ loodgieter, geboren op 7 oktober 1868 in Harderwijk (Smeepoortstraat). Johannes Josephus Françiscus is overleden op 23 januari 1949 in Utrecht.
Johannes Josephus Françiscus trouwde op 18 augustus 1906 in Amersfoort met Willemijntje Wagensveld[3], geboren op 7 mei 1875 in Woudenberg, dochter van Hermanus Wagensveld en Willemijntje Sikking. Willemijntje is overleden op 20 september 1935 in Utrecht.

1.4 Gijsbertus van de Weijer, van beroep huisknecht, geboren op 3 mei 1871 in Harderwijk (Plantage). Gijsbertus is overleden op 26 mei 1955 in ’s-Gravenhage.
Gijsbertus trouwde op 27 mei 1914 in ’s-Gravenhage met Hendrika Dane, geboren op 28 december 1881 in ’s-Gravenhage, dochter van Adriaan Arie Dane en Janna Potter. Hendrika is overleden op 17 mei 1969 in Baarn.


Henry Wagensveld
Ede, 31-07-2010 (Herzien: Kampen, 2016)


Aantekeningen


[1] Een passage uit de huwelijksakte van Friedrich Christoph, aangevuld met gegevens uit de stukken die als bijlage aan de akte zijn toegevoegd: “Op heden den Tweeden December des Jaars achttien honderd vijf en twintig. des Middags ten twaalf uren; Compareerden voor ons wethouder der Stad Harderwijk, Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Friedrich Christoph Timler, oud negen en twintig Jaren, geboren te Oberroebelingen en wonende te  Harderwijk, van beroep fuselier bij de Eerste divisie van het algemeen depot no 33, niet verpligt tot de Nationale Militie Ingevolge Z:M: besluit van den eersten mei achttienhonderd vier en twintig numro negentig (in het toestemmingsformulier wordt hij den Fuselier Dimler, Frederik Christoph genoemd). Meerderjarigen zoon van Friedrich Fraugott Timler in leven Kleermaker, overleden te Oberroelbelingen blijkens acte en van zijne huisvrouw Susanna Catharina Edlarin buiten beroep wonende te Oberroebelingen in dit Huwelijk toestemmende blijkens acte. en Dorothea Henrietta Parfonrie, oud Twintig Jaren geboren te Middelburg (gedoopt op 6 april 1805 aldaar (RK)) en wonende te Harderwijk Zonder beroep Minderjarige dochter van Carolus (Caroli) Parfonrie (uit zijn overlijdensverklaring blijkt dat hij voluit Carolus Franciscus Josephus Parfonrie heet) in leven gepetisioneert (gepensioneerd) militair, alhier overleden blijkens acte en van Zijne huisvrouw Anna Josepha Ariët overleden te St Omer in Frankrijk (in het laatst van het jaar achttien honderd en dertien), blijkens acte van bekendheid (in deze akte wordt kennis gegeven van het overlijden van Anna Josepha door o.a. Jan Maeyens bij wie zij, en haar man, ten tijde van haar overlijden als “Kleermakers Knechts” in dienst waren). Gevende de Familie Raad Toestemming tot dit Huwelijk blijkens acte.

[2] Uitgaande van de inschrijving in het geboorteregister moet zijn derde naam worden geschreven als: “Françiscus”.

[3] Willemijntje trouwde eerder op 24 juli 1895 in Amersfoort met Gerrit Hendriks, van beroep steenhouwer, geboren op 19 februari 1862 in Amersfoort, zoon van Gerrit Hendriks en Clasina Wijnen. Gerrit is overleden op 19 oktober 1904 in Amersfoort (Aldegondestraat).

Gerrit trouwde eerder op 24 september 1884 in Amersfoort met Hendrina Bouman, geboren op 4 maart 1862 in Rhenen, dochter van Barend Bouman en Jannigje van Esseveld. Hendrina is overleden op 19 januari 1895 in Amersfoort (Monnikenpad).